Margareta E Nordenvall (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
med.dr.leg.läkare
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1997-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Kommunalt vårdnadsbidrag

  Motion 1997/98:Ub211 av Margareta E Nordenvall och Maud Ekendahl (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub211 av Margareta E Nordenvall och Maud Ekendahl m Kommunalt vårdnadsbidrag I december 1994 beslöt riksdagen att avskaffa det statliga vårdnadsbidraget. Detta trots att ca 170 000 barnfamiljer i Sverige redan ansökt om och fått vårdnadsbidrag sedan juli 1994. Vårdnadsbidragets popularitet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Barn och kunskapsinlärning

  Motion 1997/98:Ub204 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub204 av Margareta E Nordenvall m Barn och kunskapsinlärning 1 Inledning Problemen med att många elever lämnar grundskolan med otillräckliga baskunskaper och dåligt självförtroende får långtgående effekter för Sveriges kunskaps- och kompetensnivå. Viljan att lära måste tillvaratas redan

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SkU15 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Skolbetygen

  Motion 1997/98:Ub201 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub201 av Margareta E Nordenvall m Skolbetygen Hösten 1994 fattade riksdagen beslut om att införa ett nytt mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Det nya betygssystemet togs i bruk första gången höstterminen 1996. Bakgrunden till de nya betygen var att varje elevs kunskaper skall kunna

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UbU10 1997/98:UbU11 1997/98:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Tidsgräns för sena aborter

  Motion 1997/98:So205 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So205 av Gullan Lindblad m.fl. m Tidsgräns för sena aborter Sedan den 1 januari 1996 är fri abort tillåten fram till utgången av den artonde havandeskapsveckan, om inte åtgärden på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Efter den artonde

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Osteoporos

  Motion 1997/98:So204 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So204 av Margareta E Nordenvall m Osteoporos Kvinnors hälsa har i allt högre grad kommit att sättas i fokus de senaste åren. Tidigare sågs klimakterium, värk och urkalkning av skelettet som ett naturligt åldrande bortom behandling. Idag vet vi bättre även om kunskaperna om osteoporos är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sparkonto istället för högkostnadsskydd

  Motion 1997/98:So203 av Margareta E Nordenvall och Leif Carlson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So203 av Margareta E Nordenvall och Leif Carlson m Sparkonto istället för högkostnadsskydd Svensk sjukvård är i kris. Landstingen har en dålig ekonomi och måste spara mer än 10 miljarder kronor de närmaste åren. Samtidigt ökar behovet av vård och omsorg med en allt äldre befolkning. Den

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ersättningsetablering för läkare och sjukgymnaster

  Motion 1997/98:So202 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So202 av Margareta E Nordenvall m Ersättningsetablering för läkare och sjukgymnaster Primärvården i Sverige bedrevs i de största städerna till stor del i privat regi fram till 1970. Sjukhusläkare valde, ofta efter flera års tjänstgöring på sjukhus, att öppna en egen praktik och ägna sig

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Slopad förmögenhetsskatt

  Motion 1997/98:Sk301 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk301 av Margareta E Nordenvall m Slopad förmögenhetsskatt Sverige har en högoffentlig skuld, drygt 1 300 miljarder kronor, vilket motsvarar 78 procent av BNP. Den som häftar i skuld är inte fri är ett bevingat uttryck som aktualiserats av vår nuvarande statsminister Göran Persson. Det är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkurrenslagen och sjukvård, m m

  Motion 1997/98:N202 av Margareta E Nordenvall och Anna Åkerhielm (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N202 av Margareta E Nordenvall och Anna Åkerhielm m Konkurrenslagen och sjukvård, m m När konkurrenslagen tillkom under den borgerliga mandatperioden fanns en bred politisk enighet om vikten av att garantera konkurrens på lika villkor, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Detta har

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skärgården som ekonomisk frizon

  Motion 1997/98:Sk609 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk609 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch m Skärgården som ekonomisk frizon Stockholms skärgård är unik. Äkta skärgård finns bara på ett fåtal platser på jorden, och inget område är så stort som det som vi dagligen brukar beteckna som Stockholms skärgård, från Örskär till Öja/Landsort.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU11 1997/98:FiU1 1997/98:SkU15 1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsskatt efter boyta

  Motion 1997/98:Sk601 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk601 av Margareta E Nordenvall m Fastighetsskatt efter boyta Fastighetsskatten har under det senaste året blivit en allt tyngre pålaga för alla småhusägare. Särskilt hårt drabbas skärgårdsbefolkningen och småhusägare i kustnära områden eller i attraktiva områden i storstäderna. Den senaste

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Statens betalningssystem

  Motion 1997/98:Fi905 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi905 av Lars Tobisson m.fl. m Statens betalningssystem Trots avregleringen av statliga betalningar 1994 har Postgirot Bank fortfarande en ställning av monopolkaraktär gentemot de statliga myndigheterna. I Riksrevisionsverkets RRV senaste utredning Dnr 30930353 om fortsatt vidareutveckling

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringslagstiftningen

  Motion 1997/98:Fi707 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi707 av Lars Tobisson m.fl. m Försäkringslagstiftningen Försäkringsbranschen är i dag inne i en snabb utveckling och internationalisering. Med denna nya och mer globala marknadssituation skärps konkurrensen. Därmed ökar kraven på att den svenska lagstiftningen följer med i utvecklingen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De svenska bankernas konkurrensläge

  Motion 1997/98:Fi705 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi705 av Lars Tobisson m.fl. m De svenska bankernas konkurrensläge Insättningsgarantinämnden är ansvarig för administrationen av insättningsgarantisystemet. Myndighetens föregångare var Bankstödsnämnden som fram till den 30 juni 1996 hade till uppgift att hantera frågor enligt lagen 1993:765

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter