Maja Bäckström (S)

Född år
1937
Avliden
17 januari 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Justitieutskottet 79/80-93/94 och Kulturutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-90/91. Ledamot av Riksdagens revisorer 91/92-93/94.

Bostadsort

Ängelholm

Utbildning

Sjukvårdsbiträdesexamen 60. Undersköterskeexamen 63. Undersköterska vid sjukhuset i Ängelholm 63-65 och 68-79 samt ålderdomshemmet i Höganäs 65-66. Biträdande föreståndare vid Kungshaga ålderdomshem i Ängelholm 66-68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 23, sektion 4, ordförande 73-79, och Ängelholms LO-sektion, vice ordförande. - Ledamot av styrelsen för Åsbo-Bjäre Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 79-, och Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 80-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 83- och Sänsstyrelsen i Kristianstads län 86-94. Ledamot av Kriminalvårdsnämnden 85- och Havsresursdelegationen 85-. - Ledamot av tjänsteansvarskommittén 80-83 och tvångsmedelskommittén 82-84. Expert i 1974 års lärarutbildningsutredning 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads läns landsting 77-79. Ledamot av styrelsen för Ängelholms sjukvårdsdistrikt 77-79.

Föräldrar

Reparatören Fritz Nordberg och Agda Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.

  Motion 1988/89:So39 av Maja Bäckström och Leo Persson (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So39 av Maja Bäckström och Leo Persson båda s med anledning av prop. 1988/89:138 om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m. Anställningstrygghet för underläkare under specialiseringstjänstgöring Omkring 10

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokaliseringen av Östersjöns havsfiskelaboratorium

  Motion 1988/89:Ub694 av Börje Nilsson m fl (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub694 av Börje Nilsson m fl s Lokaliseringen av Östersjöns havsfiskelaboratorium I samband med behandlingen av betänkande JoU 1987/88:4 beslutade riksdagen att frågan om inrättande av ett Östersjölaboratorium skulle utredas

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fria läkemedel

  Motion 1988/89:Sf331 av Maja Bäckström m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf331 av Maja Bäckström m. fl. s Fria läkemedel I bilaga 7 till budgetpropositionen redovisas på sid 46 och 47 vissa överväganden om fria läkemedel och högkostnadsskydd för sjukresor. Statsrådet avser att under nästa år lägga

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbruks- och livsmedelspolitiken

  Motion 1988/89:Jo277 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo277 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Jordbruks- och livsmedelspolitiken Mot. 1988/89 Jo277 279 Det tycks nu finnas en ganska stor insikt i vida kretsar av det svenska samhället om att också jordbrukssektorn i större utsträckning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökade arbetstillfällen för funktionshindrade

  Motion 1988/89:A256 av Johnny Ahlqvist m fl (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A256 av Johnny Ahlqvist m fl s Ökade arbetstillfällen för funktionshindrade Sorn en produktionsfaktor i samhället har Samhall numera uppnått en betydande volym. Alltmer blir Samhall anlitat av svensk industri för kompletteringar

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Luftföroreningar

  Motion 1988/89:Jo814 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo814 av Birthe Sörestedt m.fl. s Luftföroreningar Mot. 1988/89 Jo814-821 Luften vi andas är oumbärlig för vår överlevnad. Utan kretsloppet av syre och koldioxid och sol och vind vore liv på jorden omöjligt. Luftrörelserna är

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -----1988/89:JoU23 1990/91:JoU6
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Miljöskyddet i Skåne

  Motion 1988/89:Jo793 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo793 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Miljöskyddet i Skåne Man är väl för gammal. Man har tappat lusten. Det är inget kul att va hav. Det värker och molar vid Östersjökusten. Snart rinner man ner i sin grav. Snart spiller man sorgset

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utveckling av bekämpningsmedel

  Motion 1988/89:Jo848 av Börje Nilsson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo848 av Börje Nilsson m.fl. s Utveckling av bekämpningsmedel Det är omöjligt att driva jordbruk och trädgårdsskötsel utan att ogräs och skadegörare effektivt bekämpas. Ogräs kan med växlande framgång hållas efter på mekanisk

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Asylsökande flyktingar med handikapp

  Motion 1988/89:Sf521 av Maja Bäckström (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf521 av Maja Bäckström s Asylsökande flyktingar med handikapp Att vara asylsökande eller flykting och tillbringa lång tid på en flyktingförläggning i väntan på uppehållstillstånd och kommunplacering måste i sig vara mycket påfrestande.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens institut för psykosocial miljömedicin

  Motion 1988/89:So484 av Stig Gustafsson m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So484 av Stig Gustafsson m. fl. s Statens institut för psykosocial miljömedicin Av statsmakterna prioriterad verksamhet I prop. 1983/84:107 efterlystes särskilda satsningar för att öka kunskapen om den fysiska, psykiska och sociala

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

  Motion 1988/89:So466 av Margareta Persson och Maja Bäckström (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So466 av Margareta Persson och Maja Bäckström båda s Amyotrofisk lateralskleros ALS ALS amyotrofisk lateralskleros är en förlamningssjukdom som angriper och förstör de nervceller som styr muskelrörelserna. Symtom är tilltagande

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svenskt vete för biståndsändamål

  Motion 1988/89:U212 av Birthe Sörestedt och Maja Bäckström (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U212 av Birthe Sörestedt och Maja Bäckström båda s Svenskt vete för biståndsändamål Sverige levererade under innevarande budgetår ca. 80 000 ton vete genom världslivsmedelsprogrammet WFP inom ramen för konventionen om livsmedelshjälp

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbruket i Kristianstads län

  Motion 1988/89:Jo249 av Börje Nilssonm.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Jo249 av Börje Nilssonm.fl. s Jordbruket i Kristianstads län Mot. 1988/89 Jo249-253 Kristianstads län med angränsande del av Blekinge län är ett jordbruksområde med stort inslag av skog. Det medför att industrin här är mycket

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska ersättningen till förbandsläkare

  Motion 1988/89:Fö429 av Maja Bäckström (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:FÖ429 av Maja Bäckström s Den ekonomiska ersättningen till förbandsläkare Det torde finnas anledning att se över de ekonomiska reglerna för förbandsläkare samt tidsåtgången för tjänstgöringen. Bakgrund Som exempel kan nämnas

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkdanslinje på Danshögskolan

  Motion 1988/89:Ub681 av Maja Bäckström (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub681 av Maja Bäckström s Folkdanslinje på Danshögskolan Under 1970-talet har det skapats ett nytt och fördjupat intresse för svensk folkmusik och folkdans. Kunskapsutvecklingen behöver vidmakthållas genom bl a utveckling av

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Påföljden för skattebrott

  Motion 1988/89:Ju616 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (båda s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju616 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström båda s Påföljden för skattebrott Nu gällande skattebrottslag trädde i kraft 1972 och byggde på skattestrafflagutredningens betänkande SOU 1969:42, prop. 1971:10 samt skatteutskottets

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Varuhusens öppethållande vissa helgdagar

  Motion 1988/89:N228 av Maja Bäckström (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 N228 av Maja Bäckström s Varuhusens öppethållande vissa helgdagar Man har nu konstaterat att slopande av affärstidslagen inte gav det resultat som lagstiftarna önskade. Företrädarna för de handelsanställda trodde att de höga ob-tilläggen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillgängligheten till bilregistret i Örebro

  Motion 1988/89:T417 av Maja Bäckström (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T417 av Maja Bäckström s Tillgängligheten till bilregistret i Örebro Enligt polisen är det för närvarande alldeles för lätt att få uppgifter om personer och fordon från centrala bilregistret i Örebro. Det försvinner årligen ett

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den kommunala räddningstjänstens utbildningsbehov

  Motion 1988/89:Fö710 av Maja Bäckström (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:FÖ710 av Maja Bäckström s Den kommunala räddningstjänstens utbildningsbehov Mot. 1988/89 FÖ710719 Genom den räddningstjänstlag och räddningstjänstforordning som riksdag och regering fastställde i december 1986 fick den kommunala

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatten på mellanöl

  Motion 1988/89:Sk615 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk615 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Skatten på mellanöl När riksdagen år 1977 tog beslut om ny alkoholpolitik uppgick konsumtionen av ren alkohol per invånare över 15 år till 7,70 liter. Det var den högsta alkoholkonsumtionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter