Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Datum
  2011-06-09
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Gårdsförsäljning

  Gårdsförsäljning

  Interpellation 2010/11:413 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 20 maj Interpellation 2010/11:413 Gårdsförsäljning av Gunnar Sandberg S till statsrådet Maria Larsson KD EU tillåter Sverige att ha detaljhandelsmonopol för alkoholförsäljning av folkhälsoskäl under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar allas produkter rättvist. Införande av
  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kost- och näringsfrågor i vård och omsorg

  Kost- och näringsfrågor i vård och omsorg

  Interpellation 2010/11:370 av Olsen, Laila (S)

  den 12 maj Interpellation 2010/11:370 Kost- och näringsfrågor i vård och omsorg av Laila Olsen S till statsrådet Maria Larsson KD Mat är en del av den medicinska vården och alla måltider under dygnet är lika viktiga. Cirka en tredjedel av de äldre i särskilt boende och ordinärt boende är undernärda i dag. Siffrorna
  Inlämnad
  2011-05-12
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

  Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

  Interpellation 2010/11:299 av Lundgren, Elin (S)

  den 1 april Interpellation 2010/11:299 Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar av Elin Lundgren S till finansminister Anders Borg M Just nu är frågan om gårdsförsäljning av alkohol ute på remiss. Förslaget har synats av Folkhälsoinstitutets forskare vid Stockholms universitet ur ett folkhälsoperspektiv.
  Inlämnad
  2011-04-01
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försök med basinkomst enligt EU-resolution

  Försök med basinkomst enligt EU-resolution

  Interpellation 2010/11:223 av Lillemets, Annika (MP)

  den 21 februari Interpellation 2010/11:223 Försök med basinkomst enligt EU-resolution av Annika Lillemets MP till statsrådet Ulf Kristersson M Resolutionen role of minimum income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe, som antogs av en stor majoritet i EU-parlamentet den 20 oktober 2010,
  Inlämnad
  2011-02-21
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

  En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m.

  Betänkande 2010/11:SoU8

  Riksdagen har beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Där anges mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Det övergripande målet föreslås bli "ett samhälle fritt från narkotika
  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  45, 145 minuter
  Justering
  2011-03-17
  Debatt
  2011-03-30
  Beslut
  2011-03-30
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Barnfattigdom

  Barnfattigdom

  Interpellation 2010/11:260 av Andersson, Ulla (V)

  den 4 mars Interpellation 2010/11:260 Barnfattigdom av Ulla Andersson V till socialminister Göran Hägglund KD Rädda Barnens rapport visar att barnfattigdomen ökar. Det är inte värdigt ett välfärdsland att barn tvingas leva i en ekonomiskt utsatt miljö. Föräldrar vill sitt barn det allra bästa. Men många tvingas
  Inlämnad
  2011-03-04
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga

  Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga

  Interpellation 2010/11:242 av Hallengren, Lena (S)

  den 2 mars Interpellation 2010/11:242 Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga av Lena Hallengren S till statsrådet Maria Larsson KD Barn och unga som är placerade på hem för vård eller boende HVB-hem är en särskilt utsatt grupp som samhället tagit över ansvaret för. När barn och unga placeras i HVB-hem
  Inlämnad
  2011-03-02
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Äldre döva

  Äldre döva

  Interpellation 2010/11:196 av Olofsson, Eva (V)

  den 9 februari Interpellation 2010/11:196 Äldre döva av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Bland landets äldre är de döva en av de grupper som har en särskilt svår situation som grupp betraktad. Sverige Dövas Pensionärsförbund har kartlagt situationen för äldre döva i rapporten Valfrihet och värdighet
  Inlämnad
  2011-02-09
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Barnfattigdom

  Barnfattigdom

  Interpellation 2010/11:190 av Persson, Peter (S)

  den 7 februari Interpellation 2010/11:190 Barnfattigdom av Peter Persson S till statsrådet Maria Larsson KD Rädda Barnen påtalar att barnfattigdomen ökar på ett oroväckande sätt. Barnen har föräldrar med försörjningsansvar. De vuxna som för tillfället saknar arbete har försörjning genom skilda trygghetssystem. Avser
  Inlämnad
  2011-02-07
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Personlig assistans

  Personlig assistans

  Interpellation 2010/11:186 av Olofsson, Eva (V)

  den 3 februari Interpellation 2010/11:186 Personlig assistans av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Det stora och akuta problemet när det gäller personlig assistans i dag är den utveckling av Försäkringskassans bedömningar av begreppet grundläggande behov som påbörjats utan politiska beslut. Försäkringskassans
  Inlämnad
  2011-02-03
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet

  Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet

  Interpellation 2010/11:172 av Moberg, Carina (S)

  den 1 februari Interpellation 2010/11:172 Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet av Carina Moberg S till statsrådet Maria Larsson KD Under föregående mandatperiod startade regeringen ett arbete för att forma en strategi mot hemlöshet. Statsrådet gjorde då ett stort nummer av dessa krafttagDetta arbete är nu avslutat
  Inlämnad
  2011-02-01
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna

  Obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna

  Interpellation 2010/11:130 av Persson, Peter (S)

  den 21 december Interpellation 2010/11:130 Obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna av Peter Persson S till statsrådet Maria Larsson KD Enligt uppgift i medierna avser statsrådet att ta initiativ till ett tvångsmässigt genomförande av den så kallade LOV om kommunerna ej själva beslutar om lokalt införande.
  Inlämnad
  2010-12-21
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ökad barnfattigdom

  Ökad barnfattigdom

  Interpellation 2010/11:119 av Green, Monica (S)

  den 10 december Interpellation 2010/11:119 Ökad barnfattigdom av Monica Green S till finansminister Anders Borg M De större ekonomiska skillnaderna och det sämre skyddet för sjuka och arbetslösa gör att barnfattigdomen ökat. Ökad otrygghet och sämre ekonomiska villkor för familjerna påverkar i högsta grad barnen.
  Inlämnad
  2010-12-10
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Livet efter skyddat boende

  Livet efter skyddat boende

  Interpellation 2010/11:122 av Hamednaca, Arhe (S)

  den 10 december Interpellation 2010/11:122 Livet efter skyddat boende av Arhe Hamednaca S till statsrådet Maria Larsson KD Våldet mot kvinnor är en urgammal och primitiv universal företeelse med olika mekanismer, av vilka en är det så kallade hedersrelaterade våldet. Ändå var det först i mitten av 1990-talet som
  Inlämnad
  2010-12-10
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ungas droganvändning

  Ungas droganvändning

  Interpellation 2010/11:121 av Johansson, Ylva (S)

  den 10 december Interpellation 2010/11:121 Ungas droganvändning av Ylva Johansson S till statsrådet Maria Larsson KD Andelen unga som använt narkotika var rekordlågt för 20 år sedan. Bara 3 procent uppgav då att de prövat narkotika, men sedan steg siffrorna de kommande tio åren till alarmerande 10 procent. Från
  Inlämnad
  2010-12-10
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nätdroger

  Nätdroger

  Interpellation 2010/11:73 av Bucht, Sven-Erik (S)

  den 23 november Interpellation 2010/11:73 Nätdroger av Sven-Erik Bucht S till justitieminister Beatrice Ask M Problemet med droger är alltmer växande i samhället. Tillgängligheten till dessa torde vara ett problem långt större än vad många kan ana. Droger, lagliga som olagliga, finns att tillgå med några klick
  Inlämnad
  2010-11-23
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

  Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

  Interpellation 2010/11:42 av Holm, Jens (V)

  den 9 november Interpellation 2010/11:42 Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika av Jens Holm V till statsrådet Gunilla Carlsson M Om bara några veckor börjar COP 16 i Cancún, Mexiko, klimattoppmötet som ska ta vid där fiaskot i Köpenhamn slutade i december förra året. Världen står inför en enorm utmaning, att
  Inlämnad
  2010-11-09
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador

  Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador

  Interpellation 2010/11:49 av Lundgren, Elin (S)

  den 10 november Interpellation 2010/11:49 Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador av Elin Lundgren S till statsrådet Maria Larsson KD Enligt en rapport från regeringens utredare Gerhard Olsson kostar alkoholmissbruket Sverige 66 miljarder kronor per år. År 1996 var alkoholkonsumtionen 8 liter
  Inlämnad
  2010-11-10
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bemanning i demensvården

  Bemanning i demensvården

  Interpellation 2010/11:34 av Olofsson, Eva (V)

  den 4 november Interpellation 2010/11:34 Bemanning i demensvården av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Uppdrag gransknings program från Öjagårdens demensboende i Piteå visade med stor tydlighet att det också i vårt välfärdsland finns demensboenden där bemanningen är alldeles för låg. En vecka efter
  Inlämnad
  2010-11-04
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)

Filter

Valda filter