Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

  Motion 2000/01:Sf40 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf40 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa upp och utvärdera det reformerade bostadstillägget

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:SfU1 2001/02:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation

  Motion 2000/01:A21 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:A21 av Attefall, Stefan kd med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn av Arbetsmarknadsverkets och Arbetsmarknadsstyrelsens organisation

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2000/01:K14 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:K14 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-05-28
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

  Motion 2000/01:Sk36 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk36 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 1 Sammanfattning I proposition 2000/01:121 föreslår regeringen ytterligare lagregleringar inom fastighetsbeskattningsområdet. Kristdemokraterna anser att hela principen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2000/01:Fi35 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi35 av Landgren, Per kd med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av de generella statsbidragen. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi29 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag att ändra stödbeloppen för driftsstöd med 12 inom anslag 27:2 Presstöd. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag att låta medel

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi18 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi18 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker genom strukturella reformer

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju25 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju25 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utvärderar de redan genomförda och de beslutade förändringarna inom domstolsväsendet.

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension

  Motion 2000/01:Sf34 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf34 av Frebran, Rose-Marie kd med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att de fasta stegen i sjukersättningen avskaffas och att den i stället skall kunna lämnas med vilken

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

  Motion 2000/01:So62 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So62 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget om att införa lördagsöppet på Systembolaget i hela landet, i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen beslutar om att förlänga

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----2000/01:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

  Motion 2000/01:So52 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So52 av Pålsson, Chatrine kd med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i 5 kap. 10 socialtjänstlagen enligt följande lydelse: Socialnämnden skall genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar

  Motion 2000/01:So45 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So45 av Pålsson, Chatrine kd med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om adekvat smärtlindring vid omskärelse av pojkar. Omskärelse av pojkar Religionsfrihet finns inskriven

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

  Motion 2000/01:Ub47 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub47 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelningen av korttidsstudiestödet. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder

  Motion 2000/01:A13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:A13 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätt för lönebidragsanställda att arbeta till 67 års ålder. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:AU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.

  Motion 2000/01:Ju21 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju21 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till förenklad delgivning. 2. Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr8 av Inger Davidson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr8 av Davidson, Inger kd med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett mångsidigt utbud av hög kvalitet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet

  Motion 2000/01:K6 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:K6 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängning av försöksverksamheten enligt lagen 1996:637 om rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

  Motion 2000/01:Ju11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju11 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett kontinuerligt ekonomiskt stöd till vittnesstödsverksamheten. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad

  Motion 2000/01:Ub39 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub39 av Wälivaara, Erling kd med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sfi-undervisning bör förekomma på flera olika

  Inlämnad
  2001-03-21
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU15 2001/02:AU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub28 av Andersson, Yvonne kd med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vuxnas rätt till utbildning på motsvarande gymnasienivå. 2.

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter