Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Begränsing av hemsidor på offentliga datorer

  Motion 1999/2000:K272 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K272 av Wegendal, Lars s Begränsning av hemsidor på offentliga datorer Sverige har utvecklats till en av de ledande nationerna vad gäller datoranvändning och datortäthet. Uppgifter gör gällande att det finns en dator i vartannat svenskt hushåll. I skolor pågår en kraftig utbyggnad av

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fordonsskatten för motorcyklar

  Motion 1999/2000:Sk652 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk652 av Wegendal, Lars s Fordonsskatt för motorcyklar Trafikbeskattningsutredningen har nyligen lagt sitt slutbetänkande Bilen, miljön och säkerheten. I utredningen föreslås en enhetsskatt på 1 000 kronor för alla lätta fordon, det vill säga för motorcyklar, bensindrivna personbilar,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av ideella föreningar

  Motion 1999/2000:Sk651 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk651 av Eneroth, Tomas s Beskattning av ideella föreningar Av lagen om statlig inkomstskatt framgår att ideella föreningar är befriade från inkomstskatt för sådan inkomst som hänför sig till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör från verksamhet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Helhetssyn på sopsotering

  Motion 1999/2000:MJ766 av Carina Adolfsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ766 av Adolfsson, Carina s Helhetssyn vid sopsortering Omställningen till ett ekologiskt hållbart Sverige är en av 2000-talets utmaningar. För att nå ekologisk hållbarhet måste användandet av resurser utvecklas och utnyttjas rätt. Från och med år 2005 skall endast sådant material som

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilskrotningspremien

  Motion 1999/2000:MJ750 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ750 av Adolfsson, Carina s Bilskrotningspremien Inom ramen för FN:s ramkonvention för klimatförändringar beslutades 1997 att industriländerna skall reducera sina utsläpp av klimatpåverkande gaser med 5,2 procent. Som ett led i detta har riksdagen tidigare beslutat att koldioxidutsläppen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fågelvakter

  Motion 1999/2000:MJ745 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ745 av Wegendal, Lars s Fågelvakter Den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter omsätter ofantliga belopp. Sverige har inte förskonats från denna handel. Tvärtom tenderar problemen att öka inom landet. Detta kan säkert förklaras av allemansrätten och därmed tillgängligheten

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsskadeförsäkringen

  Motion 1999/2000:Sf280 av Lilian Virgin och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf280 av Virgin, Lilian s Arbetsskadeförsäkringen Arbetsskadeförsäkringen behöver förändras. Arbetsskadeutredningen överlämnade sitt betänkande den 3 mars 1998. En proposition förväntades under år 1999. Arbetsskadeförsäkringen har stramats upp genom nya hårdare bevisregler som infördes

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar

  Motion 1999/2000:T366 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T366 av Wegendal, Lars s Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar Riksdagen har under lång tid ställt sig positiv till att underlätta företagandet på landsbygd. Detta har också inneburit att många mindre företag har etablerat sin verksamhet utanför de större tätorterna.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige

  Motion 1999/2000:Bo410 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo410 av Wegendal, Lars s Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige Regeringen konstaterar i en nyligen framlagd proposition att Sveriges medlemskap i EU medför att Sverige efter utgången av 1999 inte får tillämpa lagen 1992:1368 om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter