Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • järnvägen Olofström-Karlshamn

  Skriftlig fråga 2004/05:1840 av Wegendal, Lars (s)

  den 9 juni Fråga 2004/05:1840 av Lars Wegendal s till statsrådet Ulrica Messing om järnvägen OlofströmKarlshamn Ur miljösynpunkt är det viktigt att satsningar görs för att föra över transportvolymer från lastbil till järnväg och andra miljövänligare transportslag. Två stora företag, Ikea och Volvo, har en transportintensiv

  Inlämnad
  2005-06-09
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • byggnadsdeklarationer av fastigheter

  Skriftlig fråga 2004/05:1598 av Wegendal, Lars (s)

  den 11 maj Fråga 2004/05:1598 av Lars Wegendal s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggnadsdeklarationer av fastigheter Den 1 juli 2004 presenterade utredningen om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister med mera SOU 2004:78 sitt första delbetänkande. I betänkandet föreslås bland annat att en obligatorisk

  Inlämnad
  2005-05-11
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • radon i flerbostadshus

  Skriftlig fråga 2004/05:1597 av Wegendal, Lars (s)

  den 11 maj Fråga 2004/05:1597 av Lars Wegendal s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om radon i flerbostadshus Inför år 2005 avsatte regeringen 5 miljoner kronor för informationsinsatser om radon i egnahem. Boverket planerar nu en informationskampanj om radon vilken endast kommer att vända sig till de som bor

  Inlämnad
  2005-05-11
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • nationell kommitté för Linnéjubileet

  Skriftlig fråga 2004/05:643 av Wegendal, Lars (s)

  den 20 december Fråga 2004/05:643 av Lars Wegendal s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om nationell kommitté för Linnéjubileet Vid tidigare tillfällen har jag frågat olika ministrar om statens engagemang vid firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Senast har jag i oktober 2004 fått

  Inlämnad
  2004-12-20
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet

  Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet

  Betänkande 2004/05:KRU3

  Det blir enklare för mindre arrangörer att anordna bingospel. Bingospelandet har minskat på senare år med följd att allt fler ideella föreningar har problem att få in så mycket pengar som krävs för att få behålla tillståndet. Men nu ska även vinsterna från spel på värdeautomater, så kallade Miss Vegasautomater,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 68 minuter
  Justering
  2004-11-09
  Debatt
  2004-11-17
  Beslut
  2004-11-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Norden

  Norden

  Betänkande 2004/05:UU3

  Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2003, med huvudsaklig inriktning på regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har berättat för riksdagen om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner från främst den allmänna motionstiden 2004.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  58, 202 minuter
  Beredning
  2004-10-12
  Justering
  2004-10-12
  Debatt
  2004-10-28
  Beslut
  2004-10-28
 • Kommunal säkerhet för avfallsdeponering

  Motion 2004/05:MJ445 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ445 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Kommunal säkerhet för avfallsdeponering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ej avkräva kommunal säkerhet vid tillståndsgivning för deponianläggningar. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Det ideella föreningslivet och mervärdesskatten

  Motion 2004/05:Sk437 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk437 av Lars Wegendal m.fl. s Det ideella föreningslivet och mervärdesskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att beakta det ideella föreningslivets behov av befrielse från mervärdesskatt. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Forskning om social ekonomi

  Motion 2004/05:Ub468 av Mariann Ytterberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub468 av Mariann Ytterberg m.fl. s Forskning om social ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om social ekonomi. Motivering Social ekonomi är ett relativt nytt begrepp i Sverige. I många andra europé- iska länder är

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Dömda riksdagsledamöters ersättningar

  Motion 2004/05:K348 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:K348 av Lars Wegendal s Dömda riksdagsledamöters ersättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningar till riksdagsledamöter som förlorat sitt förtroendeuppdrag genom domstolsbeslut. Motivering Under

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:KU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Trafiksäkerhet

  Motion 2004/05:T397 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T397 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Trafiksäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatoriska körlektioner för dem som erhållit sitt A-körkort före den 1 januari 1976. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:TU2 2005/06:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Lönebidrag

  Motion 2004/05:A284 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A284 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställning med lönebidrag. Motivering Regeringen bedömer i budgetpropositionen en stärkt konjunktur en begynnande uppgång inom sysselsättningen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Harmonisering av sjukförsäkringssystem i Norden

  Motion 2004/05:Sf386 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf386 av Anita Johansson m.fl. s Harmonisering av sjukförsäkringssystem i Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en harmonisering av sjukförsäkringssystemen i Norden. Motivering Att lösa gränshinder mellan

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fortsatt föräldrapenning vid flytt till annat land

  Motion 2004/05:Sf385 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf385 av Anita Johansson m.fl. s Fortsatt föräldrapenning vid flytt till annat land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att säkerställa att den som uppbär eller skall börja motta svensk lönebaserad föräldrapenning, inte

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Vilande SGI för studerande från annat land

  Motion 2004/05:Sf367 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf367 av Anita Johansson m.fl. s Vilande SGI för studerande från annat land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall överväga att tillrättalägga den svenska lagstiftningen så att studerande med studiemedel

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Företagens ansvar vid nedläggningar

  Motion 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A280 av Jan Björkman m.fl. s Företagens ansvar vid nedläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Översvämningar

  Motion 2004/05:Fö229 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö229 av Lars Wegendal m.fl. s Översvämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förebyggande åtgärder mot översvämningar. Motivering Den gångna sommaren drabbades bland annat delar av Kronoberg av omfattande översvämningar.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Godkännande av färöiskt körkort

  Motion 2004/05:T485 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:T485 av Anita Johansson m.fl. s Godkännande av färöiskt körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra ett tillägg i körtkortslagen så att samtliga nordiska körkort omfattas. Motivering I Danmark accepteras färöiska

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Återbetalning av studielån

  Motion 2004/05:Ub462 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub462 av Anita Johansson m.fl. s Återbetalning av studielån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsammans med våra nordiska grannländer utarbeta en överenskommelse kring hänsyn till studielån tagna i annat nordiskt

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En konsumentbalk

  Motion 2004/05:L387 av Christina Axelsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:L387 av Christina Axelsson m.fl. s En konsumentbalk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att samla all konsumentlagstiftning i en gemensam konsumentbalk. Motivering Vårt samhälle blir alltmer globalt. Vi kan,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:LU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter