Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • de svältdrabbade i Guatemala

  Skriftlig fråga 2000/01:1680 av Larsson, Maria (kd)

  den 11 september Fråga 2000/01:1680 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de svältdrabbade i Guatemala Livsmedelsförråden för hundratusentals människor som drabbats av torkan i Guatemala håller på att ta slut. FN varnar för att förråden är tomma om fyra veckor. Ca 366 000 människor bor i de områden
  Inlämnad
  2001-09-11
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • skydd för utländska kvinnor

  Skriftlig fråga 2000/01:1610 av Larsson, Maria (kd)

  den 23 augusti Fråga 2000/01:1610 av Maria Larsson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om skydd för utländska kvinnor Mellan 5 000 och 7 000 kvinnor kommer till Sverige varje år för att leva med en man som bor här. Ca 300 av dem tvingas uppsöka en kvinnojour efter misshandel varje år. En ny lag började gälla den
  Inlämnad
  2001-08-23
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • antalet anställda i Regeringskansliet

  Skriftlig fråga 2000/01:1527 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 juli Fråga 2000/01:1527 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om antalet anställda i Regeringskansliet Antalet anställda i Regeringskansliet har ökat avsevärt de senaste åren. Antalet anställda har ökat med över 1 000 personer från 1995. I dag är antalet anställda över 5 000 personer. Jämfört
  Inlämnad
  2001-07-26
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • sopavgift för ideella organisationer

  Skriftlig fråga 2000/01:1524 av Larsson, Maria (kd)

  den 25 juli Fråga 2000/01:1524 av Maria Larsson kd till miljöminister Kjell Larsson om sopavgift för ideella organisationer Många ideella hjälporganisationer har som en stor och viktig del i sin verksamhet att samla in och återförsälja såväl föremål som kläder. Second hand-butikerna har blivit alltfler och fyller en
  Inlämnad
  2001-07-25
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

  Motion 2000/01:Sf40 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf40 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa upp och utvärdera det reformerade bostadstillägget
  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:SfU1 2001/02:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation

  Motion 2000/01:A21 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:A21 av Attefall, Stefan kd med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn av Arbetsmarknadsverkets och Arbetsmarknadsstyrelsens organisation
  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2000/01:K14 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:K14 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. 2. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-05-28
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

  Motion 2000/01:Sk36 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk36 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 1 Sammanfattning I proposition 2000/01:121 föreslår regeringen ytterligare lagregleringar inom fastighetsbeskattningsområdet. Kristdemokraterna anser att hela principen
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2000/01:Fi35 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi35 av Landgren, Per kd med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av de generella statsbidragen. 2. Riksdagen
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi29 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi29 av Odell, Mats kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag att ändra stödbeloppen för driftsstöd med 12 inom anslag 27:2 Presstöd. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag att låta medel
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi18 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi18 av Svensson, Alf kd med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker genom strukturella reformer
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • gymnasiestudier

  Interpellation 2000/01:453 av Larsson, Maria (kd)

  den 27 april Interpellation 2000/01:453 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiestudier I Skolverkets rapport Jämförelsetal för huvudmän konstaterar Skolverket att andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning fortsätter att minska. 73 av alla gymnasielever som började på gymnasieskolan
  Inlämnad
  2001-04-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • idrotten i skolan

  Interpellation 2000/01:414 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 2000/01:414 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrotten i skolan Idrottsämnet har sedan åtta år tillbaka då den nuvarande skolplanen kom kraftigt fått stryka på foten. Grundskolorna minskade omfattningen av idrottsundervisning med 1025 och gymnasieskolorna minskade
  Inlämnad
  2001-04-26
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • könsfördelning i bolagsstyrelser

  Interpellation 2000/01:393 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 april Interpellation 2000/01:393 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om könsfördelning i bolagsstyrelser I slutbetänkandet från Utredningen om kvinnorepresentation Varannan damernas SOU 1987:19 skriver utredaren att utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir såväl demokrati
  Inlämnad
  2001-04-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju25 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju25 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utvärderar de redan genomförda och de beslutade förändringarna inom domstolsväsendet.
  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension

  Motion 2000/01:Sf34 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf34 av Frebran, Rose-Marie kd med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att de fasta stegen i sjukersättningen avskaffas och att den i stället skall kunna lämnas med vilken
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

  Motion 2000/01:So62 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So62 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår förslaget om att införa lördagsöppet på Systembolaget i hela landet, i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen beslutar om att förlänga
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----2000/01:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

  Motion 2000/01:So52 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So52 av Pålsson, Chatrine kd med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i 5 kap. 10 socialtjänstlagen enligt följande lydelse: Socialnämnden skall genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar

  Motion 2000/01:So45 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So45 av Pålsson, Chatrine kd med anledning av prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om adekvat smärtlindring vid omskärelse av pojkar. Omskärelse av pojkar Religionsfrihet finns inskriven
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

  Motion 2000/01:Ub47 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub47 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelningen av korttidsstudiestödet. 2. Riksdagen
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter