Margareta E Nordenvall (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
med.dr.leg.läkare
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1997-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1997-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf27 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf27 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal åtgärder för att ge försäkringskassorna ökad möjlighet att bekämpa och beivra fusk och överutnyttjande

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Stoppa delegationsrätten Frågor som rör omhändertaganden särskilt när det gäller barn är utan tvekan de allra svåraste och känsligaste ärenden som ryms inom socialtjänsten. Dessa ärenden kräver

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So34 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So34 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen ett antal smärre förändringar av villkoren för privata vårdgivare. Bland annat klargörs i lagen att remiss inte får krävas för vård inom

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:93 Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp

  Motion 1996/97:So33 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, c, mp, m, fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:So33 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, c, fp, v, mp, kd med anledning av skr. 1996/97:93 Metodutveckling, forskning och utbildning i arbetet för barn som utsatts för sexuella övergrepp Då anmälan om misstänkta eller klart påvisade sexualbrott mot barn utreds är det av största betydelse

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan

  Motion 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K33 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan Denna motion berör konkurrensfrågor som aktualiseras av regeringens förslag till ny lagstiftning beträffande kommunal samverkan. Vi föreslår att lagförslagen ändras så att kommunal samverkan i gemensam

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

  Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi37 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen Behovet av en väl fungerande kreditupplysningsverksamhet är stor. Det visar inte minst den senaste lågkonjunkturens många konkurser och omfattande kreditförluster. Detta behov är särskilt

  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 1996/97:So23 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So23 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen föreslår regeringen att Sverige ratificerar 1993 års konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och att konventionen införlivas med svensk lagstiftning.

  Inlämnad
  1997-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

  Motion 1996/97:Sf22 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf22 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön m.m. I propositionen föreslår regeringen att reglerna i lagen om sjuklön vad avser samordningen mellan sjuklön och vissa ersättningar som utges till anställda genom att gruppsjukförsäkringar avskaffas.

  Inlämnad
  1997-02-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

  Motion 1996/97:So16 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So16 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Föreliggande proposition bygger i stora delar på den så kallade Prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val SOU 1995:5I huvudsak anser vi att regeringens förslag

  Inlämnad
  1997-01-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:66 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1997

  Motion 1996/97:So12 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:So12 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:66 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1997 Regeringen redogör i skrivelsen för den överenskommelse som staten slutit med sjukvårdshuvudmännen angående ersättningar

  Inlämnad
  1997-01-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen

  Motion 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi29 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen Bakgrund I april 1995 aviserade regeringen en översyn av kommunallagen i syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk hushållning. Regeringen avser att återinföra ett krav på balanserad

  Inlämnad
  1996-12-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin

  Motion 1996/97:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:51 Vissa frågor om den kommunala ekonomin I sin skrivelse 1996/97:51 till riksdagen redogör regeringen för hur den ingripit och i förordning upphävt de uppräkningsfaktorer RRV Riksrevisionsverket fastställt för kommunalskatteutbetalningarna

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf12 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf12 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Moderata utgångspunkter Regeringens förslag till förändrad migrationspolitik bygger i huvudsak på det betänkande som Flyktingpolitiska kommittén FK avgav i juni 1995 samt på

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:35 Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan

  Motion 1996/97:K1 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K1 av Margareta E Nordenvall m med anledning av prop. 1996/97:35 Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan Nej till Robin Hood-skatt i kyrkan I propositionen 1996/97:35 föreslås ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan. Den generella delen som

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:KU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Reseförmåner för flygbolagsanställda

  Motion 1996/97:Sk341 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk341 av Margareta E Nordenvall m Reseförmåner för flygbolagsanställda Riksdagen beslutade med anledning av regeringens förslag prop 1995/96:152 att fastställa nya regler för värdering av fria eller delvis fria resor. Moderata samlingspartiet motsatte sig redan då denna ändring till förmån

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Slopad förmögenhetsskatt

  Motion 1996/97:Sk303 av Margareta E Nordenvall (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk303 av Margareta E Nordenvall m Slopad förmögenhetsskatt Sverige har en hög statsskuld, 1 480 miljarder kronor, vilket motsvarar 80 procent av BNP. Den som häftar i skuld är inte fri har blivit ett bevingat uttryck, aktu- aliserat av vår nuvarande statsminister Göran Persson. Det är en

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Konkurrens inom skola och sjukvård

  Motion 1996/97:N249 av Margareta E Nordenvall och Anna Åkerhielm (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N249 av Margareta E Nordenvall och Anna Åkerhielm m Konkurrens inom skola och sjukvård När konkurrenslagen tillkom under den borgerliga mandatperioden fanns en bred politisk enighet om vikten av att garantera konkurrens på lika villkor, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Detta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:NU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter