Maja Bäckström (S)

Född år
1937
Avliden
17 januari 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Justitieutskottet 79/80-93/94 och Kulturutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-90/91. Ledamot av Riksdagens revisorer 91/92-93/94.

Bostadsort

Ängelholm

Utbildning

Sjukvårdsbiträdesexamen 60. Undersköterskeexamen 63. Undersköterska vid sjukhuset i Ängelholm 63-65 och 68-79 samt ålderdomshemmet i Höganäs 65-66. Biträdande föreståndare vid Kungshaga ålderdomshem i Ängelholm 66-68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 23, sektion 4, ordförande 73-79, och Ängelholms LO-sektion, vice ordförande. - Ledamot av styrelsen för Åsbo-Bjäre Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 79-, och Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 80-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 83- och Sänsstyrelsen i Kristianstads län 86-94. Ledamot av Kriminalvårdsnämnden 85- och Havsresursdelegationen 85-. - Ledamot av tjänsteansvarskommittén 80-83 och tvångsmedelskommittén 82-84. Expert i 1974 års lärarutbildningsutredning 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads läns landsting 77-79. Ledamot av styrelsen för Ängelholms sjukvårdsdistrikt 77-79.

Föräldrar

Reparatören Fritz Nordberg och Agda Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:K25 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:K25 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår att 50 milj.kr. skall anslås för informationsinsatser om europeisk integration under budgetåret 1992/93.

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning I motionen föreslåsett miljardprogram för investeringar i kulturens infrastruktur,åtgärder för att förstärka

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , 1 bifall, 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi52 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi52 av Johnny Ahlqvist m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Åtgärder för Skåne Att klara den fulla sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan.

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

  Motion 1991/92:N52 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N52 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:134 Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform Kulturminnesfrågor I kulturutskottets yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 1991/92:44 om den statliga fastighetsförvaltningen

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

  Motion 1991/92:Ub76 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub76 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. I regeringens proposition om bl a kompetensinriktad vuxenutbildning genom studieförbund lyfts studieförbundens roll i den viktiga vuxenutbildningen särskilt fram. Regeringen

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Misshandel av äldre i eget boende

  Motion 1991/92:So248 av Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So248 av Maja Bäckström s Misshandel av äldre i eget boende Misshandel inom familjen förekommer. Nu kommer också uppgifter om att äldre människor i eget boende, som blivit beroende av en närståendes insatser för sin omvårdnad, också kan utsättas för misshandel. Detta kan bli ett stort

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare

  Motion 1991/92:A206 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:A206 av Kaj Larsson m.fl. s Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare Den moderna yrkesutbildningen för byggnadsarbetare inom gymnasieskolans ram är väl avpassad att ge ungdomarna en god yrkeskunskap. Men för att bli en skicklig hantverkare räcker det dock inte med enbart denna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dagbarnvårdares rätt att starta personalkooperativ

  Motion 1991/92:So601 av Maja Bäckström och Leo Persson (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So601 av Maja Bäckström och Leo Persson s Dagbarnvårdares rätt att starta personalkooperativ Personalkooperativ barnomsorg blev statsbidragsberättigad 1991. Personal i kooperativ skall ha sådan utbildning att den kan tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet. Vi

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik inför år 2000

  Motion 1991/92:Kr271 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr271 av Åke Gustavsson m.fl. s Kulturpolitik inför år 2000 Målet för kulturpolitiken Målet för socialdemokratisk kulturpolitik är ett vitt förgrenat kulturliv, karakteriserat av mångfald, kvalitet och tillgänglighet. Socialdemokratin vill ge möjligheter åt alla att fördjupa sina erfarenheter

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  66
  Utskottsberedning
  ---------------------------------1991/92:AU13 1991/92:AU16 1991/92:BoU11 1991/92:KrU12 1991/92:KrU14 1991/92:KrU18 1991/92:KrU20 1991/92:KrU23 1991/92:KrU26 1991/92:KrU30 1991/92:KU27 1991/92:UbU14 1991/92:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (66 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation
 • Kultur i arbetslivet

  Motion 1991/92:Kr252 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr252 av Åke Gustavsson m.fl. s Kultur i arbetslivet Kultur i arbetslivetblev under slutet av 70-talet ett begrepp som en väg att öka kulturintresset hos nya grupper. Beslut om kultur i arbetslivet fattades centralt av LO och TCO. En flerårig försöksverksamhet ledde till ett riksdagsbeslut

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jakt- och viltvårdsorganisationen

  Motion 1991/92:Jo802 av Maja Bäckström och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo802 av Maja Bäckström och Bengt Silfverstrand s Jakt- och viltvårdsorganisationen Organisationen av det praktiska jakt- och viltvårdsarbetet i landet är behäftat med stora brister. Detta gäller främst den överrepresentation för de rena jaktintressena som präglar nuvarande jakt- och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen inom sydöstra Skåne

  Motion 1991/92:Jo676 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo676 av Kaj Larsson m.fl. s Utvecklingen inom sydöstra Skåne Arbetsmarknadsläget i sydöstra Skåne är i en mycket besvärlig situation. Speciellt drabbad är Tomelilla kommun där den största industrin, Skaneks slakteri och Scan syd, har flyttat sin verksamhet från orten. Som en följd av

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ---------1991/92:JoU12 1991/92:JoU20 1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot havsföroreningar

  Motion 1991/92:Jo663 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo663 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot havsföroreningar Så inleds artikeln Hav i förändringav Anders Wirdheim i Naturskyddsföreningens årsbok 1991, som fått titeln Föränderlig naturFiskerikonsulenten i Halland berättar om att många fiskare redan vant sig vid att få illdöingari

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Starkare miljöskydd

  Motion 1991/92:Jo650 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo650 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Starkare miljöskydd Ett av skälen till att effekterna av miljöföroreningarna nu tilltar är att motståndskraften mot olika föroreningar i vissa fall är på väg att bli förbrukad. Vi har enligt min mening nått en punkt där vi på ett helt annat sätt än

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Elkonsumentens situation

  Motion 1991/92:N409 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N409 av Kaj Larsson m.fl. s Elkonsumentens situation Efter beslut i riksdagen har kravet på lönsamhet i Vattenfall höjts över vad som kan vara skälig avkastning för reinvesteringar. Utvecklingen pekar mot att Vattenfall kommer att ombildas till aktiebolag och bli börsnoterat. För att

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Privata bevaknings- och säkerhetsföretag

  Motion 1991/92:N262 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N262 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström s Privata bevaknings- och säkerhetsföretag Samtidigt som personalsituationen inom polisväsendet länge varit ansträngd har antalet uppdrag som utförs av privata bevaknings- och säkerhetsföretag ökat mycket kraftigt under den senaste tioårsperioden.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begravningskostnader

  Motion 1991/92:N206 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:N206 av Maja Bäckström m.fl. s Begravningskostnader Allt som rör sig om död och begravning är väldigt känsligt och får inte profaneras. Men då det enda säkra här i livet är, att vi en dag skall dö, är det viktigt att se till att begravningen inte ruinerar de efterlevande, som naturligtvis

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upphovsrättsligt skydd för folkmusik

  Motion 1991/92:L801 av Maja Bäckström och Johnny Ahlqvist (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:L801 av Maja Bäckström och Johnny Alhqvist s Upphovsrättsligt skydd för folkmusik Upphovsrättslagstiftningen är i dag avgränsad på ett sådant sätt att folkmusiken utesluts. Lagen bör vidgas så att genren tillförs upphovsrättsmedel i samma utsträckning som andra musikgenrer. Sedan 1978

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:LU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot miljöbrottslighet

  Motion 1991/92:Ju827 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju827 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot miljöbrottslighet Under miljöskyddslagens drygt tjugoåriga historia har miljöfrågorna fått en alltmer central roll i samhällsdebatten. Brist på kunskap och medvetenhet, men också på politisk vilja och övertro på att marknaden skall kunna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Påföljden för skattebrott

  Motion 1991/92:Ju621 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju621 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström s Påföljden för skattebrott Nu gällande skattebrottslag trädde i kraft 1972 och byggde på skattestrafflagutredningens betänkande SOU 1969:42, prop. 1971:10 samt skatteutskottets betänkande 1971:16. Tanken bakom den nya skattebrottslagen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter