Maja Bäckström (S)

Född år
1937
Avliden
17 januari 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Justitieutskottet 79/80-93/94 och Kulturutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85 och Riksdagens revisorer 85/86-90/91. Ledamot av Riksdagens revisorer 91/92-93/94.

Bostadsort

Ängelholm

Utbildning

Sjukvårdsbiträdesexamen 60. Undersköterskeexamen 63. Undersköterska vid sjukhuset i Ängelholm 63-65 och 68-79 samt ålderdomshemmet i Höganäs 65-66. Biträdande föreståndare vid Kungshaga ålderdomshem i Ängelholm 66-68.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 23, sektion 4, ordförande 73-79, och Ängelholms LO-sektion, vice ordförande. - Ledamot av styrelsen för Åsbo-Bjäre Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 79-, och Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 80-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens strålskyddsinstitut 83- och Sänsstyrelsen i Kristianstads län 86-94. Ledamot av Kriminalvårdsnämnden 85- och Havsresursdelegationen 85-. - Ledamot av tjänsteansvarskommittén 80-83 och tvångsmedelskommittén 82-84. Expert i 1974 års lärarutbildningsutredning 77-79.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristianstads läns landsting 77-79. Ledamot av styrelsen för Ängelholms sjukvårdsdistrikt 77-79.

Föräldrar

Reparatören Fritz Nordberg och Agda Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Påföljden för skattebrott

  Motion 1993/94:Ju607 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju607 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström s Påföljden för skattebrott Nu gällande skattebrottslag trädde i kraft 1972 och byggde på skattestrafflagutredningens betänkande SOU 1969:42, prop. 1971:10 samt skatteutskottets betänkande 1971:16. Tanken bakom den nya skattebrottslagen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begravningskostnader

  Motion 1993/94:K613 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K613 av Maja Bäckström s Begravningskostnader Allt som rör sig om död och begravning är väldigt känsligt och får inte profaneras. Men då det enda säkra här i livet är, att vi en dag skall dö, är det viktigt att se till att begravningen inte ruinerar de efterlevande, som naturligtvis

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jakt- och viltvårdsorganisationen

  Motion 1993/94:Jo802 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo802 av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström s Jakt- och viltvårdsorganisationen Organisationen av det praktiska jakt- och viltvårdsarbetet i landet är behäftad med stora brister. Det gäller främst den överrepresentation för de rena jaktintressena som präglar nuvarande jakt- och viltvårdsorganisation.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot vattenföroreningar

  Motion 1993/94:Jo614 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo614 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot vattenföroreningar Övergödningen är ett av våra allra största miljöproblem vad gäller hav och vatten. Algblomning, syrebrist, svavelvätebildning och döda bottnar har under sommarmånaderna de senaste åren regelbundet rapporterats från landets

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsvikariat

  Motion 1993/94:A257 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A257 av Anita Johansson m.fl. s Utbildningsvikariat Sedan den 1 juli 1991 har utbildningsvikariat varit en åtgärd för att minska arbetslösheten. Den har givit anställda möjlighet att utbilda sig och öka sin kunskapsnivå, vilket i sin tur öppnat möjligheter för utveckling av arbetsuppgifterna

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Uppsägningstiden för kommunalt anställda

  Motion 1993/94:A258 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A258 av Anita Johansson m.fl. s Uppsägningstiden för kommunalt anställda Kommuner och landsting brottas med stora problem på grund av minskade resurser trots växande behov. Kommunsektorns inkomster minskar dramatiskt i fast penningvärde. Minskningen är stor även om vi bortser från de

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kortare arbetstid

  Motion 1993/94:A205 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A205 av Birthe Sörestedt m.fl. s Kortare arbetstid Under 80-talet ägnades flera utredningar åt frågan om arbetstidsförkortning. Betänkandet Arbetstid och välfärdlades fram 1989. Stora delar av betänkandet kan läsas som ett ivrigt pläderande för kortare arbetstid för den allmänna välfärdens

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Väginvesteringar i södra Sverige

  Motion 1993/94:T304 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T304 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Väginvesteringar i södra Sverige Förändringar i omvärlden ställer stora krav på planeringen inom kommunikationsområdet. I de beslut som riksdagen har tagit om inriktningen av infrastrukturplaneringen väger riksintressen oftast över på bekostnad av de regionala.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De skånska åsystemen

  Motion 1993/94:Jo686 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo686 av Karin Wegestål m.fl. s De skånska åsystemen Övergödningen av våra hav och kustvatten har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. 1988 satte riksdagen upp som mål att till 1995 väsentligt minska fosforutsläppen och halvera kväveutsläppen till haven. Markläckage av växtnäringsämnen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett starkare miljöskydd

  Motion 1993/94:Jo676 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo676 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Ett starkare miljöskydd Dessa uppfordrande och tungt vägande formuleringar återfinns i prop. l987/88:85 Miljöpolitiken inför 1990- talet. Propositionen innehåller flera konkreta förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne

  Motion 1993/94:A469 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A469 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåne Skåne har som det sydligaste landskapet i Sverige en viktig roll i ytkommunikationerna med Europa inte enbart i ett svenskt utan även skandinaviskt perspektiv. Skåne är granne med den Europeiska unionen. Kommunismens fall i länderna i Östeuropa medför

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:AU13 1993/94:FöU9 1993/94:JoU30 1993/94:NU15 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU5 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne

  Motion 1993/94:A449 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A449 av Birthe Sörestedt m.fl. s Åtgärder för sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne Ska kvinnor och män ha lika möjligheter när det gäller försörjning, service, utbildning, makt och inflytande samt fördelning av samhällets resurser är det nödvändigt att särskilt uppmärksamma

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:AU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1993/94:A33 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A33 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Regeringens förslag Regeringen har lagt fram förslag till försämrade regler inom arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget är ett hafsverk, som arbetats fram under några veckor

  Inlämnad
  1993-11-15
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---1993/94:AU18 1993/94:AU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:214 Ändringar i upphovsrättslagen

  Motion 1992/93:L17 av Maj-Lis Lööw m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:L17 av Maj-Lis Lööw m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:214 Ändringar i upphovsrättslagen I propositionen behandlas bl.a. vissa förslag till förändringar av det rättsliga skyddet för fotografier och för litterära och konstnärliga verk i upphovsrätten. Till grund för förslagen ligger

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:LU44
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

  Motion 1992/93:So35 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:So35 av Anita Jönsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. I propositionen 1992/93:160, om husläkare m.m. föreslås att en husläkarreform genomförs i Sverige fr.o.m. den 1 jan. 1994 för att vara fullt genomförd vid utgången av 1995. Landstingen i Sverige arbetar utefter

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Kr7 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr7 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskning om amatörverksamhet I Sverige finns en lång tradition av amatörkulturell verksamhet. Den blomstrande körverksamheten är väl känd internationellt. Flera exempel kan ges, såsom

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:KrU29 1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub101 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub101 av Birthe Sörestedt m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskning kring kvinnors sjukdomar För att nedbringa konsumtion av sjukvårdsresurser och sjukskrivning och för att minska individens lidande bör insatser inriktas på att förebygga sjukdomar.

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turismen

  Motion 1992/93:Kr506 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr506 av Åke Gustavsson m.fl. s Turismen I förra årets budgetproposition föreslog regeringen bl.a. att riksdagen skulle godkänna nya riktlinjer för turistpolitiken och att Sveriges turistråd skulle avvecklas. Trots att riksdagen några veckor tidigare beslutat att Sverige även fortsättningsvis

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Idrottsfrågor

  Motion 1992/93:Kr504 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr504 av Åke Gustavsson m.fl. s Idrottsfrågor Omkring 4 miljoner svenskar utövar aktivt någon form av idrott eller motion. Inom den samlade idrottsrörelsen finns ca 2,5 miljoner medlemmar. Den är därmed en av vårt lands största folkrörelser och den i särklass största ungdomsrörelsen.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:AU11 1992/93:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nationell bibliotekspolitik

  Motion 1992/93:Kr318 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr318 av Åke Gustavsson m.fl. s Nationell bibliotekspolitik Under förra året aktualiserades åter frågan om en bibliotekslag. Den utveckling som sker i Sverige i dag visar att det är tveksamt om biblioteksväsendet är så starkt förankrat i den kommunala verksamheten att den kan upprätthållas

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter