Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

  Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen

  Motion 1999/2000:A25 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A25 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. En samlad lagstiftning Jämlikhet innebär inte med automatik likhet, snarare lika möjligheter att vara olika. Det handlar om individers rättighet att oavsett kön, etnicitet, hudfärg,

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju28 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju28 av Wallin, Gunnel c med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet en handlingsplan En moderniserad, reformerad och decentraliserad domstolsorganisation Rättsväsendets uppdragsgivare är landets medborgare. Deras krav på domstolsväsendet är att detta är organiserat

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi14 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi14 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition 1 Centerpartiets vision och värderingar Det yttersta målet för Centerpartiets politik är att göra det möjligt för människor att förverkliga sina drömmar, oberoende av ursprung, kön, sexuell

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

  Motion 1999/2000:T26 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T26 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Allmänt om propositionen och Centerpartiets förslag Det är välkommet att regeringen till sist fått fram en proposition om IT- politiken, något som man hänvisat till under två års tid när krav

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

  Motion 1999/2000:A21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A21 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 En ny arbetsmarknadspolitik för ett nytt arbetsliv Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på många år och statens finanser är i balans. Centerpartiet har

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:AU7
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

  Motion 1999/2000:Ub21 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub21 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor I den nu föreliggande propositionen behandlas ett antal frågor för skolan. Centerpartiet kan dock med förvåning konstatera att regeringen helt avstår från att ta upp och belysa situationen i skolan. Förslag

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

  Motion 1999/2000:Ub27 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub27 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering I den nu föreliggande propositionen föreslår regeringen en ny myndighetsstruktur för forskningsfinansieringen. Den nuvarande organisationen, som består av

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

  Motion 1999/2000:U18 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U18 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 Inledning I regeringens skrivelse redogör regeringen för det nordiska samarbetet under 1999. I föreliggande motion föreslår vi att Sverige bör initiera ett samarbete för att nå digital allemansrätt på

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet

  Motion 1999/2000:A11 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A11 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet Centerpartiet delar regeringens uppfattning om att det ska finnas en generös föräldraförsäkring, med tydliga rättigheter för båda föräldrarna att ta ut ledighet, både i samband med att ett barn

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio

  Motion 1999/2000:K26 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K26 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio Principiella utgångspunkter Centerpartiet ställer sig till fullo bakom tanken på att yttrandefriheten ska vara en reell yttrandefrihetså att så många röster som möjligt kan göra sig hörda och offentlig

  Inlämnad
  2000-02-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster

  Motion 1999/2000:K24 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K24 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster Jag ställer mig i huvudsak bakom propositionen och välkomnar inriktningen, där sanktionerna riktas mot distributionen och inte användning eller innehav av avkodningsutrustning. Med tanke

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU16
 • med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning

  Motion 1999/2000:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A9 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Behovet av en bättre lönebildning Sveriges framtida välstånd och möjligheterna att upprätthålla de trygghetssystem som kännetecknar välfärdssamhället är avhängigt våra företags möjligheter

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:AU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

  Motion 1999/2000:K17 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K17 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Demokratin och offentlighetsprincipen Den svenska handlingsoffentligheten fyller flera funktioner. Regeringen noterar själv i propositionen att den utgör en garanti för rättssäkerhet,

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan

  Motion 1999/2000:Ub14 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub14 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Centerpartiet välkomnar regeringens proposition om studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan. Dagens situation för att garantera och utveckla kvaliteten i högskolan

  Inlämnad
  1999-12-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Den uppbrutna fusionen Telia-Telenor (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 1999/2000:N21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N21 av Daléus, Lennart c Den uppbrutna fusionen Telia-Telenor väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Inledning Mot bakgrund av den situation som uppkommit, då fusionen mellan Telia och Telenor spruckit, är det viktigt att riksdagen får möjlighet att på nytt

  Inlämnad
  1999-12-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:NU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning

  Motion 1999/2000:Ju9 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju9 av Wallin, Gunnel c med anledning av prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning 1 Inledning Det har gjorts en genomgripande översyn av vapenlagstiftningen i syfte att förhindra att skjutvapen kommer till användning vid våldsbrott eller på annat sätt missbrukas. Detta är något

  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler

  Motion 1999/2000:K14 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K14 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Slå vakt om offentlighet och yttrandefrihet Yttrandefrihet är en av vår demokratis hörnstenar. Det är den absoluta grunden för en offentlig debatt och granskning av makthavare. För

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:KU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem

  Motion 1999/2000:Ub8 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub8 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem Utgångspunkter för ett nytt studiestöd En nyutexaminerad lärare har i dag ofta en studieskuld som uppgår till mer än 230 000 kronor efter nio terminers utbildning. Få lärare får en sådan löneutveckling

  Inlämnad
  1999-10-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet

  Motion 1999/2000:A806 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A806 av Daléus, Lennart c Jämställdhet Inledning Alla människors lika rätt och värde är grunden för det goda samhället och en självklarhet i Sverige i dag. Likaså människors självklara rätt att vara sig själva och bli respekterade för det. Jämställdheten kan därmed också synas vara

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1999/2000:AU1 1999/2000:AU6 1999/2000:JuU23 1999/2000:SoU8 1999/2000:UbU11 2000/01:AU3 2000/01:KU4
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter