Margareta E Nordenvall (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
med.dr.leg.läkare
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1997-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:199 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile

  Motion 1994/95:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:199 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile I föreliggande proposition föreslår regeringen att riksdagen antar en konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile. Konventionen signerades av de båda ländernas

  Inlämnad
  1995-05-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So41 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So41 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Propositionens innehåll Regeringen föreslår i propositionen att lagen om husläkare skall upphävas. Vidare föreslås vissa förändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Den enskilde skall ha

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

  Motion 1994/95:So32 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So32 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Regeringen föreslår att riksdagen antar en ny lag om transplantationer och en lag om obduktion m.m. Vi delar de bedömningar som görs vad gäller nödvändigheten av en ny och tydlig lagstiftning

  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

  Motion 1994/95:So31 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So31 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. I motion 1994/95:So32 av Gullan Lindblad m.fl. m föreslås att donation av organ och annat biologiskt material skall föregås av ett aktivt medgivande från den som donerar organ. I denna

  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg Elevers rätt att gå upp och pröva för ett nytt betyg inom både gymnasieskolan och komvux har funnits under lång tid. Däremot fanns tidigare vissa begränsningar i rätten att använda

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta

  Motion 1994/95:Sf13 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf13 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta Inledning I dag finns det ca 450.000 personer i Sverige som uppbär förtidspension. Det utgör ca 7 procent av befolkningen. Den årliga kostnaden för

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

  Motion 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Den borgerliga regeringsperioden 1991-94 kännetecknades av den starkaste satsning på kunskap och kompetens som genomförts i Sverige i modern tid. Inte minst gällde detta den högre utbildningen och forskningen.

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 1 Jämställdhet i skolan 1.1 Vi är alla olika För att förnya och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan krävs fördjupade kunskaper om könsskillnader och olikheter,

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen ger regeringen uttryck för uppfattningen att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män har gått alltför långsamt inom utbildningsområdet.

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:UbU18 1995/96:KU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

  Motion 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. En av de viktigaste åtgärderna som den tidigare regeringen genomförde inom skolans område var den s.k. friskolereformen. Den innebar att

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan De utmaningar Sverige står inför kräver en konsekvent och långsiktig utbildnings- och forskningspolitik. Kvaliteten måste hävdas på alla nivåer. Under den borgerliga regeringen

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Utvärdering inom skolan

  Motion 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. m Utvärdering inom skolan Det nya styrsystemet för skolväsendet innebär att staten anger de nationella målen och ramarna för verksamheten. Ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger däremot hos kommunerna och andra skolhuvudmän. Syftet med att ersätta

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:UbU10 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Lärare inför 2000-talet

  Motion 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. m Lärare inför 2000-talet Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld, den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet, förändrad arbetsorganisation, den växande betydelsen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Statsbidrag till kommunerna

  Motion 1994/95:Fi310 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi310 av Gullan Lindblad m.fl. m Statsbidrag till kommunerna I flera motioner har vi presenterat förslag och reformer som sammantaget innebär att den enskilda individen och den enskilda familjen får större valfrihet medan den politiska makten begränsas. Förslagen innebär också lägre kostnader

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rättvisa levnadsförutsättningar i hela landet

  Motion 1994/95:Fi307 av Jan Sandberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi307 av Jan Sandberg m.fl m Rättvisa levnadsförutsättningar i hela landet Invånarna i Stockholms län får det allt svårare att få hushållsekonomin att gå ihop. Samtidigt minskar deras inflytande över viktiga, vardagliga frågor i takt med att valfriheten beskärs. Höga boendekostnader,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt universitet i Storstockholm

  Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skärgården

  Motion 1994/95:A436 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A436 av Margareta E Nordenvall och Inger Koch m Skärgården Betydande insatser har gjorts för att bibehålla en levande skärgård. Under de senaste årtiondena har alltfler människor nyttjat skärgården för sin sommarvistelse samtidigt som den fasta befolkningen kämpat, ofta under svåra och

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Småföretagandet i Stockholms län

  Motion 1994/95:A411 av Inger Koch och Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:A411 av Inger Koch och Margareta E Nordenvall m Småföretagandet i Stockholms län Stockholmsregionens näringsliv skiljer sig från övriga landets. Flertalet av landets storföretag har sina huvudkontor i Stockholm och flera har också stora utvecklings- och forskningsenheter här. Men Stockholm

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:AU13 1994/95:UbU11 1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Sjukförsäkringen

  Motion 1994/95:Sf238 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf238 av Gullan Lindblad m.fl. m Sjukförsäkringen I samband med regeringens proposition 1994/95:25 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder föreslog Moderata Samlingspartiet i motion 1994/95:Fi1 av Carl Bildt m.fl. m att vissa förändringar skulle ske vad avser sjukpenningen. I denna motion

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter