Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation

  Motion 2000/01:A19 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:A19 av Andersson, Margareta c med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om hur det lokala och regionala ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i framtiden skall

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

  Motion 2000/01:K19 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:K19 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till precisering av lagen om vilken typ av uppgifter

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2000/01:K12 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:K12 av Sellén, Birgitta c med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. Motivering Riksdagen beslutade 1991

  Inlämnad
  2001-05-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • god postservice i hela landet

  Skriftlig fråga 2000/01:1206 av Andersson, Margareta (c)

  den 11 maj Fråga 2000/01:1206 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om god postservice i hela landet Följande är citat ur ett brev ställt till postkunderna i Malmbäcksområdet, Nässjö kommun. Bäste Postkund Antalet lantbrevbärarlinjer kommer att bli färre och varje lantbrevbärare kommer att köra

  Inlämnad
  2001-05-11
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi19 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi19 av Hansson, Agne c med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Inledning och sammanfattning Centerpartiets politik syftar till att låta var och en växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det förutsätter att människor såväl har

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju29 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju29 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en decentraliserad tingsrättsorganisation.

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • stimulans av ungt ledarskap

  Interpellation 2000/01:370 av Andersson, Margareta (c)

  den 6 april Interpellation 2000/01:370 av Margareta Andersson c till statsrådet Britta Lejon om stimulans av ungt ledarskap I samhället diskuteras hur unga människor ska kunna uppmuntras att ta del av den demokratiska processen i samhället. Man vill att unga ska kunna ta ansvar för sig själva och för andra jämnåriga

  Inlämnad
  2001-04-06
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

  Motion 2000/01:Ub46 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub46 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor. 2. Riksdagen begär hos regeringen

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder

  Motion 2000/01:A14 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:A14 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lönebidrag skall utges upp till 67 års ålder. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:AU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr2 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr2 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka antalet programminuter per vecka som är tolkade till teckenspråk

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

  Motion 2000/01:Ju12 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju12 av Wallin, Gunnel c med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att införa en nollvision för våld mot kvinnor och barn. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub33 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub33 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett kvalitetsinstitut. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • klimat och företagens engagemang

  Skriftlig fråga 2000/01:887 av Andersson, Margareta (c)

  den 14 mars Fråga 2000/01:887 av Margareta Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om klimat och företagens engagemang Människans påverkan på jordens klimat kommer att få mycket stora negativa konsekvenser för både nu levande och kommande generationer. Vi kan vara säkra på att kostnaderna till följd av väder-

  Inlämnad
  2001-03-14
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • lönebidragets framtid

  Interpellation 2000/01:275 av Andersson, Margareta (c)

  den 21 februari Interpellation 2000/01:275 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om lönebidragets framtid Alltsedan lönebidraget infördes i svensk arbetsmarknadspolitik har systemet varit av stor betydelse för arbetshandikappades möjligheter att få ta del av den svenska arbetsmarknaden. Lönebidraget

  Inlämnad
  2001-02-21
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet

  Motion 2000/01:Ju6 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju6 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas Utvecklingen av det brottsförbyggande arbetet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att polisen och kriminalvården ges

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:JuU13 2000/01:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning

  Motion 2000/01:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub20 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ställa ytterligare platser till förfogande för kvalificerad yrkesutbildning KY2. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-02-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred

  Motion 2000/01:Fö10 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö10 av Andersson, Marianne c med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sårbarhet ur försörjnings- och beredskapssynpunkt vid elavbrott.

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Översvämningarna i Värmland (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2000/01:Fi9 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi9 av Daléus, Lennart c Översvämningarna i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en summa om ytterligare 100 miljoner kronor avsätts för samhälleliga insatser vid allvarliga händelser av nationell

  Inlämnad
  2000-11-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So32 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:So32 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2000/01:36. 2 Inledning mångfald inom akutsjukvården Centerpartiet yrkar avslag på propositionen. Vårt främsta skäl är principen om det

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken

  Motion 2000/01:A10 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:A10 av Andersson, Margareta c med anledning av förs. 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regelverket om hur

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter