Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi59 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället 1 Inledning Det samlade värdet av all offentlig upphandling i Sverige uppgår sannolikt till mer än 20 av BNP ca. 400 miljarder kronorInte minst av den anledningen är det av stor

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

  Motion 1999/2000:N46 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N46 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Konkurrens är en förutsättning för en sund marknadsekonomi En viktig orsak till att Sverige placerar sig dåligt i den så kallade välfärdsligan är det höga prisläget, till följd

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:NU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor

  Motion 1999/2000:N41 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N41 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor 1 Regeringens förslag Regeringen föreslår i föreliggande proposition ett nytt system för att främja förnybar elproduktion med ikraftträdande den 1

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

  Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen

  Motion 1999/2000:A23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A23 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Ändringar i jämställdhetslagen I regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m m föreslås ändringar i jämställdhetslagen och i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi55 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi55 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Propositionen I proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor föreslår regeringen ändringar i lagar som reglerar kommunal ekonomi, kommunal redovisning och inkomstutjämningen.

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

  Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju30 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju30 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen redogör i sin skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan för den framtida domstolsorganisa- tionen framför allt vad gäller underrättsorganisationen

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1999/2000:Fi50 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi50 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledning I regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn ges en övergripande skildring av kommunernas och landstingens ekonomi och verksamhetsutveckling. Med

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1999/2000:FiU29 2000/01:KU12
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi42 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Fi42 TillÃ
  ggsbudgeten för Ã¥r 2000 I motionen kommenteras kortfattat vissa av de förÃ
  ndringar som regeringen föreslÃ¥r pÃ¥tillÃ
  ggsbudget för Ã¥r 2000 och dÃ
  r Kristdemokraterna har en avvikande uppfattning. Avvikelserna i förhÃ¥llande till regeringens förslag pÃ¥tillÃ
  ggsbudget sammanfattas i en tabell i slutet

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi13 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Fi13 InnehÃ¥ll 1 Sammanfattning 4 1.1 Amortera mera 4 1.2 Skatterna sÃ
  nks och pensionÃ
  rerna fÃ¥r det bÃ
  ttre 4 1.3 Fler företag och nya jobb 4 1.4 VÃ
  rdig vÃ¥rd 5 1.5 Valfrihet för barnfamiljerna 5 1.6 VÃ
  gnÃ
  tet rustas upp 5 1.7 RÃ
  ttssamhÃ
  llet stÃ
  rks 5 1.8 SkatteryggsÃ
  cken lyfts av 5 1.9 Studiestödet

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor

  Motion 1999/2000:Sk25 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk25 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor 1 Inledning Propositionen behandlar flera områden såsom exportbutiker och proviantering, skatter på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, punktskatte- verksamhetens organisatoriska inlacering i skatteförvaltningen,

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag

  Motion 1999/2000:N38 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N38 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag 1 Inledning I propositionen föreslås att en ny lagstiftning skall införas på naturgasområdet. Bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar föreslås överföras till en ny naturgaslag som är avsedd att genomföra

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:NU12
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

  Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:AU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB

  Motion 1999/2000:N35 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N35 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB 1 Inledning I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 av samtliga aktier. Regeringen avser att genomföra en börsintroduktion

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

  Motion 1999/2000:Ub22 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub22 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor 1 Propositionens innehåll Propositionen Vissa skolfrågor berör fem frågeställningar. Inledningsvis förklarar regeringen varför man anser sig tvingad att skjuta frågan om en gymnasieexamen på framtiden.

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken

  Motion 1999/2000:N29 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N29 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken 1 Inledning I propositionen redovisas krav på och möjligheter till utveckling av statens organisation på central nivå för att främja företagsutveckling och tillväxt. Organisationen

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:NU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor

  Motion 1999/2000:Sf24 av Desirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf24 av Pethrus Engström, Desirée kd med anledning av prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor I propositionen föreslås bl.a. att, när arbetsgivare utgett ersättning för den anställdes resor i samband med att denne är berättigad till sjuklön, skall detta motsvara sjuklönedag.

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So44 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So44 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 1999/200:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1 Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen prioriterar följande arbetsområden: att se till att handikapperspektivet genomsyrar

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

  Motion 1999/2000:A13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A13 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet 1. Inledning I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen 1995:584Lagändringen genomför bestämmelsen i artikel 8.2 i Europeiska gemenskapernas råds direktiv 92/85/EEG om åtgärder för

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter