Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

  Skriftlig fråga 2001/02:983 av Wegendal, Lars (s)

  den 3 april Fråga 2001/02:983 av Lars Wegendal s till statsrådet Mona Sahlin om handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd Kommunerna och deras skolor arbetar för närvarande intensivt med att införa Internet och e-post på sina skolenheter. Detta för att så snart som möjligt ge eleverna det verktyg

  Inlämnad
  2002-04-03
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Banverkets handläggningstider

  Skriftlig fråga 2001/02:303 av Wegendal, Lars (s)

  den 28 november Fråga 2001/02:303 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om Banverkets handläggningstider För att avsevärt minska sina transporter på landsväg, inom och utom landet, har företaget Ikea under en period planerat för en omfattande järnvägssatsning. Företaget har som mål att öka järnvägstransporterna

  Inlämnad
  2001-11-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • handlingsprogram mot spelberoende

  Skriftlig fråga 2001/02:141 av Wegendal, Lars (s)

  den 31 oktober Fråga 2001/02:141 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om handlingsprogram mot spelberoende Det är med glädje och stor tillfredsställelse jag kan konstatera att ministern givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende. Jag kan också konstatera

  Inlämnad
  2001-10-31
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Social ekonomi

  Social ekonomi

  Betänkande 2001/02:KRU4

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000/01 om social ekonomi. Motionerna behandlar frågor om Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (Cesam), förutsättningar för det ideella folkrörelsearbetet, EU-samarbetet, överläggningar mellan representanter för staten och den sociala ekonomin samt det offentligas gemensamma förhållningssätt gentemot den sociala ekonomin.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 38 minuter
  Beredning
  2001-05-03
  Justering
  2001-09-27
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Spel och lotterier

  Spel och lotterier

  Betänkande 2001/02:KRU3

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000 och 2000/01 om spel och lotterier.

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  27, 16 minuter
  Beredning
  2001-05-03
  Justering
  2001-09-27
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: -
 • kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser

  Skriftlig fråga 2001/02:72 av Wegendal, Lars (s)

  den 17 oktober Fråga 2001/02:72 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser De avskyvärda terrordåden i USA den 11 september har inneburit avsevärt ökade säkerhetsarrangemang även i vårt land. Främst märker vi det på våra flygplatser. Allt bagage

  Inlämnad
  2001-10-17
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Åtgärder mot svarttaxi

  Motion 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. s Åtgärder mot svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera effekterna av 1998 års skärpta lag mot olaga yrkesmässig trafik samt överväga ytterligare åtgärder för att förhindra

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Synskadade och färdtjänst

  Motion 2001/02:T348 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T348 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Synskadade och färdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av färdtjänstlagen. Motivering Dagens samhälle är på alla sätt beroende av fungerande transporter.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kostnad för körkort

  Motion 2001/02:T344 av Agneta Ringman m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T344 av Agneta Ringman m.fl. s Kostnad för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att förbilliga körkortsutbildningen. Motivering För den som ska välja yrke eller bostadsort har innehav av körkort blivit

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ungdomars studieresor till huvudstaden

  Motion 2001/02:Ub375 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub375 av Lars Wegendal s Ungdomars studieresor till huvudstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning i syfte att finna ett bidragssystem som underlättar för skolklasser från hela landet att en gång under grundskoletiden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger

  Motion 2001/02:So393 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So393 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en nationell kampanj om farorna med missbruk av droger. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Lönebidraget

  Motion 2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidragsanställningar. Motivering Det är med stor glädje som vi kan konstatera att den totala arbetslösheten minskar. Regeringens 4-procentiga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Översyn av Samhall

  Motion 2001/02:A347 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A347 av Lars Wegendal m.fl. s Översyn av Samhall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en total översyn av verksamheten på Samhall. Motivering Arbetshandikappad är den som på grund av fysiska, psykiska, förståndsmässiga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förändring i lagen om anställningsskydd

  Motion 2001/02:A346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Förändring i lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring i lagen om anställningsskydd. Motivering En ändring i lagen om anställningsskydd behöver

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Turordningensreglerna i lagen om anställningsskydd

  Motion 2001/02:A345 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:A345 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningensreglerna i lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Hösten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Forskning om social ekonomi

  Motion 2001/02:Ub504 av Karin Jeppsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub504 av Karin Jeppsson m.fl. s Forskning om social ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskning om social ekonomi. Motivering Social ekonomi är ett begrepp som kommer att bli allt mer använt inom

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Medborgarkontor

  Motion 2001/02:K335 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:K335 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Medborgarkontor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stimulera utbyggnaden av medborgarkontor i hela landet. Motivering Med syfte att följa och stödja utvecklingsarbetet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Svart arbetskraft

  Motion 2001/02:Ju336 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju336 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Svart arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriminalisera även köp av svarta arbeten. Motivering Varje år förlorar staten stora inkomster på grund

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Omvandling av åretruntbostäder till fritidshus

  Motion 2001/02:Bo259 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo259 av Lars Wegendal s Omvandling av åretruntbostäder till fritidshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka omvandlingen av åretruntbostäder till fritidsbostäder i de mindre tätorterna i södra Sverige. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter