Leif Olsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
bankkamrer
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29
Ledamot
1988-10-10 – 1989-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppleant i Skatteutskottet 85/86-88/89, Jordbruksutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 89/90-90/91. Ledamot av Bostadsutskottet 88/89 och Skatteutskottet 89/90-90/91.

Bostadsort

Brastad

Utbildning

Realexamen 49. Göteborgs handelsgymnasium/handelsinstitut 51. Bankkamrer vid Föreningsbancken i Brastad 71-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Arbetstagarrepresentant i Föreningsbankens regionstyrelse 74-85. Ledamot av styrelsen för Stångenäs AIS, sekreterare 69-84. - Ledamot av styrelsen för avdelning 46, Bohuslän, av Svenska Bankmannaförbundet, ordförande 68-71. Revisor i Systembolaget AB 86-. - Ledamot av styrelsen för Stångenäs folkpartiavdelning, ordförande 68-90, samt Bohusläns valkretsförbund av Folkpartiet, vice ordförande, och ordförande i dess arbetsutskott 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohus län 79-85 samt fiskeristyrelsen 86-91. - Ledamot av stiftelse- och föreningsskattekommittén 88-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stångenäs kommunalfullmäktige 58-70. - Ledamot av Lysekils kommunfullmäktige 71-85. Ledamot av kommunstyrelsen 73-85. - Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting 76-91. Ledamot av byggnads- och upphandlingsnämnden 77-88, ordförande 82-88.

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Einar Olsson och Lydia Elisabet Hedström

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m.

  Motion 1990/91:Sk78 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk78 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:168 Vissa förmögenhetsskattefrågor m.m. I propositionen föreslås vissa tekniska justeringar av reglerna för förmögenhetsbeskattningen och smärre justeringar av den så kallade begränsningsregeln, som för övrigt inte anpassas

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:167 Skattefrihet vid utdelning av aktier i vissa fall

  Motion 1990/91:Sk75 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk75 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:167 Skattefrihet vid utdelning av aktier i vissa fall Propositionen föreslår att aktiebolag i vissa fall kan dela ut aktier i ett dotterbolag utan att utdelningen skattebelastas. Syftet är att möjliggöra omstruktureringar

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:146 Ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

  Motion 1990/91:Bo69 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo69 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av regeringens proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen 1987:10m.m. I propositionen behandlas en rad frågor med anknytning till plan- och bygglagen i ljuset av tre års erfarenheter. I en annan proposition som nyligen presenterats

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:BoU17 1990/91:BoU22 1991/92:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

  Motion 1990/91:Bo68 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo68 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m. I propositionen framläggs vissa förslag med anledning av arbetet för att komma åt problemet med s.k. sjuka hus. Inomhusmiljön har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Hittills

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m.

  Motion 1990/91:Sk71 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk71 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:159 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, m.m. I propositionen föreslås att reglerna om uttag av eller befrielse från bevillningsavgift slopas. Systemet med tillståndskrav för utländska artister slopas också

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1990/91:Bo55 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo55 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. I propositionen behandlas framför allt vissa frågor som har anknytning till beslutet om en ny bostadsfinansiering. Folkpartiet liberalerna har under lång tid kritiserat den

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling

  Motion 1990/91:Bo54 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo54 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling I propositionen föreslås en begränsad utvidgning av möjligheten för kommunala bostadsförmedlingar att ta ut avgifter för sin verksamhet. Det skall dock även i fortsättningen vara förbjudet

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo65 av Lisbet Calner m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo65 av Lisbet Calner m.fl. s, m, fp, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Resurserna för arbetet med hotade arter förstärks med fyra milj.kr. enligt förslag i propositionen En god livsmiljö. Det gläder oss som vid flera tillfällen motionerat om stöd till Nordens

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo45 av Anders Castberger m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo45 av Anders Castberger m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Fiske Fiskebestånden i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är en rik naturresurs, som vi likt goda förvaltare måste bruka utan att föröda eller utarma. Fisket ger en värdefull tillgång till

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

  Motion 1990/91:Bo24 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo24 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m. 1. Sammanfattning Riksdagen har att ta ställning till en proposition om ny bostadsrättslag m.m. Propositionen är huvudsakligen inriktad på att lösa vissa lagtekniska och praktiska problem

  Inlämnad
  1991-03-04
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:75 Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m.

  Motion 1990/91:Sk46 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk46 av Kjell Johansson m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:75 Importrutiner i ett datoriserat tullförfarande, m.m. Regeringen föreslår i propositionen en rad förändringar i tullagen, lagen om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, tullregisterlagen, lagen om

  Inlämnad
  1991-02-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rena stränder

  Motion 1990/91:Jo786 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo786 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Rena stränder Vid möte med Nordsjöns strandstater 1987 togs nerskräpning av havskuster med på dagordningen, efter initiativ från den svenska regeringen. Nationerna enades om att fast avfall inte får dumpas i havet. I dag kan konstateras att avtalet

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sjunkna krigsfartyg m.m.

  Motion 1990/91:Jo785 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo785 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Sjunkna krigsfartyg m.m. Bohuskusten, Skagerrak, Oslofjorden och kanske Nordsjön, hotas av miljöbomberi form av sjunkna krigsfartyg från 1940-talet. Det rör sig om 28 fartyg som ombord har miljontals liter olja. Utanför Arendal, vid Norges sydkust,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nytt polishus i Uddevalla

  Motion 1990/91:Ju201 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju201 av Kenth Skårvik och Leif Olsson fp Nytt polishus i Uddevalla I civildepartementets del av budgetpropositionen framgår att Uddevalla ånyo högprioriterats för polishus/förvaltningsbyggnad. Den prioritering som Byggnadsstyrelsen redovisar får tyvärr tas för vad den är. Trots att Uddevalla

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ändring av vattenlagen

  Motion 1990/91:Jo920 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo920 av Siw Persson m.fl. fp Ändring av vattenlagen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Bo533 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen bör förbehålla sig prövningen av vissa minikraftverk

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JoU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Hyresnämnderna och bostasdsdomstolen

  Motion 1990/91:Ju411 av Erling Bager m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju411 av Erling Bager m.fl. fp Hyresnämnderna och bostadsdomstolen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Bo252 hemställs att riksdagen beslutar att bostadsdomstolens och hyresnämndernas verksamhet överflyttas till de allmänna domstolarna. Stockholm den 25 januari

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Oljeletning i Skagerrak

  Motion 1990/91:N363 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N363 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Oljeletning i Skagerrak Under 1989 kom rapporter om att man från det norska oljeoch energidepartementet planerade för oljesökning på internationellt vatten i Skagerrak. Efterhand har departementet, mot bakgrund av oro i gränslandskapen, uttalat

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Radon

  Motion 1990/91:Bo227 av Sören Norrby m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo227 av Sören Norrby m.fl. fp Radon i bostäder 1. Inledning Radon i bostäder utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Sambandet mellan radioaktiv strålning från sönderfall av radongas och risk för lungcancer anses helt säkert även om direkta bevis i form av epidemiologisk undersökning

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Miljöskyddsfartyget i Kungshamn

  Motion 1990/91:Fö706 av Leif Olsson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö706 av Leif Olsson och Kenth Skårvik fp Miljöskyddsfartyget i Kungshamn Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N363 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att miljöskyddsfartyget i Kungshamn bör utrustas personellt och tekniskt på

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Västervattnen

  Motion 1990/91:Jo762 av Anders Castberger m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo762 av Anders Castberger m.fl. fp Västervattnen Västervattnens betydelse Västsverige har i Vänern en unik resurs på flera områden. Vänern är vattentäkt direkt och indirekt för många kommuner i Västsverige. Den kölbundna fraktfarten är av stor betydelse. Fritidsbåtstrafiken är betydande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter