Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation

  Motion 2000/01:A19 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:A19 av Andersson, Margareta c med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om hur det lokala och regionala ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i framtiden skall

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

  Motion 2000/01:K19 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:K19 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till precisering av lagen om vilken typ av uppgifter

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2000/01:K12 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:K12 av Sellén, Birgitta c med anledning av prop. 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:132 Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. Motivering Riksdagen beslutade 1991

  Inlämnad
  2001-05-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi19 av Agne Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi19 av Hansson, Agne c med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Inledning och sammanfattning Centerpartiets politik syftar till att låta var och en växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det förutsätter att människor såväl har

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen

  Motion 2000/01:Ju29 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju29 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 2000/01:112 Reformeringen av domstolsväsendet information och uppföljning av handlingsplanen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en decentraliserad tingsrättsorganisation.

  Inlämnad
  2001-04-17
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder

  Motion 2000/01:A14 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:A14 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lönebidrag skall utges upp till 67 års ålder. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:AU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr2 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr2 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka antalet programminuter per vecka som är tolkade till teckenspråk

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

  Motion 2000/01:Ub46 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub46 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor. 2. Riksdagen begär hos regeringen

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

  Motion 2000/01:Ju12 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju12 av Wallin, Gunnel c med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att införa en nollvision för våld mot kvinnor och barn. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-04-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub33 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub33 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett kvalitetsinstitut. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet

  Motion 2000/01:Ju6 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju6 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 2000/01:62 Brott kan förebyggas Utvecklingen av det brottsförbyggande arbetet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att polisen och kriminalvården ges

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:JuU13 2000/01:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning

  Motion 2000/01:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub20 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ställa ytterligare platser till förfogande för kvalificerad yrkesutbildning KY2. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-02-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred

  Motion 2000/01:Fö10 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö10 av Andersson, Marianne c med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sårbarhet ur försörjnings- och beredskapssynpunkt vid elavbrott.

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Översvämningarna i Värmland (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2000/01:Fi9 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi9 av Daléus, Lennart c Översvämningarna i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en summa om ytterligare 100 miljoner kronor avsätts för samhälleliga insatser vid allvarliga händelser av nationell

  Inlämnad
  2000-11-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken

  Motion 2000/01:A10 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:A10 av Andersson, Margareta c med anledning av förs. 2000/01:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående otraditionella medel inom arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regelverket om hur

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So32 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:So32 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2000/01:36. 2 Inledning mångfald inom akutsjukvården Centerpartiet yrkar avslag på propositionen. Vårt främsta skäl är principen om det

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet

  Motion 2000/01:Ub16 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub16 av Jonsson, Sofia c med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning inom anslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation.

  Inlämnad
  2000-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m.

  Motion 2000/01:N4 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:N4 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast den

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Studiestöd

  Motion 2000/01:Ub725 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub725 av Jonsson, Sofia c Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Tabell 1: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring Anslagsberäkning Centerpartiet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • IT

  Motion 2000/01:T713 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2000/01:T713 av Daléus, Lennart c IT Sammanfattning Genom att nyttja den nya tekniken kan välstånd och tillväxt möjliggöras. Människors livskvalitet kan höjas. Den revolutionerande utveckling vi står inför, med ständigt ökande mängder information som görs tillgänglig för allt fler, är en drivkraft

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  33
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:FöU5 2000/01:KrU8 2000/01:KU3 2000/01:KU5 2000/01:LU8 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (33 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter