Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inledning Centerpartiet har under lång tid kritiserat regeringen för en alltför passiv regionalpolitik. Under senare år har den regionala problembilden accentuerats. Befolkningsstatistiken

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi16 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi16 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning I denna motion redovisas Centerpartiets ekonomiska politik och alternativ till regeringens vårbudgetproposition. Huvudtema i vår ekonomiska politik är tillväxt förenad

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  ------------------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.

  Motion 1998/99:So24 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:So24 av Kenneth Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Regeringen föreslår i proposition att högkostnadsskyddet för läkemedel ska höjas från 1 300 kronor om året till 1 800 kronor. Centerpartiet yrkar avslag på propositionen i den

  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr18 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr18 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. 1 Inledning Etablerandet av statliga kasinon kan bli ett komplement till befintlig upplevelseindustri i regioner med svag eller negativ tillväxt och dessutom, genom sin avkastning, bidra till

  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m.

  Motion 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det

  Inlämnad
  1999-03-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m.

  Motion 1998/99:Sf6 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf6 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m m. I propositionen föreslår regeringen att verksamhetsansvaret för de försäkringsmedicinska utredningarna och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningarna vid Riksförsäkringsverkets

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister

  Motion 1998/99:Ju16 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju16 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Genom flera händelser under de senaste åren har begreppet personlig integritet kommit att debatteras. De förslag som förs fram i propositionen Rättspsykiatriskt forskningsregister aktualiserar

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass

  Motion 1998/99:Ub5 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub5 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass Genomförandet av förskoleklassen innebar ett viktigt steg mot en sammanhållen tioårig grundskola. Centerpartiet välkomnade därför läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

  Inlämnad
  1999-03-03
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:32 EU-bedrägerier och korruption

  Motion 1998/99:Ju14 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju14 av Gunnel Wallin m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:32 EU-bedrägerier och korruption Den rad av missförhållanden som på senare tid uppdagats inom EG-kommissionen är mycket allvarliga. Det är helt avgörande att EU:s medborgare kan känna förtroende för systemet och för den administration

  Inlämnad
  1999-02-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning - det kvalitativa språnget

  Motion 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. c Högre utbildning det kvalitativa språnget 1 Inledning Högskolepolitiken måste ta sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det moderna

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1998/99:AU7 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU9 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • Professur i omvårdnadsvetenskap

  Motion 1998/99:Ub420 av Margareta Andersson och Gunnel Wallin (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub420 av Margareta Andersson och Gunnel Wallin c Professur i omvårdnadsvetenskap Hälsohögskolan i Jönköping är idag unik eftersom det är den enda högskolan i landet som har ett landsting som huvudman. Skälet till detta är att regeringen inte vill utöka stiftelsehögskolan i Jönköping utan

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk politik

  Motion 1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. c Ekonomisk politik Sammanfattning I denna motion redovisar vi Centerpartiets ekonomiska politik och vårt alter- nativ till regeringens budgetproposition. Det ekonomiska utgångsläget för Sverige är gott. Budgeten har genom den viktiga saneringen av statsfinanser-

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU2 1998/99:FiU25 1998/99:FiU3 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:SfU1 1998/99:SfU8 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UbU4 1998/99:UU2
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation
 • Vård och omsorg

  Motion 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:So314 av Lennart Daléus m.fl. c Vård och omsorg 1 InnehållInledning/sammanfattning Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med patienten önskemål och aktiva val. Människors förmåga att skaffa sig kunskap om och påverka sitt hälsotillstånd

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1998/99:FiU2 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU6 1998/99:SoU7 1998/99:SoU8 1999/2000:KU3
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Ökade möjligheter till rättshjälp

  Motion 1998/99:Ju808 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju808 av Gunnel Wallin m.fl. c Ökade möjligheter till rättshjälp Den nuvarande rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december 1997. Den nya lagen innebar att möjligheterna att få rättshjälp i familjerättsliga mål stramades åt. I denna motion föreslås att det skall göras en utvärdering

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ledarskapet i EU

  Motion 1998/99:U505 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:U505 av Lennart Daléus m.fl. c Ledarskap i EU Sammanfattning Den första januari år 2001 övertar Sverige ordförandeskapet i Europeiska unionen. Centerpartiet anser att det är av utomordentligt stor betydelse att Sverige blir framgångsrikt som ordförandeland. Vår ställning som konstruktiv

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:UU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Informationen om EU till Svenska folket

  Motion 1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:U504 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson c Informationen om EU till svenska folket Folkbildningen har under detta sekel stått för en stor del av informationen till den svenska allmänheten i olika aktuella frågor. Breda satsningar har t ex genomförts om införandet av momsen och

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:FiU1 1998/99:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Tredje spåret

  Motion 1998/99:T532 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:T532 av Lennart Daléus m.fl. c Tredje spåret Efter åratal av diskussion och intensivt opinionsarbete från bl.a Centerpartiets och Naturskyddsföreningens sida, slopades det sk. Dennispaketet den 7 februari 1997 efter att Centerpartiet och regeringen konstaterat att trafikpaketet saknade

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:TU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet

  Motion 1998/99:A808 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:A808 av Lennart Daléus m.fl. c Jämställdhet 1 Inledning Centerpartiets vision är ett jämställt, decentraliserat och ekologiskt samhälle, med en stark medborgarroll och där kvinnor och män delar på ansvaret för hem och familj liksom på förvärvsarbete. För att kvinnors och mäns livsvillkor

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1998/99:AU6 1998/99:KU22 1998/99:NU6 1998/99:SfU8 1998/99:SoU6 1998/99:SoU7 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU3 1999/2000:JuU7 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet

  Motion 1998/99:A703 av Margareta Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:A703 av Margareta Andersson m.fl. c Ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet Centerpartiet har i kommittémotion avslagit regeringens proposition om en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 1997/98:177. I motionen anfördes att Centerpartiet anser att det finns

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:AU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Idrottskonto

  Motion 1998/99:Sk611 av Marianne Andersson och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk611 av Marianne Andersson och Margareta Andersson c Idrottskonto Att vinna framgångar inom idrotten är ett hägrande mål för många unga människor. Framgångar kräver mycket träning och arbete. Det är ett fåtal som når verkliga topp- prestationer. Ännu färre tjänar de verkligt stora pengarna

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter