Margareta E Nordenvall (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
med.dr.leg.läkare
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1997-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse har detta år utvecklats innehållsligt, vilket vi finner positivt eftersom vi föregående år efterlyste en mer ingående redovisning av utvecklingstendenser

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m.

  Motion 1996/97:Sf35 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf35 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att kompensationsnivåerna i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen höjs från nuvarande 75 till

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1996/97:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning I denna motion redovisas våra förslag avseende kommunsektorn med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunalskatten är den direkta skatt som utgör den största

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:FiU15 1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Värdepapperscentralen VPC AB och statens engagemang i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi48 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi48 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I föreliggande proposition föreslår regeringen några förändringar för 1997 under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. De ramanslag som föreslås justerade är A Hälsovård

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf27 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf27 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal åtgärder för att ge försäkringskassorna ökad möjlighet att bekämpa och beivra fusk och överutnyttjande

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Stoppa delegationsrätten Frågor som rör omhändertaganden särskilt när det gäller barn är utan tvekan de allra svåraste och känsligaste ärenden som ryms inom socialtjänsten. Dessa ärenden kräver

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So34 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So34 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen ett antal smärre förändringar av villkoren för privata vårdgivare. Bland annat klargörs i lagen att remiss inte får krävas för vård inom

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:93 Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp

  Motion 1996/97:So33 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, c, mp, m, fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:So33 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, c, fp, v, mp, kd med anledning av skr. 1996/97:93 Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp Då anmälan om misstänkta eller klart påvisade sexualbrott mot barn utreds är det av största betydelse

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan

  Motion 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan Denna motion berör konkurrensfrågor som aktualiseras av regeringens förslag till ny lagstiftning beträffande kommunal samverkan. Vi föreslår att lagförslagen ändras så att kommunal samverkan i gemensam

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

  Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen Behovet av en väl fungerande kreditupplysningsverksamhet är stor. Det visar inte minst den senaste lågkonjunkturens många konkurser och omfattande kreditförluster. Detta behov är särskilt

  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 1996/97:So23 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So23 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen föreslår regeringen att Sverige ratificerar 1993 års konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och att konventionen införlivas med svensk lagstiftning.

  Inlämnad
  1997-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

  Motion 1996/97:Sf22 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf22 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön m.m. I propositionen föreslår regeringen att reglerna i lagen om sjuklön vad avser samordningen mellan sjuklön och vissa ersättningar som utges till anställda genom att gruppsjukförsäkringar avskaffas.

  Inlämnad
  1997-02-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Motion 1996/97:So16 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So16 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Föreliggande proposition bygger i stora delar på den så kallade Prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val SOU 1995:5I huvudsak anser vi att regeringens förslag

  Inlämnad
  1997-01-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:66 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1997

  Motion 1996/97:So12 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So12 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:66 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1997 Regeringen redogör i skrivelsen för den överenskommelse som staten slutit med sjukvårdshuvudmännen angående ersättningar

  Inlämnad
  1997-01-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen

  Motion 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen Bakgrund I april 1995 aviserade regeringen en översyn av kommunallagen i syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk hushållning. Regeringen avser att återinföra ett krav på balanserad

  Inlämnad
  1996-12-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter