Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: regelverk för arbetskraftsinvandring

  regelverk för arbetskraftsinvandring

  Interpellation 2002/03:331 av Backman, Hans (fp)

  den 8 maj Interpellation 2002/03:331 av Hans Backman fp till statsrådet Hans Karlsson om regelverk för arbetskraftsinvandring I Gävleborgs län ser vi nu exempel på de problem som drabbar människor i Sverige på grund av att det i vårt land inte finns ett fungerande system för arbetskraftsinvandring. Detta problem har

  Inlämnad
  2003-05-08
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: individuellt kompetenssparande

  individuellt kompetenssparande

  Interpellation 2002/03:376 av Attefall, Stefan (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:376 av Stefan Attefall kd till statsrådet Hans Karlsson om individuellt kompetenssparande Våren 2002 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om stimulans för individuellt kompetenssparande 2001/02:175Systemet avsågs träda i kraft den 1 juli 2003. Propositionen föregicks

  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: prostitution som näringsverksamhet

  prostitution som näringsverksamhet

  Interpellation 2002/03:380 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:380 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad. Med

  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

  den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet

  Interpellation 2002/03:379 av Oscarsson, Mikael (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:379 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om den ideella sektorn och mervärdesskatt på second hand-verksamhet Den ideella sektorn är något mycket värdefullt som bör stödjas. Många ideella organisationer gör fantastiska insatser: Stadsmissionen, Hoppets Stjärna,

  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: företagsklimatet

  företagsklimatet

  Interpellation 2002/03:311 av Larsson, Maria (kd)

  den 28 april Interpellation 2002/03:311 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om företagsklimatet Tillväxt och förnyelse är honnörsord som upprepas här och var i regeringens finansplan i vårpropositionen. Insatser utlovas för att skapa ett bättre entreprenörskapDe konkreta förslagen är dock få. Med

  Inlämnad
  2003-04-28
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • moms på ideell verksamhet

  Interpellation 2002/03:378 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:378 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om moms på ideell verksamhet Utredningen Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv SOU 2002:74 föreslår momsbeläggning av ideella föreningar för den näringsverksamhet dessa bedriver. Detta oroar många, som är verksamma

  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • prostitution som näringsverksamhet

  Interpellation 2002/03:300 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 april Interpellation 2002/03:300 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.

  Inlämnad
  2003-04-22
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: satsningar på friskvård

  satsningar på friskvård

  Interpellation 2002/03:218 av Larsson, Maria (kd)

  den 6 mars Interpellation 2002/03:218 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om satsningar på friskvård Att förebygga ohälsa, det vill säga att förhindra uppkomsten av skador och sjukdom, är ett nödvändigt arbete som kan bespara många människor stort lidande. I diskussionen om ohälsan talas ofta om de höga

  Inlämnad
  2003-03-06
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: jämställda löner inom offentlig sektor

  jämställda löner inom offentlig sektor

  Interpellation 2002/03:209 av Johansson, Jörgen (c)

  den 26 februari Interpellation 2002/03:209 av Jörgen Johansson c till vice statsminister Margareta Winberg om jämställda löner inom offentlig sektor Offentlig sektor sysselsätter en stor andel kvinnor. Dessa tillhör ofta gruppen lågavlönade i samhället. Det finns ett behov av en utjämning av lönenivån i förhållande

  Inlämnad
  2003-02-26
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetskraftsbrist

  arbetskraftsbrist

  Interpellation 2002/03:207 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 februari Interpellation 2002/03:207 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om arbetskraftsbrist Befolkningsutvecklingen talar ett tydligt språk allt färre ska försörja alltfler. Antalet pensionärer kommer att öka starkt de närmaste åren. I dag går det två yrkesaktiva på varje ålders- och yrkespensionär.

  Inlämnad
  2003-02-26
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • IUC-satsningen

  Interpellation 2002/03:127 av Larsson, Maria (kd)

  den 16 januari Interpellation 2002/03:127 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om IUC-satsningen Industriella utvecklingscentra, IUC, är underifrån initierade och lokalt och regionalt ägda bolag. Hösten 2002 ägde 555 små- och medelstora företag de då 19 befintliga IUC. På regeringens uppdrag har

  Inlämnad
  2003-01-16
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveaskogs agerande på virkesmarknaden och statens ägaransvar

  Sveaskogs agerande på virkesmarknaden och statens ägaransvar

  Interpellation 2002/03:31 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 november Interpellation 2002/03:31 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveaskogs agerande på virkesmarknaden och statens ägaransvar För ett år sedan, den 11 december 2001, beslutade riksdagen godkänna att det statliga skogsbolaget Sveaskog förvärvade samtliga aktier i Assi Domän. Kristdemokraterna

  Inlämnad
  2002-11-12
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • utjämning av LSS-kostnader

  Interpellation 2002/03:74 av Larsson, Maria (kd)

  den 2 december Interpellation 2002/03:74 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om utjämning av LSS-kostnader En parlamentarisk kommitté dir. 2000:99 med uppgift att utreda hur utjämning ska ske för kostnadsskillnader mellan kommuner vad gäller lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Inlämnad
  2002-12-02
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • maxtaxans konsekvenser

  Interpellation 1999/2000:376 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 1999/2000:376 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxans konsekvenser Vi kristdemokrater ser med oro på att regeringen sjösätter en stor reform på barnomsorgens område som på ett ensidigt sätt kommer att styra familjernas val av barnomsorg. När regeringen nu gjort

  Inlämnad
  2000-04-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • arbetstidsförkortning

  Interpellation 1999/2000:249 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 februari Interpellation 1999/2000:249 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsförkortning Svensk arbetsmarknad står i dag inför nya problem. Samtidigt som det i dag existerar en arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden har vi fortfarande en hög arbetslöshet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt

  Inlämnad
  2000-02-21
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • utjämning av kostnader för LSS-verksamheten

  Interpellation 1999/2000:248 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 februari Interpellation 1999/2000:248 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten Ds 1999:72 om Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamheten har varit ute på remiss hos Sveriges kommuner. Promemorian innehåller förslag om

  Inlämnad
  2000-02-21
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • momsbeläggning av hyra för ideella föreningar

  Interpellation 1999/2000:171 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 december Interpellation 1999/2000:171 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsbeläggning av hyra för ideella föreningar Den ideella föreningsrörelsen bärs i Sverige av en tradition långt bakåt i tiden. Den har vuxit sig unikt stark med en stor bredd och spridning. Den är en viktig bärare

  Inlämnad
  1999-12-22
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti

  Interpellation 1999/2000:158 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 december Interpellation 1999/2000:158 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti Den 1 januari 1998 infördes åtgärden utvecklingsgaranti riktad till arbetslösa ungdomar i åldern 2024 år. Ett av huvudsyftena med åtgärden var att ge en möjlighet

  Inlämnad
  1999-12-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter