Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2000/01:JuU13

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utreda om det behövs särskilda regler för hur häktade personer under 18 år ska behandlas. Bakgrunden är att de häkten som finns i dag är utformade för vuxna intagna. Intagningen i häkte medför en särskilt stor påfrestning för de

  Behandlade dokument
  15
  Anföranden och repliker
  36, 92 minuter
  Beredning
  2001-02-20
  Justering
  2001-03-22
  Debatt
  2001-04-04
  Beslut
  2001-04-05
 • trafiksäkerheten i Kronobergs län

  Skriftlig fråga 2000/01:913 av Wegendal, Lars (s)

  den 16 mars Fråga 2000/01:913 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten i Kronobergs län Återigen nås vi av att en dödsolycka inträffat på E 4:an på dess sträckning genom Kronobergs län. Vid detta tillfälle omkom två personer vid en olycka mellan en personbil och en lastbil. Den sträckning

  Inlämnad
  2001-03-16
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • åtgärder mot illegalt spel

  Skriftlig fråga 2000/01:614 av Wegendal, Lars (s)

  den 1 februari Fråga 2000/01:614 av Lars Wegendal s till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot illegalt spel Vid en hearing som nyligen anordnades av Svenska Spel framkom att det illegala spelet ökar. Ca 4 av befolkningen, eller 270 000 individer, har någon gång spelat illegalt. Hälften av dem har gjort

  Inlämnad
  2001-02-01
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • djurtransporterna inom Europa

  Skriftlig fråga 2000/01:375 av Wegendal, Lars (s)

  den 6 december Fråga 2000/01:375 av Lars Wegendal s till jordbruksminister Margareta Winberg om djurtransporterna inom Europa Återigen ger medierna oss rapporter om chockerande djurtransporter inom Europa. Tusentals hästar transporteras genom hela Europa för slakt i södra Italien. Transporterna genomförs på ett sätt

  Inlämnad
  2000-12-07
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • återbetalning av försäljningsskatt på importerade motorfordon

  Skriftlig fråga 2000/01:357 av Wegendal, Lars (s)

  den 6 december Fråga 2000/01:357 av Lars Wegendal s till finansminister Bosse Ringholm om återbetalning av försäljningsskatt på importerade motorfordon Vid köp av motorfordon motorcyklar, lätta lastbilar och bussar från utlandet har en försäljningsskatt uttagits. Denna skatt har oavsett årsmodell debiterats. Efter

  Inlämnad
  2000-12-06
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • synskadades möjligheter till arbete

  Skriftlig fråga 2000/01:356 av Wegendal, Lars (s)

  den 6 december Fråga 2000/01:356 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om synskadades möjligheter till arbete Den socialdemokratiska regeringen har under senare år drivit en mycket lyckosam arbetsmarknadspolitik vilket inneburit att många människor har lyckats skaffa sig ett arbete. Regeringens mål

  Inlämnad
  2000-12-06
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Samhall

  Motion 2000/01:A228 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:A228 av Wegendal, Lars s Samhall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av verksamheten på Samhall i syfte att stärka de arbetshandikappades ställning på arbetsmarknaden. Motivering Arbetshandikappad är den

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Översyn av anställningstryggheten

  Motion 2000/01:A713 av Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:A713 av Adolfsson Elgestam, Carina s Översyn av anställningstryggheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn i anställningstryggheten vad gäller inhyrningsföretag och uppsägning av tidigare anställda. Motivering

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbud mot s.k. kamphundar

  Motion 2000/01:MJ519 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ519 av Wegendal, Lars s Förbud mot s.k. kamphundar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud att inneha s.k. kamphundar i Sverige. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Rekrytering till räddningstjänsten

  Motion 2000/01:Fö712 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fö712 av Eneroth, Tomas s Rekrytering till räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för rekrytering till räddningstjänsten. Motivering Svensk räddningstjänst har mycket hög kvalitet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vitesbelopp för vittnen

  Motion 2000/01:Ju815 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju815 av Wegendal, Lars s Vitesbelopp för vittnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjning av vitesbeloppet när vittnen uteblir från domstolsförhandling. Motivering Enligt uppgifter från domstolarna är det idag

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilskrotningspremien

  Motion 2000/01:MJ771 av Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ771 av Adolfsson Elgestam, Carina s Bilskrotningspremie Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna till en tillfällig kampanj om en höjning av bilskrotningspremien. Motivering I Sverige överges

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sanering och bortforsling av miljögifter

  Motion 2000/01:MJ760 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ760 av Wegendal, Lars s Sanering och bortforsling av miljögifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsansvar för att sanera och bortforsla miljöfarligt avfall. Motivering Vid en resa genom landet och vid många

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Droginformation i skolorna

  Motion 2000/01:Ub262 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub262 av Wegendal, Lars s Droginformation i skolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förnyad droginformation i landets skolor. Motivering Missbruket av droger är ett växande problem bland ungdomar. Ecstasy, amfetamin,

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ändring av färdtjänstlagen

  Motion 2000/01:T819 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T819 av Wegendal, Lars s Ändring av färdtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av färdtjänstlagen så att ledsagare och egna barn kan medfölja synhandikappade utan extra kostnad. Motivering Dagens samhälle

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vård för spelmissbrukare

  Motion 2000/01:So352 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So352 av Wegendal, Lars s Vård för spelmissbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i socialtjänstlagen i syfte att stärka spelmissbrukares rätt till behandling. Motivering Sedan 1997 har det funnits

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Giftormar

  Motion 2000/01:So351 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So351 av Wegendal, Lars s Giftormar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett förbud mot att inneha giftormar i privathem. Motivering Under det senaste årtiondet har det blivit allt mer populärt att inneha

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilstöd

  Motion 2000/01:So350 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So350 av Eneroth, Tomas s Bilstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av bilstödet. Motivering Bilstöd kan ges till funktionshindrade som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ungdomars rökvanor

  Motion 2000/01:So245 av Carina Adolfsson Elgestam och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So245 av Adolfsson Elgestam, Carina s Ungdomars rökvanor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skärpning eller översyn av tobakslagen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lotstvång i Östersjön

  Motion 2000/01:T629 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T629 av Wegendal, Lars s Lotstvång i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom ramen för Östersjösamarbetet aktualisera frågan om lotstvång i Östersjön. Motivering Vår miljö är ömtålig och vi har ett stort

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter