Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Samhall

  Skriftlig fråga 2002/03:1337 av Wegendal, Lars (s)

  den 29 augusti Fråga 2002/03:1337 av Lars Wegendal s till statsrådet Hans Karlsson om Samhall Samhall AB har som sitt ändamål att skapa meningsfulla arbeten åt människor med arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har bland annat genom anställningar vid Samhall möjlighet att underlätta för människor med olika arbetshandikapp

  Inlämnad
  2003-08-29
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • glasindustrin som turistmål

  Skriftlig fråga 2002/03:893 av Wegendal, Lars (s)

  den 8 maj Fråga 2002/03:893 av Lars Wegendal s till näringsminister Leif Pagrotsky om glasindustrin som turistmål Glasindustrin har under många år minskat i antal anställda. Det är en mycket oroande utveckling i det småländska Glasriket men också på övriga håll i landet där glasindustrin är lokaliserad. Det bör finnas

  Inlämnad
  2003-05-08
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • stammen av vildsvin

  Skriftlig fråga 2002/03:323 av Wegendal, Lars (s)

  den 16 december Fråga 2002/03:323 av Lars Wegendal s till miljöminister Lena Sommestad om stammen av vildsvin Antalet vildsvin har ökat mycket kraftigt i Sverige, inte minst i mitt eget hemlän Kronoberg. En fortsatt kraftig ökning väntas ske. Vildsvinet är sedan länge ett naturligt inslag i vår fauna och därför är

  Inlämnad
  2002-12-16
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • äldreskyddsombud

  Skriftlig fråga 2002/03:263 av Wegendal, Lars (s)

  den 6 december Fråga 2002/03:263 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om äldreskyddsombud De 100 nya äldreskyddsombuden ska arbeta med att utveckla och granska äldreomsorgen. De ska anställas på landets länsstyrelser och Socialstyrelsen har ansvaret för tillsynen. Fördelning av medel har nu sänts till

  Inlämnad
  2002-12-06
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Körkortsåterkallelse

  Motion 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:T395 av Lars Wegendal m.fl. s Körkortsåterkallelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en uppföljning av läkarnas anmälningsskyldighet enligt körkortslagen vad gäller medicinskt olämpliga förare. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Svart arbetskraft

  Motion 2002/03:Ju368 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju368 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Svart arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriminalisera köp av svart arbeteMotivering Staten och samhället förlorar årligen stora summor på grund

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ungdomars studiebesök i huvudstaden

  Motion 2002/03:Ub269 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub269 av Lars Wegendal s Ungdomars studiebesök i huvudstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter utreda förutsättningarna för ett bidrag till landets kommuner så att alla kommuninvånare någon gång före 18 års ålder kan genomföra ett besök i landets huvudstad

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Icke verkställda beslut enligt LSS

  Motion 2002/03:So376 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So376 av Lars Wegendal s Icke verkställda beslut enligt LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den enskildes rätt så att fattade beslut enligt LSS blir verkställda. Motivering De senaste två åren har antalet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Motion 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So506 av Tomas Eneroth m.fl. s Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av LSS genomförs. Motivering Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Icke verkställda beslut enligt LSS

  Motion 2002/03:So458 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:So458 av Lars Wegendal s Icke verkställda beslut enligt LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den enskildes rätt så att fattade beslut enligt LSS blir verkställda. Motivering De senaste två åren har antalet

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Beskattning av ideella föreningar

  Motion 2002/03:Sk403 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk403 av Lars Wegendal m.fl. s Beskattning av ideella föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av klara regler och tydlig lagstiftning vad gäller ideella föreningar. Motivering Den sociala ekonomin är en

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Glasriket

  Motion 2002/03:N349 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:N349 av Tomas Eneroth och Lars Wegendal s Glasriket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över vad som kan göras för att stödja Glasriket och trygga dess verksamhet och fortlevnad. Motivering Den svenska glasindustrin

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:NU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar

  Motion 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. s Statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kooperativa hyresrättsföreningars rätt till statlig kreditgaranti. Motivering I utredningen

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kommunalt inflytande i kooperativa hyresrättsföreningar

  Motion 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. s Kommunalt inflytande i kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Omvandlingen av åretruntbostäder till fritidshus inom planlagt område

  Motion 2002/03:Bo293 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Bo293 av Lars Wegendal s Omvandlingen av åretruntbostäder till fritidshus inom planlagt område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom ramen för EU-samarbetet finna regler som motverkar omvandlingen av permanentboende

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Föräldraförsäkringen och a-kassan

  Motion 2002/03:A221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Föräldraförsäkringen och a-kassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av föräldraförsäkringens koppling till a-kassan. Motivering Många småbarnsföräldrar behöver

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidrag

  Motion 2002/03:A220 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A220 av Lars Wegendal m.fl. s Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga en förändring av lönebidragstaket. Motivering Trots en förhållandevis stark konjunktur med ökande sysselsättning och minskande

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Turordningsreglerna

  Motion 2002/03:A219 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:A219 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Hösten 2000 beslutade en riksdagsmajoritet,

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Deltidsbrandmän

  Motion 2002/03:Fö226 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö226 av Tomas Eneroth m.fl. s Deltidsbrandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av insatser för att säkerställa rekryteringen av deltidsbrandmän. Motivering Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Människors närmiljö

  Motion 2002/03:Bo213 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2002/03:Bo213 av Lars Wegendal s Människors närmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att låta Boverket utvärdera tillämpningen av PBL:s regler om krav på att bostadsområden planeras med utgångspunkten att ytor

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter