Leif Olsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
bankkamrer
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29
Ledamot
1988-10-10 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Skatteutskottet 85/86-88/89, Jordbruksutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 89/90-90/91. Ledamot av Bostadsutskottet 88/89 och Skatteutskottet 89/90-90/91.

Bostadsort

Brastad

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsgymnasium/handelsinstitut 51. Bankkamrer vid Föreningsbancken i Brastad 71-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Arbetstagarrepresentant i Föreningsbankens regionstyrelse 74-85. Ledamot av styrelsen för Stångenäs AIS, sekreterare 69-84. - Ledamot av styrelsen för avdelning 46, Bohuslän, av Svenska Bankmannaförbundet, ordförande 68-71. Revisor i Systembolaget AB 86-. - Ledamot av styrelsen för Stångenäs folkpartiavdelning, ordförande 68-90, samt Bohusläns valkretsförbund av Folkpartiet, vice ordförande, och ordförande i dess arbetsutskott 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län 79-85 samt fiskeristyrelsen 86-91. - Ledamot av stiftelse- och föreningsskattekommittén 88-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stångenäs kommunalfullmäktige 58-70. - Ledamot av Lysekils kommunfullmäktige 71-85. Ledamot av kommunstyrelsen 73-85. - Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting 76-91. Ledamot av byggnads- och upphandlingsnämnden 77-88, ordförande 82-88.

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Einar Olsson och Lydia Elisabet Hedström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Investeringsavgift för visst byggande

  Motion 1990/91:Sk431 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk431 av Erling Bager m.fl. fp Investeringsavgift för visst byggande Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Bo252 hemställs att riksdagen beslutar att avskaffa investeringsavgifterna för visst byggande. Stockholm den 25 januari 1991 Erling Bager fp Siw Persson fp Ingrid Hasselström Nyvall fp Leif Olsson fp Karl-Göran Biörsmark fp

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reumatism - en folksjukdom

  Motion 1990/91:So513 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So513 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Reumatism en folksjukdom Den reumatiska sjukdomsgruppen är stor och omfattande. Ungefär en miljon svenskar lider av reumatism i en eller annan form. Vanlig är sjukdomen i rörelseorganen, men det finns flera andra former som bindvävsreumatism,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU19 1991/92:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bohusläns regementes museum

  Motion 1990/91:Fö402 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö402 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Bohusläns regementes museum Den 30 juni 1992 läggs Bohusläns regemente i Uddevalla ner. Vid regementet finns ett unikt epokmuseum som beskriver regementets 330-åriga historia som Bohusläns bygderegemente. Museet har i huvudsak byggts upp genom

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till fiskevård

  Motion 1990/91:Jo434 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo434 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Bidrag till fiskevård Regeringen avser att i särskild proposition föreslå riksdagen utformning och omfattning av anslaget på fiskets område. Avsikten är att denna proposition skall föreläggas riksdagen under våren 1991. Redan i regeringens budgetproposition

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogspolitiken

  Motion 1990/91:Jo310 av Bengt Rosén m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo310 av Bengt Rosén m.fl. fp Skogspolitiken Skogen är en av Sveriges viktigaste nationaltillgångar. Genom sitt stora bidrag till landets exportintäkter utgör skogsnäringen en hörnsten i vår ekonomi. I många områden är den av avgörande betydelse för sysselsättningen. Både skogsbruk och

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Transporter av farligt gods

  Motion 1990/91:Fö812 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö812 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Transporter av farligt gods Transport av farligt gods kräver säkerhetsåtgärder för att skydda människor, samhälle och miljö. I de flesta fall följs föreskrifterna, men undantagen är många och utgör sammantaget ett allvarligt problem. De som är

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1990/91:Bo252 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo252 av Erling Bager m.fl. fp Bostadspolitiken 1. Sammanfattning Folkpartiet liberalernas bostadspolitik syftar till ökad valfrihet och större inflytande över bostaden för de boende. Vi arbetar för att köerna skall kapas och att det skall gå snabbare att få tillgång till en bostad vid

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------1990/91:BoU10 1990/91:BoU12 1990/91:BoU13 1990/91:BoU15 1990/91:BoU20 1990/91:BoU22 1990/91:BoU9 1991/92:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation
 • Nordiska reumatikeråret

  Motion 1990/91:U521 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:U521 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Nordiska reumatikeråret Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So513 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Nordiska rådet bör avsätta medel som stöd för genomförande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning om sjukdomen ALS

  Motion 1990/91:Ub658 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub658 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Forskning om sjukdomen ALS ALS amyotrofisk lateralskleros är en förlamningssjukdom som angriper och förstör de nervceller som styr muskelrörelserna. Sjukdomen yttrar sig initialt genom tilltagande muskelsvaghet i armar eller ben och sprider sig

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägarna

  Motion 1990/91:T319 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T319 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Vägarna Goda kommunikationer är av grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen. Utan kommunikationer kan inget samhälle existera. Kommunikation människor emellan bidrar till att samhällen föds, fortlever och utvecklas. Genom kommunikation

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av E 6 genom Bohuslän

  Motion 1990/91:T301 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T301 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Utbyggnad av E 6 genom Bohuslän Under hela 1900-talet har Bohuslän till och från präglats av kriser inom arbetsmarknaden. Landskapet har haft svårt att få stabila sysselsättningar. Många bedömare av utvecklingen i Bohuslän under efterkrigstiden,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Självmord och självmordsförsök

  Motion 1990/91:So495 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So495 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Självmord och självmordsförsök Självmord har länge varit en vanlig dödsorsak i Sverige. Nu kan antalet räknas till 2 000 per år, att t.ex. jämföras med de knappt 800 som omkommer i trafikolyckor. Det går inte att generalisera om de bakomliggande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till trafikskadade

  Motion 1990/91:So494 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So494 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Stöd till trafikskadade Nära 400 000 fordon är årligen invecklade i kollisioner av olika slag. Med all säkerhet är antalet större. Den angivna summan är enbart rapporterade fall. Vid dessa olyckor skadas ett stort antal människor, varav ca. 10

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU19 1991/92:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • MBD

  Motion 1990/91:So493 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So493 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp MBD Mellan två och sju procent av de svenska barnen har MBD minimal brain dysfunctionI Göteborg är procenttalen 1,2 för barn med svår MBD och 3-6 för lättare. Sjukdomen är fem gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. I den göteborgska

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU19 1991/92:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Säkrare skeppning av olja

  Motion 1990/91:T625 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T625 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Säkrare skeppning av olja Världens tankerflotta rymmer många överåriga fartyg som utgör en latent risk för oljekatastrofer. Inom närgränsande farvatten räcker det med att erinra om det enorma oljeutsläppet, med en grekisk tanker inblandad utanför

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:TU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av Bohusbanan med förlängning till Norge

  Motion 1990/91:T517 av Evert Svensson m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T517 av Evert Svensson m.fl. s, m, fp, c, v, mp Upprustning av Bohusbanan med förlängning till Norge Regionen Malmö/Köpenhamn-Göteborg-Oslo är Nordens viktigaste industriregion. Inom Osloregionen, den svenska västkusten/Göteborg samt Malmö/Köpenhamnsregionen finns över 6 milj människor,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kustsjöfarten

  Motion 1990/91:T511 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T511 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Kustsjöfarten En politik som syftar till att bromsa den stigande energikonsumtionen är både önskvärd och ligger rätt i tiden. Den landbaserade godstrafiken bör därför i högre grad än nu balanseras mot sjötransporter som är ett energisnålt sätt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU16 1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Spårbunden trafik

  Motion 1990/91:T507 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T507 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Spårbunden trafik Västkustregionen är en av Nordens viktigaste arbetsmarknads- och trafikregioner. Stora krav ställs på en fungerande infrastruktur som inom området kan effektuera de behov som människor, företag, myndigheter och det allmänna ställer

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skyddet av älvarna

  Motion 1990/91:Bo533 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo533 av Siw Persson m.fl. fp Skyddet av älvarna 1. Inledning Vattenkraften har gett oss tillgång till avsevärda mängder billig elenergi, som varit av stor betydelse för Sveriges utveckling till en modern industrination. Men otyglade älvar och fria forsar får inte bara betraktas som

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bohusläns Teater

  Motion 1990/91:Kr304 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr304 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, mp, v Bohusläns Teater Bakom bildandet av Bohusläns Teater ligger flera år av utredning och förankring av besluten. Det har inte varit någon självklarhet att satsa på en regional teater i Bohuslän, men nu har Bohuslandstinget och samtliga

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter