Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • 3 G-nätet

  Skriftlig fråga 2001/02:1552 av Andersson, Margareta (c)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1552 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om 3 G-nätet Utbyggnaden av 3 G-nätet är hotad. Telekomföretagen begär anstånd med att bygga ut sina nät. Det liknar i någon mån utbyggnaden av bredband som näringsminister Björn Rosengren menade skulle vara utbyggt till

  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • statens ägande av AB Vin & Sprit

  Skriftlig fråga 2001/02:1498 av Andersson, Margareta (c)

  den 13 augusti Fråga 2001/02:1498 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om statens ägande av AB Vin Sprit De senaste åren har ofta syftet med statligt ägda bolag diskuteras. Ett vanligt återkommande argument handlar om viktiga samhällsfunktioner eller socialt ansvarstagande. Mot en sådan bakgrund

  Inlämnad
  2002-08-13
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en utredning för att belysa det statligt stödda kulturstödet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

  Motion 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, c, fp med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 2 Bakgrund 6 3 Verkligheten på arbetsmarknaden 6 3.1 Uppemot 700 000 människor saknar arbete 6 3.2 Sverige

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett system för individuell kompetensutveckling

  Ett system för individuell kompetensutveckling

  Betänkande 2001/02:AU10

  Riksdagen godkände regeringens förslag om riktlinjer för ett system för individuell kompetensutveckling. Enskilda personer ska kunna spara pengar till kompetensutveckling på ett särskilt kompetenssparkonto. Insättningarna ska vara avdragsgilla. Arbetsgivare ska uppmuntras att göra inbetalningar på de

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  49, 140 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-11
  Beslut
  2002-06-12
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning 1 Inledning I ett samhälle där kunskaper är en viktig grund för ekonomisk utveckling och tillväxt

  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf35 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf35 av Agne Hansson m.fl. c Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om permanent finansiell samordning av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringen för att underlätta samarbetet

  Inlämnad
  2002-05-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Centerpartiet vill att alla medborgare ska ha lika villkor och lika förutsättningar. Vi har ingen ambition att försöka garantera alla medborgare ett lika utfall, utan vi ser

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling

  Motion 2001/02:A9 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:A9 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, c, fp med anledning av prop. 2001/02:175 Ett system för individuell kompetensutveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Propositionen 6 4 Förslag till riktlinjer 6 4.1 Systemets utgångspunkter och syfte 6

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:AU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Betänkande 2001/02:AU6

  Diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda förbjuds. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare godkände riksdagen Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen avslog också motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.

  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  70, 1 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka inom EU för att ursprungsmärkning

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsliv

  Arbetsliv

  Betänkande 2001/02:AU4

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999, 2000 och 2001 om ohälsa i arbetslivet, arbetsmiljö, företagshälsovård och andra arbetslivsfrågor. I motionerna lämnas bl.a. förslag till åtgärder för att minska en tilltagande ohälsa i arbetslivet, inte minst med anledning av det ökande ohälsotal som har samband med stress och psykiska faktorer. Motionerna avslås bl.a. med hänvisning till ett av regeringen initerat program för ökad hälsa i arbetslivet.

  Behandlade dokument
  79
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  41, 28 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

  Motion 2001/02:K90 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:K90 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen ett tilläggsdirektiv till regeringens utredning Nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU27
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ha någon övre åldersgräns för rekryteringsbidraget. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • resurser till djurskyddet

  Skriftlig fråga 2001/02:951 av Andersson, Margareta (c)

  den 25 mars Fråga 2001/02:951 av Margareta Andersson c till jordbruksminister Margareta Winberg om resurser till djurskyddet Diskussionen om vanvård av djur är stundtals häftig. Kommunerna beskylls för att inte ta sitt ansvar i fråga om djurtillsyn, men det finns brister på andra håll i systemet. Det har kommit till

  Inlämnad
  2002-03-25
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • AB Svenska Spels service

  Skriftlig fråga 2001/02:802 av Andersson, Margareta (c)

  den 25 februari Fråga 2001/02:802 av Margareta Andersson c till finansminister Bosse Ringholm om AB Svenska Spels service Från den 18 februari har en stor mängd butiker som tidigare sålt lotter för Svenska Spel fått sin försäljning indragen. Skälet till detta sägs vara att de säljer så lite att det negativt påverkar

  Inlämnad
  2002-02-25
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K67 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:K67 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade möjligheter för en förbättrad deltagardemokrati. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: arbetslöshet

  arbetslöshet

  Interpellation 2001/02:164 av Andersson, Margareta (c)

  den 9 januari Interpellation 2001/02:164 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshet Konjunkturen har varit vikande i Sverige under hela 2001 och någon verklig uppgång har inte märkts de första dagarna av 2002 heller. Antalet varslade har flerdubblats jämfört med år 2000. I dag är

  Inlämnad
  2002-01-09
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K55 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:K55 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag angående ett utgivningsbevis för enskilda. Riksdagen beslutar att personuppgiftslagen 1998:204 skall upphävas som stridande

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K34 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:K34 av Åsa Torstensson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en väl fungerande folkhälsopolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter