Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: biståndet till landsbygden i Afrika

  biståndet till landsbygden i Afrika

  Interpellation 2004/05:567 av Andersson, Margareta (c)

  den 2 maj Interpellation 2004/05:567 av Margareta Andersson c till statsrådet Carin Jämtin om biståndet till landsbygden i Afrika Afrika är den del av världen där utvecklingen har gått långsammast. Många goda exempel finns och samarbetet i Afrikanska unionen bådar gott om man lyckas genomföra det man föresatt sig.

  Inlämnad
  2005-05-02
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: människor som faller utanför trygghetssystemen

  människor som faller utanför trygghetssystemen

  Interpellation 2004/05:520 av Andersson, Margareta (c)

  den 18 april Interpellation 2004/05:520 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om människor som faller utanför trygghetssystemen Olika former av trygghetssystem som a-kassa och sjukförsäkring ska inte utnyttjas av den som inte är berättigad till det. Tyvärr finns ett antal människor som befinner sig

  Inlämnad
  2005-04-18
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. Vi vill se ett företagsamt samhälle

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20 2004/05:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05: 147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

  Motion 2004/05:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:A9 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i 9 om att försäkringstjänster skall undantas från förbudet mot könsdiskriminering. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2005-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer

  Motion 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd, m, fp, c med anledning av prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att informationsskyldigheten skall gälla alla arbetsgivare som omfattas av medbestämmandelagen och som

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  Betänkande 2004/05:AU6

  Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksdagen konstaterade att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

  Behandlade dokument
  75
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  25, 71 minuter
  Justering
  2005-03-03
  Debatt
  2005-04-13
  Beslut
  2005-04-20
 • med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Motion 2004/05:So28 av Annika Qarlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So28 av Annika Qarlsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bestämmelserna bör ses över i syfte

  Inlämnad
  2005-04-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05: 124 Arkivfrågor

  Motion 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 124 Arkivfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka framtiden för arkivområdet när det gäller arbetstillfällen. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2005-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige

  Motion 2004/05:So24 av Annika Qarlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So24 av Annika Qarlsson m.fl. c med anledning av framst. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

  Motion 2004/05:So9 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So9 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagstiftning och tekniska system bör utformas så att de kan fungera

  Inlämnad
  2005-03-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • resursbrist på den svenska arbetsmarknaden

  Interpellation 2004/05:426 av Andersson, Margareta (c)

  den 25 februari Interpellation 2004/05:426 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om resursbrist på den svenska arbetsmarknaden Det är en märklig tid vi lever i. Samma dag som ett lettiskt byggföretag lämnar landet på grund av svenska fackliga protester levererar Ams en prognos som pekar på att det

  Inlämnad
  2005-02-25
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv

  Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv

  Betänkande 2004/05:AU3

  Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ändringar i arbetstidslagen för att tydligare genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. De nya reglerna innebär bland annat att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar och dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Detta ska inte

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 81 minuter
  Justering
  2005-02-03
  Debatt
  2005-02-16
  Beslut
  2005-02-16
 • med anledning av framst. 2004/05: RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering

  Motion 2004/05:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av framst. 2004/05: RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gränsdragningen

  Inlämnad
  2005-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • resurserna på den svenska arbetsmarknaden

  Interpellation 2004/05:376 av Andersson, Margareta (c)

  den 11 februari Interpellation 2004/05:376 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om resurserna på den svenska arbetsmarknaden Det är en märklig tid vi lever i. Samma dag som ett lettiskt byggföretag lämnar landet på grund av svenska fackliga protester levererar Ams en prognos som pekar på att det redan

  Inlämnad
  2005-02-11
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Motion 2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kommunalt självstyre. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2005-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf12 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf12 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förbättra mottagandet av asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Insatser för skogsbruket i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. c Insatser för skogsbruket i södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skadeverkningarna

  Inlämnad
  2005-01-18
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:TU17 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • livslångt lärande

  Interpellation 2004/05:208 av Andersson, Margareta (c)

  den 26 november Interpellation 2004/05:208 av Margareta Andersson c till statsrådet Hans Karlsson om livslångt lärande Sverige klarar sig bra i jämförelse med de flesta andra EU-länder när det gäller de flesta parametrar inom arbetsmarknadsområdet. Det är naturligtvis bra men det räcker inte för att möta framtidens

  Inlämnad
  2004-11-26
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • mordet på svarta bönder i Sudan

  Skriftlig fråga 2004/05:450 av Andersson, Margareta (c)

  den 26 november Fråga 2004/05:450 av Margareta Andersson c till utrikesminister Laila Freivalds om mordet på svarta bönder i Sudan Vi läser i tidningar och ser på TV hur svarta bönder i de västra delarna av Sudan dödas eller fördrivs från sina byar och försörjningsmöjligheter. FN och EU uttalar sig om hur allvarlig

  Inlämnad
  2004-11-26
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande

  Motion 2004/05:Sf5 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf5 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att decentralisera

  Inlämnad
  2004-11-12
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter

Valda filter