Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • vårdköerna

  Skriftlig fråga 1999/2000:1098 av Wegendal, Lars (s)

  den 8 juni Fråga 1999/2000:1098 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om vårdköerna Att vi på nytt i Sverige ska behöva få läsa att det kan bli möjligt att köpa tid för operation. I detta fall gäller det Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man skulle få slippa stå i kö genom att betala det fulla priset

  Inlämnad
  2000-06-09
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • införseln av kräftor

  Skriftlig fråga 1999/2000:818 av Wegendal, Lars (s)

  den 11 april Fråga 1999/2000:818 av Lars Wegendal s till jordbruksminister Margareta Winberg om införseln av kräftor Genom den skärpning som har skett har Sverige fått en bra lagstiftning för att bekämpa den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter. Det finns dock fortfarande en del brister som bör rättas

  Inlämnad
  2000-04-11
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter

  Skriftlig fråga 1999/2000:817 av Wegendal, Lars (s)

  den 11 april Fråga 1999/2000:817 av Lars Wegendal s till miljöminister Kjell Larsson om den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter Den illegala handeln med världens utrotningshotade djur och växter beräknas omsätta 50 miljarder kronor om året. Det är en verksamhet som i omfattning och organisation kan

  Inlämnad
  2000-04-11
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • idrottsforskningens framtida roll och ställning

  Skriftlig fråga 1999/2000:717 av Wegendal, Lars (s)

  den 20 mars Fråga 1999/2000:717 av Lars Wegendal s till utbildningsminister Thomas Östros om idrottsforskningens framtida roll och ställning Idrottsrörelsen är utan jämförelse vår största folkrörelse och har en avgörande betydelse för landets hälsoarbete, integration och utvecklingen av demokratin. När riksdagen behandlade

  Inlämnad
  2000-03-21
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • rörelse och motion i skolan

  Skriftlig fråga 1999/2000:312 av Wegendal, Lars (s)

  den 1 december Fråga 1999/2000:312 av Lars Wegendal s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rörelse och motion i skolan I den idrottspolitik för 2000-talet som riksdagen i dagarna beslutar om intar folkhälsan en central roll. Det gäller inte minst skolelevers fysiska aktivitet. Flera rapporter har visat att många

  Inlämnad
  1999-12-01
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige

  Motion 1999/2000:Bo410 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo410 av Wegendal, Lars s Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige Regeringen konstaterar i en nyligen framlagd proposition att Sveriges medlemskap i EU medför att Sverige efter utgången av 1999 inte får tillämpa lagen 1992:1368 om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fordonsskatten för motorcyklar

  Motion 1999/2000:Sk652 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk652 av Wegendal, Lars s Fordonsskatt för motorcyklar Trafikbeskattningsutredningen har nyligen lagt sitt slutbetänkande Bilen, miljön och säkerheten. I utredningen föreslås en enhetsskatt på 1 000 kronor för alla lätta fordon, det vill säga för motorcyklar, bensindrivna personbilar,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av ideella föreningar

  Motion 1999/2000:Sk651 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk651 av Eneroth, Tomas s Beskattning av ideella föreningar Av lagen om statlig inkomstskatt framgår att ideella föreningar är befriade från inkomstskatt för sådan inkomst som hänför sig till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör från verksamhet

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Helhetssyn på sopsotering

  Motion 1999/2000:MJ766 av Carina Adolfsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ766 av Adolfsson, Carina s Helhetssyn vid sopsortering Omställningen till ett ekologiskt hållbart Sverige är en av 2000-talets utmaningar. För att nå ekologisk hållbarhet måste användandet av resurser utvecklas och utnyttjas rätt. Från och med år 2005 skall endast sådant material som

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bilskrotningspremien

  Motion 1999/2000:MJ750 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ750 av Adolfsson, Carina s Bilskrotningspremien Inom ramen för FN:s ramkonvention för klimatförändringar beslutades 1997 att industriländerna skall reducera sina utsläpp av klimatpåverkande gaser med 5,2 procent. Som ett led i detta har riksdagen tidigare beslutat att koldioxidutsläppen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fågelvakter

  Motion 1999/2000:MJ745 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ745 av Wegendal, Lars s Fågelvakter Den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter omsätter ofantliga belopp. Sverige har inte förskonats från denna handel. Tvärtom tenderar problemen att öka inom landet. Detta kan säkert förklaras av allemansrätten och därmed tillgängligheten

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsskadeförsäkringen

  Motion 1999/2000:Sf280 av Lilian Virgin och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf280 av Virgin, Lilian s Arbetsskadeförsäkringen Arbetsskadeförsäkringen behöver förändras. Arbetsskadeutredningen överlämnade sitt betänkande den 3 mars 1998. En proposition förväntades under år 1999. Arbetsskadeförsäkringen har stramats upp genom nya hårdare bevisregler som infördes

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begränsing av hemsidor på offentliga datorer

  Motion 1999/2000:K272 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K272 av Wegendal, Lars s Begränsning av hemsidor på offentliga datorer Sverige har utvecklats till en av de ledande nationerna vad gäller datoranvändning och datortäthet. Uppgifter gör gällande att det finns en dator i vartannat svenskt hushåll. I skolor pågår en kraftig utbyggnad av

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar

  Motion 1999/2000:T366 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T366 av Wegendal, Lars s Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar Riksdagen har under lång tid ställt sig positiv till att underlätta företagandet på landsbygd. Detta har också inneburit att många mindre företag har etablerat sin verksamhet utanför de större tätorterna.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • spelmissbruk

  Skriftlig fråga 1999/2000:107 av Wegendal, Lars (s)

  den 26 oktober Fråga 1999/2000:107 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om spelmissbruk Riksdagen fattade beslut den 1 juni 1999 om att tillåta kasinospel i Sverige. Beslutet föregicks av omfattande diskussioner både i och utanför riksdagen. En av de mest diskuterade frågorna var riskerna för ett ökat

  Inlämnad
  1999-10-25
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • vägvisningsskyltar

  Skriftlig fråga 1998/99:290 av Wegendal, Lars (s)

  Fråga 1998/99:290 av Lars Wegendal s till näringsministern om vägvisningsskyltar den 27 januari Riksdagen har under lång tid ställt sig positiv till att underlätta företagande på landsbygd. Detta har också inneburit att många mindre företag har etablerat sin verksamhet utanför tätorterna. Så har också skett i Kronobergs

  Inlämnad
  1999-01-27
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Distansundervisning

  Motion 1998/99:Ub270 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub270 av Carina Adolfsson och Lars Wegendal s Distansundervisning Gymnasieskolan har en nyckelroll i samhällsutvecklingen och är en brygga till arbetslivet. Det är viktigt att gymnasieskolan utvecklas så att mindre kommuner och kommuner i glesbygd får möjlighet att utan krångliga regelverk

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunala självstyret

  Motion 1998/99:K325 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:K325 av Lars Wegendal s Kommunala självstyret Regeringen och de politiska företrädarna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet träffade våren 1998 en överenskommelse om riktlinjer som bör gälla för den kommunala ekonomin under åren 1998 och 1999. Överenskommelsen är en förlängning

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ideella föreningar

  Motion 1998/99:Sk721 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk721 av Tomas Eneroth m.fl. s Ideella föreningar Ideella föreningar bedriver idag en omfattande verksamhet inom idrott, kultur, sociala verksamheter etc. De gör därigenom en mycket viktig samhällsinsats, inte minst genom sin verksamhet riktad till barn- och ungdomar. Även om många föreningar

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot spelberoende

  Motion 1998/99:So347 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:So347 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson s Åtgärder mot spelberoende Omfattningen av spel i Sverige har under senare år ökat kraftigt. Sverige ligger i täten bland världens länder när det gäller omsättning per capita. Självklart leder detta till att allt fler personer hamnar i ett

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter