Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagen föreslås omfatta både direkt och indirekt diskriminering. Lagen föreslås

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ----1997/98:AU14
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi47 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi47 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I motion 1997/98:Kr28 konstaterade undertecknad och Marianne Andersson att folkbildningspropositionen, 1997/98:115, innehåller en glädjande positiv syn på folkbildningen och dess framtid.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr39 av Marianne Andersson och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr39 av Marianne Andersson och Margareta Andersson c med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Sverige har en lång och framgångsrik tradition inom formgivning och design. Ändå kan man märka en viss stagnation under senare år.

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr28 av Margareta Andersson och Marianne Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr28 av Margareta Andersson och Marianne Andersson c med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Inledning Det är glädjande att regeringen i propositionen tydligt visat en positiv syn på folkbildningen och dess framtid. Folkbildningen har spelat en stor roll för att bygga det samhälle

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:AU11 1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr13 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr13 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Inledning Alla människor har ett behov såväl av att skapa som att ta del av kultur. Vi vet att en kommuns eller regions kulturella dragningskraft är viktig för att få människorna att stanna, att få

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen där bland annat begreppet grundläggande postservice ändras till samhällsomfattande tjänster och det övergripande målet kompletteras med ett

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.

  Motion 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen lämnas förslag om ny körkortslag. Fler av förändringarna är omstruktureringar av författningar. Det föreslås dock ett antal skärpningar som huvudsakligen är väl motiverade. Vidare föreslås

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

  Motion 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub28 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 1 Inledning Centerpartiets utbildningspolitik tar sin utgångspunkt i ett humanistiskt bildningsideal genom bildning växer människan till

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:81 Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige

  Motion 1997/98:A62 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A62 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:81 Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige Rätt till föräldraledighet Regeringen anför att när det gäller direktivets rätt till föräldraledighet så anser man att det svenska regelsystemet är mycket förmånligare än

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A30 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:A30 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson c med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd 1 Gör hela landet till en frizon och inför RUT-avdrag för hushållstjänster Mot slutet av 1998 väntas arbetslösheten ligga under 6 vilket är den lägsta siffran sedan

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan

  Motion 1997/98:Ub17 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub17 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan Inledning Centerpartiets utgångspunkt är att barnens fostran och lärande i unga år huvudsakligen är familjens ansvar. Förskoleverksamheten kan vara ett viktigt komplement till föräldrarnas omsorg i

  Inlämnad
  1998-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning

  Motion 1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Propositionens förslag innebär i stor utsträckning en ytterligare harmonisering av yrkestrafiklagstiftningen med EG:s regelverk. I all huvudsak finner Centerpartiet förslagen acceptabla.

  Inlämnad
  1998-02-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)

  Motion 1997/98:N9 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:N9 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 Propositionen om ändring i minerallagen föreslår flera förändringar av mest administrativ karaktär som är till nytta för den som vill undersöka malmförekomst eller till skydd för tredje man vid gruvbrytning.

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor och kultur

  Motion 1997/98:Kr239 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr239 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson c Kvinnor och kultur Kvinnor är de största kulturkonsumenterna. Kvinnor är i majoritet bland teater-konsert- och museibesökare. Kvinnor är också de största kulturbärarna. Det är kvinnorna som i första hand för kulturarv och traditioner vidare

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Hushållstjänster

  Motion 1997/98:Sf244 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf244 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson c Hushållstjänster Dagens stora arbetslöshet måste bekämpas med alla medel, även de som vi hittills har betraktat som kontroversiella måste synas på nytt. Att befria privata hushållstjänster från skatt har länge ansetts vara ett sätt att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vissa kulturfrågor

  Motion 1997/98:Kr211 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr211 av Marianne Andersson m.fl. c Vissa kulturfrågor Innehåll 1 Sammanfattning  2 Nordiskt akvarellmuseum  3 Folkrörelsernas Konstfrämjande  4 Foto-Sesam  5 Statens sjöhistoriska museer  6 Landsarkiv  7 De fria teatergrupperna  8 Hemställan  1  Sammanfattning I denna motion tar vi upp

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:AU1 1997/98:KrU1 1997/98:KrU12 1997/98:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Översyn av sekretesslagen

  Motion 1997/98:K409 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K409 av Margareta Andersson c Översyn av sekretesslagen Under hösten har flera fall av övergrepp mot barn rapporterats. Detta är fruktansvärt och frågorna om hur sådant ska uppmärksammas så tidigt som möjligt och helst innan ett brott begåtts har väckts i olika sammanhang. Man ska utreda

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikpolitiken

  Motion 1997/98:T231 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T231 av Elving Andersson m.fl. c Trafikpolitiken Innehåll 1 Trafikpolitikens inriktning  1.1 Decentralisering  1.2 Miljö  1.3 Näringsliv och sysselsättning  2 Väg och järnväg  2.1 Allmänt  2.2 Vägverket och Banverket  2.3 Trafiklösningar i storstäderna  2.4 Enskilda vägar  3 Sjö- och luftfart 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:NU8 1997/98:SkU15 1997/98:TU1 1997/98:TU10 1997/98:TU5 1997/98:TU8
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Sexuell och reproduktiv hälsa som mål i biståndsarbetet

  Motion 1997/98:U208 av Margareta Andersson och Marianne Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:U208 av Margareta Andersson och Marianne Andersson c Sexuell och reproduktiv hälsa som mål i biståndsarbetet Dagens biståndsarbete omfattar många olika områden och det som senast tillkommit med att kvinnors situation särskilt skall beaktas i biståndsarbetet är en viktig framgång. Ett område

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter