Leif Olsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
bankkamrer
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29
Ledamot
1988-10-10 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Skatteutskottet 85/86-88/89, Jordbruksutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 89/90-90/91. Ledamot av Bostadsutskottet 88/89 och Skatteutskottet 89/90-90/91.

Bostadsort

Brastad

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsgymnasium/handelsinstitut 51. Bankkamrer vid Föreningsbancken i Brastad 71-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Arbetstagarrepresentant i Föreningsbankens regionstyrelse 74-85. Ledamot av styrelsen för Stångenäs AIS, sekreterare 69-84. - Ledamot av styrelsen för avdelning 46, Bohuslän, av Svenska Bankmannaförbundet, ordförande 68-71. Revisor i Systembolaget AB 86-. - Ledamot av styrelsen för Stångenäs folkpartiavdelning, ordförande 68-90, samt Bohusläns valkretsförbund av Folkpartiet, vice ordförande, och ordförande i dess arbetsutskott 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län 79-85 samt fiskeristyrelsen 86-91. - Ledamot av stiftelse- och föreningsskattekommittén 88-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stångenäs kommunalfullmäktige 58-70. - Ledamot av Lysekils kommunfullmäktige 71-85. Ledamot av kommunstyrelsen 73-85. - Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting 76-91. Ledamot av byggnads- och upphandlingsnämnden 77-88, ordförande 82-88.

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Einar Olsson och Lydia Elisabet Hedström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till

  Motion 1989/90:Sk130 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl30 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition 1.Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 1987 att

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:144

  Motion 1989/90:Bo64 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o64 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:144 Mot. 1989/90 Räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m.m. Bo64-69 I propositionen föreslås bl.a. att statens särskilda stöd till flerbarnsfamiljer för köp

  Inlämnad
  1990-05-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Motion 1989/90:Bo59 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo59 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m.m. I propositionen föreslås förutom vissa förändringar i fråga om det kommunala vetot också en ändring

  Inlämnad
  1990-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förslag 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års bostadsförbättringsprogram

  Motion 1989/90:Bo55 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o55 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av förslag 1989/90:13 Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års bostadsförbättringsprogram I förslaget redovisas revisorernas granskning av 1983 års bostadsförbättringsprogram.

  Inlämnad
  1990-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Bo45 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo45 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Byggnadsforskning Bostads- och byggnadsforskning omfattar stora delar av samhällsbyggandet och samhällsplaneringen. Forsknings- och utvecklingsarbetet

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:106 om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien

  Motion 1989/90:Sk50 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk50 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:106 om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien Regeringen föreslår i propositionen att dubbelbeskattningsavtalet med Belgien sägs upp

  Inlämnad
  1990-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m.

  Motion 1989/90:Sk46 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk46 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. Sammanfattning Folkpartiet ställer sig bakom huvuddragen i den omläggning av skatteorganisationen och taxeringsförfarandet som föreslås

  Inlämnad
  1990-03-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1989/90:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

  Motion 1989/90:Sk43 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk43 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:83 om ändringar i lagen 1983:1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper I propositionen föreslås att skatteplikten för omsättning av värdepapper på penning-

  Inlämnad
  1990-02-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjöbefälsutbildningen

  Motion 1989/90:Ub756 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub756 av Kenth Skårvik och Leif Olsson båda fp Sjöbefälsutbildningen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:T637 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskoleutbildning i turism i Uddevalla

  Motion 1989/90:Ub755 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub755 av Kenth Skårvik och Leif Olsson båda fp Högskoleutbildning i turism i Uddevalla Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Kr523hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsulenter vid länsskolnämnderna

  Motion 1989/90:Ub340 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub340 av Kenth Skårvik och Leif Olsson båda fp Konsulenter vid länsskolnämnderna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:So542 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gränsvatten i fara

  Motion 1989/90:Jo795 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo795 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Gränsvatten i fara Katastrof är ett slitet ord i dagens oroliga värld. Från marin synpunkt finns dock inget mer beskrivande ord att tillgå som beteckning på de tankerolyckor som

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Ideellt miljöarbete

  Motion 1989/90:Jo786 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo786 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Ideellt miljöarbete Det är sällan som centrala myndigheter på egen hand upptäcker miljöproblem som tidigare förbisetts. Det vanliga är att enskilda personer, forskare, miljögrupper

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vilande lagfart

  Motion 1989/90:L502 av Leif Olsson (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:L502 av Leif Olsson fp Vilande lagfart När hinder föreligger för beviljande av lagfart kan vilande lagfart meddelas. Hindret får inte vara av så allvarlig natur att lagfartsansökan skall avslås. Syftet med vilande förklaring är

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:LU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lagen om byggnadstillstånd

  Motion 1989/90:A295 av Erling Bager m.fl. (mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A295 av Erling Bager m.fl. mp Lagen om byggnadstillstånd Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Bo423 hemställs att riksdagen beslutar avskaffa lagen om byggnadstillstånd. Stockholm den 25 januari 1990

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteutjämningsbidrag för strandstädning

  Motion 1989/90:Fi309 av Anders Castberger m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi309 av Anders Castberger m.fl. fp Skatteutjämningsbidrag för strandstädning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo818 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hälsorisker i inomhusmiljön

  Motion 1989/90:Bo526 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o526 av Siw Persson m.fl. fp Hälsorisker i inomhusmiljön Svensken uppehåller sig i genomsnitt ca 65 av sin livstid i sin bostad. Ca 85 av tiden tillbringar vi inomhus, 5 på resa och 10 utomhus. Därför finns det starka skäl

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1989/90:Bo423 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o423 av Erling Bager m.fl. fp Bostadspolitiken Sammanfattning I motionen föreslås en rad åtgärder i syfte att öka de boendes valfrihet och åstadkomma en bättre fungerande bostadsmarknad. Krissymptomen på bostadsmarknaden är

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  66
  Utskottsberedning
  ---------------------------------1989/90:BoU13 1989/90:BoU18 1989/90:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (66 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation
 • Vänern m.m.

  Motion 1989/90:Jo818 av Anders Castberger m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo818 av Anders Castberger m.fl. fp Vänern m.m. Mot. 1989/90 J08I8821 Västsverige har i Vänern en unik resurs på flera områden. Den kölbundna fraktfarten är av stor betydelse. Fritidsbåtstrafiken är betydande och med inslag

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  -------1989/90:JoU21 1990/91:JoU6
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Jordbruks- och landsbygdsfrågor

  Motion 1989/90:Jo227 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo227 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Jordbruks- och landsbygdsfrågor Rationaliseringsprocesserna inom svenskt jordbruk har lett till effekter som borde varit förutsägbara. Dit hör produktionsöverskott för de flesta vegetabilier.

  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter