Margareta E Nordenvall (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
med.dr.leg.läkare
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1997-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Det råder bred enighet i samhället om att utbildning är en av de insatser som måste göras för att åstadkomma

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

  Motion 1995/96:Fi106 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi106 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Vår modell till sist regeringens förslag Regeringens förslag innebär att det införs en spärr mot kommunala skattehöjningar

  Inlämnad
  1996-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1995/96:Fi104 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi104 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Sammanfattande inledning Regeringens skrivelse skall för riksdagen ge en beskrivning av den aktuella utvecklingen inom den kommunala sektorn och för aktuella utvecklingstendenser

  Inlämnad
  1996-05-14
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi88 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi88 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. I föreliggande proposition föreslår regeringen ett par förändringar under femte titeln

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag på budgetåret 1995/96, m.m. Regeringen framhåller i propositionen att utbildningspolitiken är av central betydelse

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m.

  Motion 1995/96:L38 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:L38 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m. I propositionen föreslår regeringen att en patientskadelag skall införas. Lagens syfte är att definiera patienters rättigheter och vårdgivares skyldigheter rörande skador som uppkommit som ett resultat

  Inlämnad
  1996-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub35 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslår regeringen att ett landsting efter överenskommelse med kommunen får anordna även andra nationella program i gymnasieskolan utöver dem inom naturbruk

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:149 Beräkning av basbelopp m.m.

  Motion 1995/96:Sf23 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sf23 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:149 Beräkning av basbelopp m.m. Proposition 1995/96:149 berör frågan om ändrad tid för beräkning av basbeloppet. Detta ser vi som en naturlig följd av den förändrade budgetprocessen. De senaste tio åren har riksdagen vid ett

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården

  Motion 1995/96:So19 av Leif Carlson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:So19 av Leif Carlson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården Det samlade ledningsansvaret för sjukvården infördes den 1 juli 1991. Detta innebar att det vid enheter för diagnostik, vård eller behandling skall, om det behövs för patientsäkerheten,

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

  Motion 1995/96:So15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:So15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Statsminister Carl Bildt redogjorde i sin första regeringsförklaring den 4 oktober 1991 för den nytillträdande borgerliga regeringens målsättning rörande handikappfrågor: Människor med

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi71 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi71 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I propositionen föreslås att Penninglotteriet och Tipstjänst slås samman genom att staten inledningsvis bildar ett holdingbolag till de båda bolagen. Vidare

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. I arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation spelar den högre utbildningen en nyckelroll. Reformeringen av villkoren för den högre utbildningen och utbyggnaden av antalet platser

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

  Motion 1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Sammanfattning Socialdemokratisk utbildningspolitik har inneburit en strävan efter att göra allt för att försvåra för friskolor samtidigt som man hämtar inspiration från

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub16 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub16 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. Sammanfattning I motionen framförs förslag om att skapa en yrkeshögskola omfattande en kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. Till yrkeshögskolan bör även kunna överföras de utbildningar

  Inlämnad
  1996-03-19
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1995/96:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

  Motion 1995/96:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Inledning Utbildnings- och kompetensutveckling tillhör de allra viktigaste frågorna i samhället och politiken i dag. Därför har, och kommer även framgent,

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U28 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kds, fp, mp, m, c)

  Motion till riksdagen 1995/96:U28 av Margareta Israelsson m.fl. s med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Placera barnets rättigheter på den politiska agendan inför regeringskonferensen 96 Europapolitiken får inte bara handla om en gemensam valuta eller handelspolitik. Att öka respekten för mänskliga

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Fler högskoleplatser till Storstockholm Sverige halkar efter, inte bara ekonomiskt utan också kompetensmässigt. Färre studenter går vidare till högre utbildning jämfört

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m.

  Motion 1995/96:Fi11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m. Den Stockholmsfientliga politikens återkomst Regeringen har efter riksdagens avvisande av förslaget till utjämningssystem som presenterades i vårens kompletteringsproposition

  Inlämnad
  1995-11-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet

  Motion 1995/96:So8 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:So8 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet I propositionen föreslår regeringen att formerna för Spris verksamhet skall förändras och att riksdagen skall anvisa ytterligare 2,5 miljoner kronor till Spris verksamhet för budgetåret 1995/96.

  Inlämnad
  1995-11-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

  Motion 1995/96:Sf4 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sf4 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen föreslår regeringen att kompensationsnivåerna i sjuklöne- och sjukpenningförsäkringen, föräldraförsäkringen samt ett antal andra socialförsäkringar sänks till 75 procent.

  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter