Louise Eklund (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Malmö kommun, plats 122
Titel
Fil. dr. i historia.
Född år
1979
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Förste vice gruppledare

Näringsutskottet

Ledamot

Trafikutskottet

Suppleant

Utbildningsutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Ledamotsrådet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Liberalerna

Förste vice gruppledare
2022-10-20 –

Näringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Ledamotsrådet

Suppleant
2024-04-10 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot Näringsutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. 1:e vice gruppledare Liberalerna 22–.

Utbildning

Ph. D., European University Institute, Florens. MSc, History of International Relations, London School oc Economics and Political Science, London. BA, Philosophy, Politics and Economics (PPE), Oxford University.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2023

  Vårändringsbudget för 2023

  Betänkande 2022/23:FiU21

  Riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2023. Ändringar av anslag görs i 21 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2023. Bland annat förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 141 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Skolminister Lotta Edholm L EU-minister Jessika Roswall M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas
  Datum
  2023-06-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

  Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

  Betänkande 2022/23:NU17

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya krav för lagring och leverans av naturgas. Förslagen bygger på ändringar i två EU-förordningar som rör gaslagring och innebär bland annat att den som har en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  53, 144 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-29
  Debatt
  2023-05-30
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2022/23:NU16

  Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om näringspolitik. Anledningen är bland annat det arbete som redan pågår i de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar om företagsfrämjande, konkurrensfrågor, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  28, 97 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

  Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

  Betänkande 2022/23:NU9

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur EU:s elmarknadsdirektiv när det gäller leverans av el och så kallade aggregeringstjänster ska införas i den svenska lagstiftningen.

  Direktivet syftar till att anpassa elmarknaden till nya förutsättningar som en mer decentraliserad

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  48, 115 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om importen av rysk fossil energi

  Särskild debatt om importen av rysk fossil energi

  Riksdagen håller en särskild debatt om importen av rysk fossil energi. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M
  Datum
  2023-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mineralpolitik

  Mineralpolitik

  Betänkande 2022/23:NU13

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  40, 95 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handelspolitik

  Handelspolitik

  Betänkande 2022/23:NU12

  Riksdagen sa nej till 85 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen rör internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande. Riksdagen hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  28, 83 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 2324 mars. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2023-03-28
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-02-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Betänkande 2022/23:NU1

  Totalt drygt 11,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Näringsliv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 140 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2022/23:NU2

  Riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet regional utveckling ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 4,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, knappt 2 miljarder kronor, går till regionala

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  25, 87 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2022/23:NU3

  Totalt drygt 4,9 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet energi. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Mest pengar, 1,4 miljarder kronor, går till energiforskning och laddinfrastruktur får drygt 1 miljard kronor.

  Riksdagen sa

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  78, 202 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-14
  Debatt
  2022-12-15
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-12-08
 • Fler Öresundsförbindelser

  Motion 2022/23:713 av Louise Eklund (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:713 av Louise Eklund L Fler Öresundsförbindelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta det tidigare påbörjade dansk-svenska initiativet till en utredning kring möjliga framtida Öresundsförbindelser och tillkännager detta för regeringen.
  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:TU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nationell strategi mot stranderosion

  Motion 2022/23:712 av Louise Eklund (L)

  Motion till riksdagen 2022/23:712 av Louise Eklund L Nationell strategi mot stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi mot stranderosion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
  Inlämnad
  2022-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2022/23:CU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Klimat, miljö och energipolitik

  Klimat, miljö och energipolitik

  Klimat, miljö och
  Datum
  2022-10-19

Filter

Valda filter