Malin Höglund (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län, plats 104
Född år
1969
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2020-08-31 – 2021-02-01

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-09-16 – 2021-02-01

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Jakob Forssmed KD Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Socialminister Jakob Forssmed KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Betänkande 2022/23:SoU18

  Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner inom området socialtjänstens ansvar för våldsutsatta med mera, som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om prostitution, sexuell utsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, skyddade personuppgifter och skyddat boende.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  25, 100 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Stöd till personer med funktionsnedsättning

  Betänkande 2022/23:SoU21

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om stöd till personer med funktionsnedsättning. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, statligt huvudmannaskap för personlig assistans och bilstöd.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  20, 70 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-06-02
  Debatt
  2023-06-07
  Beslut
  2023-06-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens arbete

  Socialtjänstens arbete

  Betänkande 2022/23:SoU16

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag om socialtjänstens arbete. Motionerna handlar bland annat om socialtjänstlagen, försörjningsstöd och hemlöshet. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna och hänvisar bland annat till att utredningsarbete pågår.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  16, 71 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Betänkande 2022/23:SoU10

  Större tillgänglighetskrav ska ställas på vissa produkter och tjänster. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

  Produkter som omfattas av de nya reglerna är exempelvis datorer, smarttelefoner, betalningsterminaler, kontantautomater,

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2023-04-25
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2022/23:SoU22

  Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  36, 95 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-15
  Debatt
  2023-03-16
  Beslut
  2023-03-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Idrottssveriges möjligheter att bedriva elitverksamhet för ungdomar

  Motion 2022/23:1093 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1093 av Alexandra Anstrell m.fl. M Idrottssveriges möjligheter att bedriva elitverksamhet för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eleverna eller deras vårdnadshavare bör få bekosta den individuella utrustning eller liknande som

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:UbU5 2022/23:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Tillsyn inom servicenäringen

  Motion 2022/23:1404 av Malin Höglund och Crister Carlsson (båda M)

  Motion till riksdagen 2022/23:1404 av Malin Höglund och Crister Carlsson båda M Tillsyn inom servicenäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en differentiering av tillsynskostnader för butiker så att inte servicenäringen på landsbygden och obemannade butiker

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Förändring av Lantmäteriets handläggningstider

  Motion 2022/23:628 av Malin Höglund m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2022/23:628 av Malin Höglund m.fl. M Förändring av Lantmäteriets handläggningstider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta de långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lantmäteriet ansvarar

  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:CU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Mats Persson L Skolminister Lotta Edholm L Socialminister Jakob Forssmed KD Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Närings- och regionalpolitik

  Närings- och regionalpolitik

  Närings- och

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Könsstereotypa föreställningar inom Arbetsförmedlingen

  Könsstereotypa föreställningar inom Arbetsförmedlingen

  Interpellation 2020/21:346 av Malin Höglund (M)

  Interpellation 2020/21:346 Könsstereotypa föreställningar inom Arbetsförmedlingen av Malin Höglund M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S För en tid sedan rapporterade Kalla fakta att utrikes födda kvinnor diskrimineras av Arbetsförmedlingens handläggare. Könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män gör att

  Inlämnad
  2021-01-21
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stöd till restaurangbranschen

  Stöd till restaurangbranschen

  Interpellation 2020/21:335 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

  Interpellation 2020/21:335 Stöd till restaurangbranschen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Att förbudet mot att servera alkohol på restauranger efter klockan 20 förlängdes till den 24 januari innebär ett fortsatt avbräck för besöksnäringen. Krögarna är förtvivlade. Vi vet alla att

  Inlämnad
  2021-01-20
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen

  Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen

  Interpellation 2020/21:313 av Tobias Andersson (SD)

  Interpellation 2020/21:313 Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen av Tobias Andersson SD till Finansminister Magdalena Andersson S Pandemin har slagit hårt mot delar av näringslivet, och för många företag har effekterna inneburit slutet på en annars livsduglig verksamhet. Regeringen har efter mycket om och men

  Inlämnad
  2021-01-15
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Näringsminister Ibrahim

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Restriktioner i restaurangbranschen

  Restriktioner i restaurangbranschen

  Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M)

  Interpellation 2020/21:320 Restriktioner i restaurangbranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Krögare i Stockholm och hela Sverige går på knäna och är hårt drabbade av coronapandemin. Det slår naturligtvis hårt mot hela näringslivet, men hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher

  Inlämnad
  2021-01-15
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stöd till restaurangnäringen

  Stöd till restaurangnäringen

  Interpellation 2020/21:298 av Lars Beckman (M)

  Interpellation 2020/21:298 Stöd till restaurangnäringen av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sveriges krögare och företagarna i Gävleborg verksamma i restaurangnäringen går på knäna ekonomiskt. Med anledning av pandemilagstiftningen blir möjligheten till intäkter för restauranger ytterst begränsade

  Inlämnad
  2021-01-13
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Filter