Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd

  Motion 2003/04:Ju27 av Johan Pehrson m.fl. (fp, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju27 av Johan Pehrson m.fl. fp, c med anledning av prop. 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att företag vid flygplatser inte skall få ansvara för säkerhetskontrollerna av den egna personalen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

  Motion 2003/04:So31 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So31 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en breddad alkoholpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU25 2004/05:SoU6 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

  Motion 2003/04:So28 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So28 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:146. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om att avskaffa

  Inlämnad
  2004-05-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel

  Motion 2003/04:Ju24 av Johan Linander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju24 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2004-05-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan

  Motion 2003/04:Ub11 av Sofia Larsen m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub11 av Sofia Larsen m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Gymnasieskolan en del i det livslånga lärandet 3 4 Hur ser det ut i dag

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 2003/04:So21 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So21 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen ett lagförslag med innebörden att adopterade skall ha rätt att upplysas om sin adoption i enlighet med vad som anförs i motionen.

  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

  Motion 2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att varje människas delaktighet måste vara drivkraften i Sveriges nationella

  Inlämnad
  2004-05-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:141 Sanering och återställning av förorenade områden - resultatredovisning

  Motion 2003/04:MJ60 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ60 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:141 Sanering och återställning av förorenade områden resultatredovisning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att nivån på anslaget 34:4 Sanering och återställning

  Inlämnad
  2004-05-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

  Motion 2003/04:MJ56 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:MJ56 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det i och med jordbruksreformen är än mer angeläget att jordbrukets

  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU22
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi29 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det nödvändiga i att redan 2005 års budget räknas upp och fastställer bemyndiganderamen

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi25 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Sammanfattning 4 3 Förslag till riksdagsbeslut 6 4 Den ekonomiska politikens inriktning 6 4.1 Fortsatt social och regional klyvning 6

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU20 2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

  Motion 2003/04:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om en tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidraget. Motivering Vi måste hela

  Inlämnad
  2004-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av förs. 2003/04:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

  Motion 2003/04:A7 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:A7 av Anders G Högmark m.fl. m, fp, kd, c med anledning av förs. 2003/04:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att godkänna Riksrevisionens styrelses framställning.

  Inlämnad
  2004-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:85 Samtjänst vid medborgarkontor

  Motion 2003/04:K23 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:K23 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:85 Samtjänst vid medborgarkontor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2003/04:85 om att det skall krävas att regeringen eller en myndighet som regeringen bestämmer godkänner ett samtjänstavtal

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik

  Motion 2003/04:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det behövs en förbättrad analys av varför väljarna i mindre utsträckning röstar i kommun- och

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:KU19
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag

  Motion 2003/04:L20 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:L20 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av lagstiftningen avseende de offentligrättsligt reglerade tjänsteområdena bör

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:LU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel

  Motion 2003/04:Ju20 av Johan Linander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju20 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att människohandel med barn skall särregleras som särskilt brott. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-03-31
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

  Motion 2003/04:K21 av Patrik Norinder m.fl. (m, fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:K21 av Patrik Norinder m.fl. m, fp, kd, c med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Systemets utgångspunkter och syfte 3 5 Val

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf43 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf43 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Motion 2003/04:Sf37 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf37 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:69. Motivering Centerpartiet delar regeringens analys när det gäller behovet av

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter