Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • prostitution som näringsverksamhet

  Interpellation 2002/03:300 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 april Interpellation 2002/03:300 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om prostitution som näringsverksamhet En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.

  Inlämnad
  2003-04-22
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: satsningar på friskvård

  satsningar på friskvård

  Interpellation 2002/03:218 av Larsson, Maria (kd)

  den 6 mars Interpellation 2002/03:218 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om satsningar på friskvård Att förebygga ohälsa, det vill säga att förhindra uppkomsten av skador och sjukdom, är ett nödvändigt arbete som kan bespara många människor stort lidande. I diskussionen om ohälsan talas ofta om de höga

  Inlämnad
  2003-03-06
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

  Motion 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Diskrimineringskommitténs uppdrag. Motivering Enligt direktiven för den så

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB

  Motion 2002/03:Kr6 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr6 av Dan Kihlström m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB. Riksdagen begär att regeringen utarbetar ett förslag för att förstärka Teracom

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

  Motion 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av energipolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag

  Motion 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mindre, ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till undantag från tillämpning

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

  Motion 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattningen på företagsägda kapitalplaceringsandelar.

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Rapportens bakgrund och innehåll 6 4 Kristdemokraternas

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar

  Motion 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen med kraft skall verka för att EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv ändras så att Sverige

  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik

  Motion 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppgiftsskyldighet för vakanser och obligatorisk platsanmälan. Riksdagen beslutar att upphäva lagen

  Inlämnad
  2003-03-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks

  Motion 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning I denna motion redogör vi kristdemokrater för vår syn på regeringens förslag till förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen gör en bred och mycket självkritisk analys

  Inlämnad
  2003-03-24
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: jämställda löner inom offentlig sektor

  jämställda löner inom offentlig sektor

  Interpellation 2002/03:209 av Johansson, Jörgen (c)

  den 26 februari Interpellation 2002/03:209 av Jörgen Johansson c till vice statsminister Margareta Winberg om jämställda löner inom offentlig sektor Offentlig sektor sysselsätter en stor andel kvinnor. Dessa tillhör ofta gruppen lågavlönade i samhället. Det finns ett behov av en utjämning av lönenivån i förhållande

  Inlämnad
  2003-02-26
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetskraftsbrist

  arbetskraftsbrist

  Interpellation 2002/03:207 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 februari Interpellation 2002/03:207 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om arbetskraftsbrist Befolkningsutvecklingen talar ett tydligt språk allt färre ska försörja alltfler. Antalet pensionärer kommer att öka starkt de närmaste åren. I dag går det två yrkesaktiva på varje ålders- och yrkespensionär.

  Inlämnad
  2003-02-26
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor ABtill Sveaskog AB

  Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor ABtill Sveaskog AB

  Betänkande 2002/03:NU4

  Det statliga skogsbolaget Sveaskog AB tar över det statliga bolaget Svenska Skogsplantor AB. Riksdagen utgår från att regeringen följer rekonstruktionen av Svenska Skogsplantor AB. Riksdagen utgår också från att Sveaskog påbörjar en försäljningsprocess av bolaget före september 2006. Svenska Skogsplantor

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 1 minuter
  Justering
  2003-02-20
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-05
 • rätt till deltid för äldre arbetstagare

  Skriftlig fråga 2002/03:627 av Larsson, Maria (kd)

  den 5 mars Fråga 2002/03:627 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om rätt till deltid för äldre arbetstagare I Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler KNAS har diskuterats rätt till deltid för äldre arbetstagare. I direktivet till utredningen står inte uttryckligen att detta ska utredas. Det är

  Inlämnad
  2003-03-05
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • studier i kombination med deltidssjukskrivning

  Skriftlig fråga 2002/03:505 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 februari Fråga 2002/03:505 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om studier i kombination med deltidssjukskrivning Med anledning av det av ministern lagda förslaget om att deltidssjukskrivning ska vara det normala och heltidssjukskrivning undantaget är det viktigt att påtala behovet av ändrade regler

  Inlämnad
  2003-02-11
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor

  Motion 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:40 om att införa elcertifikat för att främja förnybara energikällor. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:NU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB

  Motion 2002/03:N4 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N4 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas principiella syn på statligt ägande 4 5 Propositionens

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • IUC-satsningen

  Interpellation 2002/03:127 av Larsson, Maria (kd)

  den 16 januari Interpellation 2002/03:127 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om IUC-satsningen Industriella utvecklingscentra, IUC, är underifrån initierade och lokalt och regionalt ägda bolag. Hösten 2002 ägde 555 små- och medelstora företag de då 19 befintliga IUC. På regeringens uppdrag har

  Inlämnad
  2003-01-16
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • placering av nya tillsynsmyndigheten för a-kassorna

  Skriftlig fråga 2002/03:403 av Larsson, Maria (kd)

  den 16 januari Fråga 2002/03:403 av Maria Larsson kd till statsrådet Hans Karlsson om placering av nya tillsynsmyndigheten för a-kassorna Enmansutredare Bo Jangenäs har just presenterat sin utredning om var den nya myndigheten för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen ska ligga. Han föreslår Stockholm, bland annat

  Inlämnad
  2003-01-16
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)

Filter

Valda filter