Leif Olsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
bankkamrer
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29
Ledamot
1988-10-10 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Skatteutskottet 85/86-88/89, Jordbruksutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 89/90-90/91. Ledamot av Bostadsutskottet 88/89 och Skatteutskottet 89/90-90/91.

Bostadsort

Brastad

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsgymnasium/handelsinstitut 51. Bankkamrer vid Föreningsbancken i Brastad 71-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Arbetstagarrepresentant i Föreningsbankens regionstyrelse 74-85. Ledamot av styrelsen för Stångenäs AIS, sekreterare 69-84. - Ledamot av styrelsen för avdelning 46, Bohuslän, av Svenska Bankmannaförbundet, ordförande 68-71. Revisor i Systembolaget AB 86-. - Ledamot av styrelsen för Stångenäs folkpartiavdelning, ordförande 68-90, samt Bohusläns valkretsförbund av Folkpartiet, vice ordförande, och ordförande i dess arbetsutskott 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län 79-85 samt fiskeristyrelsen 86-91. - Ledamot av stiftelse- och föreningsskattekommittén 88-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stångenäs kommunalfullmäktige 58-70. - Ledamot av Lysekils kommunfullmäktige 71-85. Ledamot av kommunstyrelsen 73-85. - Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting 76-91. Ledamot av byggnads- och upphandlingsnämnden 77-88, ordförande 82-88.

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Einar Olsson och Lydia Elisabet Hedström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1988/89:Bo14 av Erling Bager m. fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bol4 av Erling Bager m. fl. fp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen I kompletteringspropositionen föreslår regeringen att

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m.m.

  Motion 1988/89:Jo30 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo30 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m.m. I propositionen föreslås åtgärder i fråga om dammsäkerhet. Vidare redovisas regeringens syn på utbyggnaden av

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:BoU12 1988/89:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:139 om Mot

  Motion 1988/89:Bo12 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bol2 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:139 om Mot 1988/89 godtagande av byggprodukter sorn godkänts i R 19n annat nordiskt land I propositionen föreslås att byggprodukter som godkänts i något annat nordiskt

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

  Motion 1988/89:Sk52 av Britta Bjelle m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk52 av Britta Bjelle m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Mot. 1988/89 Sk52 58 1 propositionen föreslås en särskild lag för att göra det möjligt att ersätta

  Inlämnad
  1989-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avKjellJohanssonm.fi.

  Motion 1988/89:Sk50

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sk50 avKjellJohanssonm.fi. med anledning av prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. Regeringen har nu lagt fram den proposition om en särskild vinstskatt som aviserades på nyårsafton och i en skrivelse 1988/89:72 till riksdagen.

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m.

  Motion 1988/89:Bo10 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:BolO av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen 1970:988 m.m. Regeringen föreslår i propositionen att hyresgästinflytandet vid inrättande av gemensamhetsanläggningar skall

  Inlämnad
  1989-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:89 om ändrade

  Motion 1988/89:Bo5 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:B o5 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån, m.m. I propositionen föreslås ändrade betalningsvillkor för vissa äldre statliga bostadslån. Systemet

  Inlämnad
  1989-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avAndersCastbergerm.fi. Västsveriges vattenmiljöproblem

  Motion 1988/89:Jo882

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo882 avAndersCastbergerm.fi. Västsveriges vattenmiljöproblem Västervattnens betydelse Västsverige har i Vänern en unik resurs på flera områden. Den kölbundna fraktfarten är av stor betydelse. Fritidsbåtstrafiken är betydande

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • I en partimotion från folkpartiet beskriver vi inriktningen på vår skattepolitik och vår syn på skattesystemet inför den reform som vi ser som helt nödvändig. I denna motion tar vi upp ett antal förslag på skatteområdet vid sidan av de övergripande och

  Motion 1988/89:Sk445 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk445 av Kjell Johansson m.fl. fp Skatter I en partimotion från folkpartiet beskriver vi inriktningen på vår skattepolitik och vår syn på skattesystemet inför den reform som vi ser som helt nödvändig. I denna motion tar vi upp

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1988/89:SkU22 1988/89:SkU28 1988/89:SkU33 1988/89:SkU36 1988/89:SkU40
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Hälsorisker i inomhusmiljön

  Motion 1988/89:Bo544 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Bo544 av Siw Persson m.fl. fp Hälsorisker i inomhusmiljön Mot. 1988/89 Bo544554 Svensken uppehåller sig i genomsnitt ca 65 av sin livstid i sin bostad. Ca 85 av tiden tillbringar vi inomhus, 5 på resa och 10 utomhus. Därför

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:BoU13 1988/89:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn med störd verklighetsuppfattning (MBD)

  Motion 1988/89:So491 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So491 av Kenth Skårvik och Leif Olsson båda fp Barn med störd verklighetsuppfattning MBD Barn med störd verklighetsuppfattning MBD Barn med MBD Minimal Brain Disfunction eller Damage, lider av störd verklighetsuppfattning. I vissa

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • EG-tullen på fisk och fiskprodukter

  Motion 1988/89:U569 av Leif Olsson (fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U569 av Leif Olsson fp EG-tullen på fisk och fiskprodukter I samband med att frihandelsavtalet mellan Sverige och EG ingicks år 1972 åtog sig Sverige ensidigt att suspendera tullar och avgifter med samma verkan för frysta fiskfileér,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikövervakningen, m.m.

  Motion 1988/89:Ju252 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju252 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Trafikövervakningen, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:T716 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att trafikövervakningen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bohusläns miljöproblem

  Motion 1988/89:Jo971 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo971 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Bohusläns miljöproblem Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:T716 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna behovet av en skärpning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -----1988/89:JoU12 1988/89:JoU13 1988/89:JoU23 1989/90:JoU6 1990/91:JoU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kristinebergs marinbiologiska institution

  Motion 1988/89:Ub777 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub777 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Kristinebergs marinbiologiska institution Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:T716 hemställs att riksdagen ger forskningen vid Kristinebergs marinbiologiska

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hörselsjukdomen tinnitus

  Motion 1988/89:So445 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So445 av Kenth Skårvik och Leif Olsson båda fp Hörselsjukdomen tinnitus Tinnitus kallas ibland för Askungen inom öron-näs-halssjukvården. Ordet tinnitus kommer från det latinska ordet tinnere-ringa/klinga och en svensk benämning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationsfrågor i Bohuslän

  Motion 1988/89:T218 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T218 av Kenth Skårvik och Leif Olsson båda fp Kommunikationsfrågor i Bohuslän Om man med en god regionalpolitik menar att glesbygd och småorter skall ha chans att utvecklas och bli bra alternativ till storstäder och andra befolkningscentra,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:TU12 1988/89:TU15 1988/89:TU16
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Information om vikten av att hålla

  Motion 1988/89:T716 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T716 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Information om vikten av att hålla hastighetsgränserna Bohuslän stod under år 1988 i fokus. Det var miljöproblemen, det ena allvarligare än det andra, som satte landskapet i centrum.

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:TU18 1988/89:TU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bilaterala lösningar av miljöproblemen

  Motion 1988/89:U611 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (båda fp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U611 av Leif Olsson och Kenth Skårvik båda fp Bilaterala lösningar av miljöproblemen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:T716 hemställs att riksdagen begär att regeringen snarast upptar förhandlingar

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bevarande av Bohusläns regemente

  Motion 1988/89:Fö427 av Elving Andersson m. fl. (c, s, fp, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:FÖ427 av Elving Andersson m. fl. c, s, fp, vpk, mp Bevarande av Bohusläns regemente Överbefälhavaren föreslår i sin programplan 89/92 att Bohusläns regemente skall läggas ned. Vi anser, mot bakgrund av områdets strategiska betydelse,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:FöU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter