Magnus Ek (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Centerpartiet
Valkrets
Östergötlands län
Född år
1994
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Ledamot
2019-03-29 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-16 – 2019-03-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot utrikesutskottet 19-. Suppleant EU-nämnden 18-, miljö- och jordbruksutskottet 18- och utrikesutskottet 18-19. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

  Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

  Betänkande 2020/21:MJU23

  För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel succesivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  24, 95 minuter
  Justering
  2021-06-10
  Bordläggning
  2021-06-18
  Debatt
  2021-06-21
  Beslut
  2021-06-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Civilminister Lena Micko S Inrikesminister Mikael Damberg S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

  Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

  Betänkande 2020/21:UU11

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av Sveriges biståndsmyndighet, Sidas, garantiverksamhet och om den bedrivs på ett effektivt sätt. Orsaken till granskningen är att garantier har fått en ökad betydelse inom svenskt

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 90 minuter
  Justering
  2021-05-06
  Bordläggning
  2021-05-19
  Debatt
  2021-05-20
  Beslut
  2021-05-26
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Försvarsminister Peter Hultqvist S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Reduktionsplikt för flygfotogen

  Reduktionsplikt för flygfotogen

  Betänkande 2020/21:MJU20

  En reduktionsplikt för flygfotogen införs i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Förslaget

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 88 minuter
  Justering
  2021-05-06
  Bordläggning
  2021-05-19
  Debatt
  2021-05-20
  Beslut
  2021-05-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

 • Stillbild från Debatt om förslag: Afrika

  Afrika

  Betänkande 2020/21:UU16

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 90 minuter
  Justering
  2021-04-22
  Bordläggning
  2021-04-28
  Debatt
  2021-04-29
  Beslut
  2021-05-05
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: SJ och Mälardalstrafik

  SJ och Mälardalstrafik

  Interpellation 2020/21:573 av Magnus Ek (C)

  Interpellation 2020/21:573 SJ och Mälardalstrafik av Magnus Ek C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 18 februari inleddes förhandlingar mellan Mälardalstrafik och SJ rörande deras avtal om tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen. Bakgrunden till förhandlingarna är vikande intäkter på grund av minskat resande under

  Inlämnad
  2021-03-15
  Besvarare
  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik

  Kemikaliepolitik

  Betänkande 2020/21:MJU14

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är framför allt att åtgärder redan har vidtagits och pågående utredningsarbete.

  Förslagen handlar bland annat om kemikaliearbetets mål och metodik, åtgärder för att minska förekomsten av farliga ämnen i varor och produkter samt utfasning och användning av växtskyddsmedel.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  11, 74 minuter
  Justering
  2021-04-06
  Bordläggning
  2021-04-13
  Debatt
  2021-04-14
  Beslut
  2021-04-21
 • med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020

  Motion 2020/21:3959 av Linda Modig och Magnus Ek (båda C)

  Motion till riksdagen 2020/21:3959 av Linda Modig och Magnus Ek båda C med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer

  Inlämnad
  2021-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2020/21:UU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

  Motion 2020/21:3925 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2020/21:3925 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta för att EU återupprättar förtroendet för den fria rörligheten och den

  Inlämnad
  2021-04-06
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2020/21:UU10
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2020/21:MJU13

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag om övergripande miljöfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

  Anledningen är främst att nuvarande lagstiftning bedöms vara tillräcklig eller att arbete redan pågår inom de områden som berörs av förslagen.

  Motionerna handlar exempelvis om översyn av miljöbalken, tillståndsprocesser, äganderättsfrågor och offentlig upphandling.

  Behandlade dokument
  65
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  14, 73 minuter
  Justering
  2021-03-11
  Bordläggning
  2021-03-23
  Debatt
  2021-03-24
  Beslut
  2021-03-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Finansminister Magdalena Andersson S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Inrikesminister Mikael Damberg S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård

  Vattenvård

  Betänkande 2020/21:MJU11

  Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om vattenvård. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om en hållbar förvaltning

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  18, 76 minuter
  Justering
  2021-02-23
  Bordläggning
  2021-03-02
  Debatt
  2021-03-03
  Beslut
  2021-03-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategi för den arktiska regionen

  Strategi för den arktiska regionen

  Betänkande 2020/21:UU6

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse Strategi för den arktiska regionen. Skrivelsen beskriver regeringens mål och huvudprioriteringar i förhållande till den arktiska regionen. I skrivelsen redogör regeringen för den politiska inriktningen för det fortsatta arbetet

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  38, 138 minuter
  Justering
  2021-02-25
  Bordläggning
  2021-03-02
  Debatt
  2021-03-03
  Beslut
  2021-03-04
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 24 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Socialminister Lena Hallengren S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Finansminister Magdalena Andersson

 • med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten

  Motion 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och att Sverige ska söka

  Inlämnad
  2021-01-15
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2020/21:UFöU5
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Betänkande 2020/21:MJU1

  Cirka 16,2 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet miljö och naturvård. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet,

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  56, 138 minuter
  Justering
  2020-12-03
  Bordläggning
  2020-12-14
  Debatt
  2020-12-15
  Beslut
  2020-12-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete

  Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete

  Betänkande 2020/21:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag på en ram för biståndet på 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI, för år 2021. Det innebär att cirka 47 miljarder kronor går till utgiftsområdet internationellt utvecklingssamarbete i statens budget för år 2021.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  56
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  48, 126 minuter
  Justering
  2020-12-03
  Bordläggning
  2020-12-08
  Debatt
  2020-12-09
  Beslut
  2020-12-10

Filter