Margareta Andersson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
verksamhetsledare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-09-30 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2002-10-08 – 2006-10-02
Andre vice ordförande
2002-09-30 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2004-09-20

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19

Valberedningen

Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

  Motion 1996/97:T80 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T80 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringen anser inte att människor skulle acceptera ett lagförslag om obligatoriskt användande av cykelhjälm. Vad man grundar detta på har vi svårt att förstå. De flesta

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi84 av Sivert Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi84 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utveckling i ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle förutsätter en levande landsbygd. En levande landsbygd förutsätter ett livskraftigt jord- och skogsbruk. I början av 1990-talet

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi82 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi82 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Målet måste vara att det inom en snar framtid ska finnas lika många kvinnor som män som företagare. I dag utgör kvinnorna ungefär en fjärdedel. Olika insatser krävs

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

  Motion 1996/97:Sk47 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk47 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning Makar och samboende med gemensamma barn är i dag samtaxerade för förmögenhetsskatt liksom föräldrar och barn/styvbarn. Sambeskattningen innebär att varje hushåll erhåller ett lika stort

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi80 av Margareta Andersson och Sivert Carlsson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi80 av Margareta Andersson och Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Under ett tiotal år har sjöarna i stora delar av Småland kalkats. Detta beroende på det sura nedfall som kommer med regnet och som sänker pH-värdet i vattnet. I årets

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub24 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub24 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Sverige på väg in i kunskapssamhället Kunskap blir allt viktigare i dagens samhälle och är en drivkraft för förnyelse, utveckling och

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

  Motion 1996/97:T60 av Karin Starrin m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T60 av Karin Starrin m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen 1993:597 m.m. I propositionen föreslås vissa förändringar i telelagen och lagen om teleterminalsutrustning. Bland annat föreslås att de telepolitiska målen förtydligas genom att det i lagen anges att alla

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1996/97:TU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:106 Ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister

  Motion 1996/97:A34 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:A34 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:106 Ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister Vi vill särskilt uppmärksamma frågan om Arbetsdomstolens sammansättning i mål om könsdiskriminering. Vi instämmer i de synpunkter som JämO framför och har tidigare gett

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T39 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T39 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Fem länsstyrelser, ett kommunalförbund och elva kommuner har i mer än tio år engagerat sig i olika utredningsaktiviteter kring den planerade Götalandsbanan. Under senare år

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T42 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T42 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Citytunneln i Malmö Centerpartiet och regeringen har förhandlat fram en överenskommelse om den framtida infrastrukturinriktningen. Centerpartiet står således i allt väsentligt

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A10 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:A10 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson c med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Jämställdhetslagen från 1992 har förändrats på flera punkter. Den 1 juli 1994 trädde ett antal ändringar i kraft. Bl.a. har lönediskrimineringsförbudet skärpts och anpassats till EU:s

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A8 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:A8 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Kvinnors och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar måste på lika villkor komma till uttryck i samhällsarbetet. Då uppnås ett jämställt och demokratiskt beslutsunderlag. Jämställdhet är därför

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Samhällsplanering och boende

  Motion 1996/97:Bo529 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo529 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Samhällsplanering och boende Det är nödvändigt med ett genderperspektiv på all planering och samhällsutveckling. Kvinnors och mäns olika erfarenheter och kunskaper måste komma till uttryck i samhällsplaneringen. Kvinnoperspektivet har allt för länge

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:BoU1 1996/97:BoU12 1996/97:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Jönköping

  Motion 1996/97:Ub419 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub419 av Margareta Andersson c Högskolan i Jönköping Jönköpings län har en mycket speciell struktur. Sysselsättning inom industri- och jordbrukssektorerna är högre än i övriga delar av landet. Samtidigt är antalet människor med akademisk utbildning färre i förhållande till befolkningen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kärnkraften

  Motion 1996/97:N405 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N405 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Kärnkraften Det är hög tid att starta kärnkraftsavvecklingen. Det är viktigt att avvecklingen inleds med kraft. Därmed ges energimarknadens aktörer klara besked om att det inte är någon idé att fortsätta investera i föråldrad kärnkraftsteknik. Energiöverläggningarna

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Preskriptionstiden för rasistisk musik

  Motion 1996/97:K428 av Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:K428 av Margareta Andersson c Preskriptionstiden för rasistisk musik Musik är för många människor ett viktigt sätt att uttrycka åsikter och känslor. Detta gäller inte minst ungdomar. Rasism och nazism har kommit in i vårt samhälle mer och mer de senaste åren. Brott har begåtts med rasistiska

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skoglig utbildning och forskning i södra Sverige

  Motion 1996/97:Jo601 av Sivert Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo601 av Sivert Carlsson m.fl. c Skoglig utbildning och forskning i södra Sverige Skogen är Sveriges gröna guld. Den är ett andningshål och en källa att hämta nya krafter ur men är också landets viktigaste inkomstkälla, med en årlig nettointäkt på ca 70 miljarder kronor. Götaland, där

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor i det militära försvaret

  Motion 1996/97:Fö310 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö310 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Kvinnor i det militära försvaret Regeringen förutsätter att Försvarsmakten fortsätter sitt aktiva arbete för att öka antalet kvinnliga officerare och att få dessa att stanna kvar i Försvarsmakten. Regeringen vill i detta sammanhang lyfta fram de idéer

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avbytarverksamheten

  Motion 1996/97:Jo256 av Marie Wilén och Margareta Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo256 av Marie Wilén och Margareta Andersson c Avbytarverksamheten Avbytarverksamheten bidrar till social trygghet för mjölkbönderna, god djuromsorg, lokal service och sysselsättning på landsbygden. Avbytarverksamheten ger jordbrukare med djurhållning en ökad trygghet vid sjukdom eller

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kalkningsverksamheten

  Motion 1996/97:Jo252 av Sivert Carlsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo252 av Sivert Carlsson m.fl. c Kalkningsverksamheten Försurningen har drabbat vårt land mycket kraftigt, speciellt de södra delarna av Sverige. I Blekinge är exempelvis svavelnedfallet 3-4 gånger större än vad naturen kan klara. I Kalmar län, liksom på flera andra ställen i landet,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter