Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Socialtjänstens arbete med utsatta barn

  Socialtjänstens arbete med utsatta barn

  Interpellation 2013/14:495 av Eva Olofsson (V)

  Interpellation 2013/14:495 Socialtjänstens arbete med utsatta barn av Eva Olofsson V till Statsrådet Maria Larsson KD Under en längre tid har socialtjänstens pressade situation lyfts fram av socialsekreterarna själva och deras fackliga organisationer. Inte minst har man uppmärksammat de allvarliga konsekvenser det får

  Inlämnad
  2014-05-22
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

  Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

  Interpellation 2013/14:468 av Eva Olofsson (V)

  Interpellation 2013/14:468 Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö av Eva Olofsson V till Statsrådet Maria Larsson KD Den 7 maj lämnade Arbetsmiljöverket sin rapport från inspektioner av kommunala verksamheter under 2013. Totalt har 900 inspektioner genomförts i 59 av landets kommuner. Två verksamheter har jämförts den kvinnodominerade

  Inlämnad
  2014-05-07
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stöd till kvinnojourer

  Stöd till kvinnojourer

  Interpellation 2013/14:434 av Per Bolund (MP)

  Interpellation 2013/14:434 Stöd till kvinnojourer av Per Bolund MP till Statsminister Fredrik Reinfeldt M Statistik visar att allt fler kvinnor avvisas från kvinnojourerna på grund av platsbrist. Det finns ett stort behov av ett ordentligt statligt grundstöd till kvinnojourernas verksamhet, inte bara till tillfälliga

  Inlämnad
  2014-04-11
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Personaltillgången i äldreomsorgen

  Personaltillgången i äldreomsorgen

  Interpellation 2013/14:423 av Meeri Wasberg (S)

  Interpellation 2013/14:423 Personaltillgången i äldreomsorgen av Meeri Wasberg S till Statsrådet Maria Larsson KD Sverige står inför stora utmaningar när det gäller vård och omsorg om våra äldre, nu och i framtiden. En av dessa utmaningar handlar om att få fler händer i vården. Till viss del är det naturligtvis en resursfråga

  Inlämnad
  2014-04-04
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: En mer lättillgänglig hemtjänst

  En mer lättillgänglig hemtjänst

  Interpellation 2013/14:419 av Anna-Lena Sörenson (S)

  Interpellation 2013/14:419 En mer lättillgänglig hemtjänst av Anna-Lena Sörenson S till Statsrådet Maria Larsson KD Tillgången till bra hemtjänst är en förutsättning för att många äldre kan bo kvar hemma och för att de kan ha ett större inflytande och mer delaktighet över sitt liv. Flera kommuner har infört ett enklare

  Inlämnad
  2014-04-07
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: E-tjänster inom äldreomsorgen

  E-tjänster inom äldreomsorgen

  Interpellation 2013/14:430 av Monica Green (S)

  Interpellation 2013/14:430 E-tjänster inom äldreomsorgen av Monica Green S till Statsrådet Maria Larsson KD Eftersom antalet äldre ökar måste få anställda inom äldreomsorgen ta hand om allt fler äldre. Det finns ett allt större vårdbehov, tillsammans med ökande svårigheter att rekrytera vårdpersonal och en alltmer pressad

  Inlämnad
  2014-04-09
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vanvårdsersättning till finska krigsbarn

  Vanvårdsersättning till finska krigsbarn

  Interpellation 2013/14:381 av Niemi, Pyry (S)

  den 21 mars Interpellation 2013/14:381 Vanvårdsersättning till finska krigsbarn av Pyry Niemi S till statsrådet Maria Larsson KD De finska krigsbarnen, som under krigsåren också blivit utsatta för vanvård eller övergrepp i svenska familjehem eller vårdats på barnhem eller annan institution, bör enligt Riksförbundet

  Inlämnad
  2014-03-21
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konsekvenser när omhändertagna barns rättigheter kränks

  Konsekvenser när omhändertagna barns rättigheter kränks

  Interpellation 2013/14:389 av Larsson, Hillevi (S)

  den 28 mars Interpellation 2013/14:389 Konsekvenser när omhändertagna barns rättigheter kränks av Hillevi Larsson S till statsrådet Maria Larsson KD Vanvårdsutredningen gav oss en inblick i det fruktansvärda lidande som många omhändertagna barn i Sverige genomgått och fortfarande genomgår. Hittills har den enda

  Inlämnad
  2014-03-28
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten

  Privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten

  Interpellation 2013/14:340 av Sjöstedt, Jonas (V)

  den 10 mars Interpellation 2013/14:340 Privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Maria Larsson KD En stor del av den svenska hemtjänsten har i dag tagits över av privata, vinstsyftande företag. Som om dagens privatiseringar inte vore tillräckliga föreslås nu i utredningen

  Inlämnad
  2014-03-10
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Reglering av e-handeln med alkohol

  Reglering av e-handeln med alkohol

  Interpellation 2013/14:183 av Olofsson, Eva (V)

  den 28 november Interpellation 2013/14:183 Reglering av e-handeln med alkohol av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen mot City Gross efter det att Systembolaget polisanmält matvarukedjan för att de erbjuder vinleveranser i samarbete med ett e-handelsföretag

  Inlämnad
  2013-11-28
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetsförhållanden för personal i äldreomsorgen

  Arbetsförhållanden för personal i äldreomsorgen

  Interpellation 2013/14:138 av Olofsson, Eva (V)

  den 20 november Interpellation 2013/14:138 Arbetsförhållanden för personal i äldreomsorgen av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD En färsk rapport från Kommunal, Stress och låg bemanning i äldreomsorgen Kommunals medlemmar 2012 visar att mer än en femtedel av Kommunals medlemmar i äldreomsorgen och

  Inlämnad
  2013-11-20
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: FN:s granskning av svensk funktionshinderspolitik

  FN:s granskning av svensk funktionshinderspolitik

  Interpellation 2013/14:178 av Axelsson, Lennart (S)

  den 27 november Interpellation 2013/14:178 FN:s granskning av svensk funktionshinderspolitik av Lennart Axelsson S till statsrådet Maria Larsson KD Den svenska funktionshinderspolitiken uppmärksammas nu av Förenta nationerna i Genève. I 46 frågor till den svenska regeringen vill FN:s kommitté få svar på hur Sverige

  Inlämnad
  2013-11-27
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Rätt till ledsagarservice

  Rätt till ledsagarservice

  Interpellation 2013/14:147 av Heydari, Shadiye (S)

  den 21 november Interpellation 2013/14:147 Rätt till ledsagarservice av Shadiye Heydari S till statsrådet Maria Larsson KD I lagen om stöd och service till vissa funktionshinder LSS ingår personkrets tre, som omfattar människor med varaktiga fysiska nedsättningar. För att öka möjligheterna till ett aktivt och självständigt

  Inlämnad
  2013-11-21
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringen och tobakskonventionen

  Regeringen och tobakskonventionen

  Interpellation 2013/14:80 av Ericson, Gunvor G (MP)

  den 31 oktober Interpellation 2013/14:80 Regeringen och tobakskonventionen av Gunvor G Ericson MP till statsrådet Maria Larsson KD Det är dags att vi tar arbetet mot tobak på allvar. I Sverige dör 6 600 personer i förtid varje år på grund av rökning. 16 000 ungdomar börjar varje år att röka. Enligt Statens folkhälsoinstituts

  Inlämnad
  2013-10-31
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statsbidrag till assistanshundar

  Statsbidrag till assistanshundar

  Interpellation 2013/14:64 av Vestlund, Börje (S)

  den 24 oktober Interpellation 2013/14:64 Statsbidrag till assistanshundar av Börje Vestlund S till statsrådet Maria Larsson KD Hunden har ju sedan lång tid visat sig vara ett ovärderligt redskap för synskadade och blinda att klara sin vardag. Under senare år har också hunden visat sig kunna assistera andra personer

  Inlämnad
  2013-10-24
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • maxtaxans konsekvenser

  Interpellation 1999/2000:376 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 1999/2000:376 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxans konsekvenser Vi kristdemokrater ser med oro på att regeringen sjösätter en stor reform på barnomsorgens område som på ett ensidigt sätt kommer att styra familjernas val av barnomsorg. När regeringen nu gjort

  Inlämnad
  2000-04-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • arbetstidsförkortning

  Interpellation 1999/2000:249 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 februari Interpellation 1999/2000:249 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsförkortning Svensk arbetsmarknad står i dag inför nya problem. Samtidigt som det i dag existerar en arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden har vi fortfarande en hög arbetslöshet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt

  Inlämnad
  2000-02-21
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • utjämning av kostnader för LSS-verksamheten

  Interpellation 1999/2000:248 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 februari Interpellation 1999/2000:248 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten Ds 1999:72 om Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamheten har varit ute på remiss hos Sveriges kommuner. Promemorian innehåller förslag om

  Inlämnad
  2000-02-21
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • momsbeläggning av hyra för ideella föreningar

  Interpellation 1999/2000:171 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 december Interpellation 1999/2000:171 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsbeläggning av hyra för ideella föreningar Den ideella föreningsrörelsen bärs i Sverige av en tradition långt bakåt i tiden. Den har vuxit sig unikt stark med en stor bredd och spridning. Den är en viktig bärare

  Inlämnad
  1999-12-22
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti

  Interpellation 1999/2000:158 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 december Interpellation 1999/2000:158 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti Den 1 januari 1998 infördes åtgärden utvecklingsgaranti riktad till arbetslösa ungdomar i åldern 2024 år. Ett av huvudsyftena med åtgärden var att ge en möjlighet

  Inlämnad
  1999-12-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter