Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning

  Motion 2002/03:MJ30 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ30 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om uthållig tillväxt på landsbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen

  Motion 2002/03:Ju17 av Johan Linander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju17 av Johan Linander m.fl. c med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en decentraliserad tingsrättsorganisation. Riksdagen beslutar om sådan

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.

  Motion 2002/03:Ju11 av Johan Linander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju11 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till hur reglering av överskottsinformation skall hanteras

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

  Motion 2002/03:MJ27 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ27 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 21 2 Förslag till riksdagsbeslut 22 3 Inledning 23 4 Minska avfallsmängden 23 5 Giftfria kretslopp 24 6 Konsumenterna i

  Inlämnad
  2003-06-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ersättning för statliga uppdrag

  ersättning för statliga uppdrag

  Interpellation 2002/03:292 av Andersson, Margareta (c)

  den 16 april Interpellation 2002/03:292 av Margareta Andersson c till finansminister Bosse Ringholm om ersättning för statliga uppdrag Statsministern har i olika sammanhang talat om att företagare som kommer på en bra idé och vill förverkliga den ska man värna om. De ska få hjälp att starta företag och få bra villkor

  Inlämnad
  2003-04-16
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Sverige behöver en ny inriktning. Varje svensk måste ha rätt att få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Centerpartiet vill att alla ska ges möjlighet till eget

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:FiU20 2002/03:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag

  Motion 2002/03:Kr7 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Kr7 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skilja den arkeologiska uppdragsverksamheten från

  Inlämnad
  2003-04-17
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • telefonavbrott

  Skriftlig fråga 2002/03:784 av Andersson, Margareta (c)

  den 10 april Fråga 2002/03:784 av Margareta Andersson c till statsrådet Ulrica Messing om telefonavbrott I vinter har vid något tillfälle ca 5 000 personer varit utan telefon under cirka tolv timmar på grund av ett tekniskt fel hos Telia Nät. Man gick endast ut en enda gång via lokalradion för att upplysa om felet,

  Inlämnad
  2003-04-10
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning

  Motion 2002/03:So49 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:So49 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av åldersgräns för

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet

  Motion 2002/03:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att förbättra rehabiliteringsinsatserna

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar

  Motion 2002/03:K11 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:K11 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:72 Digitala TV-sändningar. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en förnyad proposition om marksänd

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer

  Motion 2002/03:Ju8 av Johan Linander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju8 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn som upplever våld inom familjen skall betraktas

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  Betänkande 2002/03:AU5

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsmiljöfrågor. Motionerna handlar bl.a. om företagshälsovård, skyddsombudsverksamhet, gränsvärden och personlig skyddsutrustning samt insatser för att motverka våld, hot och mobbning i arbetslivet.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  21, 67 minuter
  Justering
  2003-03-11
  Debatt
  2003-04-03
  Beslut
  2003-04-09
 • med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2002/03:A8 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:A8 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att flytta fler beslut från

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. c EU:s utrikes- och säkerhetspolitik väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska

  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område

  Motion 2002/03:MJ18 av Jan Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:MJ18 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att införa en förseningsavgift i stället för miljösanktionsavgift för

  Inlämnad
  2003-03-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.

  Motion 2002/03:So45 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:So45 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriminaliseringen av misshandel som riktar sig mot barn bör särregleras.

  Inlämnad
  2003-03-10
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003

  Motion 2002/03:So40 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, c)

  Motion till riksdagen 2002/03:So40 av Kerstin Heinemann m.fl. fp, c med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-03-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning

  Motion 2002/03:Ub5 av Sofia Larsen m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub5 av Sofia Larsen m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen inte bör utse alla ledamöter i de forskningsetiska nämnderna universitet och

  Inlämnad
  2003-02-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:28 Migration och asylpolitik

  Motion 2002/03:Sf4 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf4 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av skr. 2002/03:28 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sveriges hävdande av en generös och humanistisk asylpolitik i EU:s beslutsfattande. Riksdagen

  Inlämnad
  2003-02-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag

Filter

Valda filter