Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. Vi vill se ett företagsamt samhälle

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20 2004/05:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05: 147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

  Motion 2004/05:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:A9 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i 9 om att försäkringstjänster skall undantas från förbudet mot könsdiskriminering. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2005-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer

  Motion 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd, m, fp, c med anledning av prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att informationsskyldigheten skall gälla alla arbetsgivare som omfattas av medbestämmandelagen och som

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Motion 2004/05:So28 av Annika Qarlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So28 av Annika Qarlsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bestämmelserna bör ses över i syfte

  Inlämnad
  2005-04-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05: 124 Arkivfrågor

  Motion 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 124 Arkivfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka framtiden för arkivområdet när det gäller arbetstillfällen. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2005-04-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige

  Motion 2004/05:So24 av Annika Qarlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So24 av Annika Qarlsson m.fl. c med anledning av framst. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

  Motion 2004/05:So9 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:So9 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagstiftning och tekniska system bör utformas så att de kan fungera

  Inlämnad
  2005-03-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05: RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering

  Motion 2004/05:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av framst. 2004/05: RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gränsdragningen

  Inlämnad
  2005-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Motion 2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kommunalt självstyre. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2005-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf12 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf12 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förbättra mottagandet av asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Insatser för skogsbruket i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. c Insatser för skogsbruket i södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skadeverkningarna

  Inlämnad
  2005-01-18
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:TU17 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande

  Motion 2004/05:Sf5 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf5 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att decentralisera

  Inlämnad
  2004-11-12
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

  Motion 2004/05:Sf1 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf1 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro 1 Sammanfattning Centerpartiet föreslår avslag på propositionen. Vi avvisar alla de bärande elementen i propositionen: Det utökade arbetsgivaransvaret och den höjda ersättningsnivån.

  Inlämnad
  2004-11-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan

  Motion 2004/05:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan 1 Sammanfattning En förskola av hög kvalitet som är valfri och till för alla Pedagogiken ska grundas av lusten för lärandet genom leken Höj statusen på förskolläraryrket Vikten av förskolepersonalens

  Inlämnad
  2004-10-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,
 • Ett friskare, företagsammare och grönare Sverige - ekonomisk politik för ökat självbestämmande

  Motion 2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. c Ett friskare, företagsammare och grönare Sverige ekonomisk politik för ökat självbestämmande 1 Sammanfattning Sverige förtjänar bättre. Därför har Centerpartiet tillsammans med Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna tagit

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Utgiftsområde 11 - Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Motion 2004/05:Sf370 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf370 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning. Anslag tkr

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

  Motion 2004/05:Sf369 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf369 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp se tabellRiksdagen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Motion 2004/05:Sf368 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf368 av Birgitta Carlsson m.fl. c Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Enligt uppställning:

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Tillväxt i Sverige

  Motion 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. c Tillväxt i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 innehållsförteckning 1 2 förslag till riksdagsbeslut 2 3 släpp taget staten 3 4 företagsfinansiering 4 5 bristande jämställdhet ett marknadsmisslyckande 5 6 regeldjungeln 6 7 konkurrens och offentlig upphandling 7

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:FiU9 2004/05:KU7 2004/05:LU11 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU2 2004/05:NU9 2004/05:SfU1 2005/06:NU12
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

  Motion 2004/05:A366 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2004/05:A366 av Margareta Andersson m.fl. c Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt följande uppställning: Anslag, tkr Regeringens förslag Anslagsförändring

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter