Maja Bäckström (S)

Född år
1937
Avliden
17 januari 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Justitieutskottet 79/80-93/94 och Kulturutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-90/91. Ledamot av Riksdagens revisorer 91/92-93/94.

Bostadsort

Ängelholm

Utbildning

Sjukvårdsbiträdesexamen 60. Undersköterskeexamen 63. Undersköterska vid sjukhuset i Ängelholm 63-65 och 68-79 samt ålderdomshemmet i Höganäs 65-66. Biträdande föreståndare vid Kungshaga ålderdomshem i Ängelholm 66-68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 23, sektion 4, ordförande 73-79, och Ängelholms LO-sektion, vice ordförande. - Ledamot av styrelsen för Åsbo-Bjäre Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 79-, och Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 80-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 83- och Sänsstyrelsen i Kristianstads län 86-94. Ledamot av Kriminalvårdsnämnden 85- och Havsresursdelegationen 85-. - Ledamot av tjänsteansvarskommittén 80-83 och tvångsmedelskommittén 82-84. Expert i 1974 års lärarutbildningsutredning 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads läns landsting 77-79. Ledamot av styrelsen för Ängelholms sjukvårdsdistrikt 77-79.

Föräldrar

Reparatören Fritz Nordberg och Agda Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi46 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi46 av Leo Persson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Turistnäringens konkurrensförmåga Turistnäringen omsätter i hela världen 700 miljarder USD. Turismen i Sverige har under

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T87 av Jan Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T87 av Jan Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund Frågan om fasta förbindelser över Öresund har diskuterats under lång tid och utretts många gånger. I regeringens proposition 1990/91:158 föreslås att

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub119 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub119 av Maja Bäckström m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Inledningsvis vill vi understryka statsrådets uttalande, att den nya gymnasieskolan måste erbjuda alla elever en utbildning av god kvalitetoch att den skall vara

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub110 av Maja Bäckström och Johnny Ahlqvist (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub110 av Maja Bäckström och Johnny Ahlqvist s med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Hemkunskap intar i dag en viktig plats i grundskolan. Ämnet är obligatoriskt med fyra stadietimmar på högstadiet och en stadietimme på mellanstadiet.

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub93 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub93 av Maja Bäckström m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Regeringens proposition om folkbildning 1990/91:82 strävar genomgående mot en decentralisering av beslutsfunktionerna. Detta gäller även folkhögskolornas fritidsledarutbildningar. Regeringen nöjer sig med att

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vilthägn och ändring av naturvårdslagen

  Motion 1990/91:Jo747 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo747 av Johnny Ahlqvist m.fl s Vilthägn och ändring av naturvårdslagen Den svenska och unika allemansrätten innebär att vi fritt kan ströva i skog och mark samt plocka bär, svamp, blommor m.m. I det befolkningstäta och till stora delar uppodlade skånska landskapet är de områden som är

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Markavvattning

  Motion 1990/91:Jo748 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo748 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström s Markavvattning Luftföroreningar upplevs många gånger som det största hotet mot vår miljö. Många sjöar och vattendrag är allvarligt försurade. Markens ytskikt försuras och redan i dag har tusentals dricksvattenbrunnar alltför surt vatten. Här

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teknikens hus

  Motion 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N307 av Maja Bäckström m.fl. s Teknikens hus 1865 skrev Jules Verne sin bok Från jorden till månensom blev en klassisk och uppskattad science fiction. Den 21 juli 1969 satte den första människan sin fot på månen. Det tog alltså inte mer än drygt 100 år innan verkligheten kom ikapp fantasin.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Påföljden för skattebrott

  Motion 1990/91:Ju638 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju638 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström s Påföljden för skattebrott Nu gällande skattebrottslag trädde i kraft 1972 och byggde på skattestrafflagutredningens betänkande SOU 1969:42, proposition 1971:10 samt skatteutskottets betänkande 1971:16. Tanken bakom den nya skattebrottslagen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Decentralisering av beslut inom försäkringskassan

  Motion 1990/91:Sf283 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf283 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström s Decentralisering av beslut inom försäkringskassan Inom många offentliga förvaltningar pågår idag decentralisering av olika verksamheter. Detta gäller även inom försäkringskassan, där beslutanderätten gällande bidrag till hörselskadade som

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jakt- och viltvårdsorganisationen

  Motion 1990/91:Jo903 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo903 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström s Jakt- och viltvårdsorganisationen Organisationen av det praktiska jakt- och viltvårdsarbetet i landet är behäftad med stora brister. Detta gäller främst den överrepresentation för de rena jaktintressena som präglar nuvarande jakt- och

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen inom regionen Österlen

  Motion 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A478 av Kaj Larsson m.fl. s Utvecklingen inom regionen Österlen Utvecklingen på Österlen uppvisar oroväckande tendenser. Arbetsmarknadssituationen i Tomelilla kan komma att bli mycket svår med hänsyn till bland annat de varsel som kommit om nedläggning av Samhall Lavi, Skanek och Scan

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot havsföroreningar

  Motion 1990/91:Jo781 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo781 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot havsföroreningar Miljöföroreningarna i havet har ökat dramatiskt sedan l960-talet. De syrefria bottnarna breder ut sig över allt större områden. Syrebristen har t.ex. medfört att närmare hälften av den egentliga Östersjöns botten, d.v.s.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett starkare miljöskydd

  Motion 1990/91:Jo779 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo779 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Ett starkare miljöskydd Dessa uppfordrande och tungt vägande formuleringar återfinns i prop. l987/88:85 Miljöpolitiken inför l990- talet. Propositionen innehåller flera konkreta förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar till

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tullverksamheten i Skåne, m.m.

  Motion 1990/91:Sk607 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk607 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Tullverksamheten i Skåne, m.m. Regeringen har uppdragit åt generaltullstyrelsen att i samråd med statskontoret och riksrevisionsverket göra en översyn av tullverkets organisation. Den slutgiltiga utredningen TOR överlämnades i maj 1990 till generaltullstyrelsen.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand

  Motion 1990/91:A233 av Ingegerd Wärnersson och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A233 av Ingegerd Wärnersson och Maja Bäckström s Arbetsmarknadsinstitutet i Vejbystrand Under hösten 1990 har ett utredningsarbete genomförts angående Ami-s organisation och resurser. Syftet med utredningen har bl.a. varit attResurserna skall bättre anpassas till de behov som finnsTillgängligheten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare

  Motion 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A227 av Kaj Larsson m.fl. s Vidareutbildning av arbetslösa byggnadsarbetare Den moderna yrkesutbildningen för byggnadsarbetare inom gymnasieskolans ram är väl avpassad att ge ungdomarna en god yrkeskunskap. Men för att bli en skicklig hantverkare räcker det dock inte med enbart denna

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rapsodlingen

  Motion 1990/91:Jo209 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo209 av Maja Bäckström m.fl. s Rapsodlingen Genom ett långt drivet förädlingsarbete med den svenska oljeindustrin som pådrivare har kvaliteten på svensk raps kunnat höjas avsevärt. Rapsolja har kunnat framställas med mer enkelomättat och fleromättat fett och med mycket låg andel av

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagsutvecklingen vid universitetet i Lund

  Motion 1990/91:Ub540 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub540 av Bo Nilsson m.fl. s Anslagsutvecklingen vid universitetet i Lund En granskning har skett utifrån olika aspekter av resursutvecklingen vid Lunds universitet. Det är bland annat anslagen till forskning och forskningsutveckling fakultetsanslagen som varit föremål för särskild uppmärksamhet.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Eftergymnasial utbildning i hantverkskunskap

  Motion 1990/91:Ub678 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub678 av Bo Nilsson m.fl. s Eftergymnasial utbildning i hantverkskunskap De gamla hantverksyrkena måste räddas Såsom framgår av boken Vårda Bevarasom statens kulturråd gav ut 1980 är det av stor betydelse att vi bevarar vårt kulturarv och att det stora renoverings- och restaureringsbehov

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter