Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Kronobergs län
Titel
Arbetsvägledare
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Vice ordförande
2005-10-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2005-09-30
Ledamot
1998-12-18 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 1998-12-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Socialutskottet

Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Personlig suppleant
2008-11-01 – 2010-10-04
Personlig suppleant
2006-11-01 – 2008-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd

  Skriftlig fråga 2001/02:983 av Wegendal, Lars (s)

  den 3 april Fråga 2001/02:983 av Lars Wegendal s till statsrådet Mona Sahlin om handläggningstider hos PTS vad gäller kommunala frekvenstillstånd Kommunerna och deras skolor arbetar för närvarande intensivt med att införa Internet och e-post på sina skolenheter. Detta för att så snart som möjligt ge eleverna det verktyg

  Inlämnad
  2002-04-03
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Banverkets handläggningstider

  Skriftlig fråga 2001/02:303 av Wegendal, Lars (s)

  den 28 november Fråga 2001/02:303 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om Banverkets handläggningstider För att avsevärt minska sina transporter på landsväg, inom och utom landet, har företaget Ikea under en period planerat för en omfattande järnvägssatsning. Företaget har som mål att öka järnvägstransporterna

  Inlämnad
  2001-11-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • handlingsprogram mot spelberoende

  Skriftlig fråga 2001/02:141 av Wegendal, Lars (s)

  den 31 oktober Fråga 2001/02:141 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om handlingsprogram mot spelberoende Det är med glädje och stor tillfredsställelse jag kan konstatera att ministern givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende. Jag kan också konstatera

  Inlämnad
  2001-10-31
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser

  Skriftlig fråga 2001/02:72 av Wegendal, Lars (s)

  den 17 oktober Fråga 2001/02:72 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser De avskyvärda terrordåden i USA den 11 september har inneburit avsevärt ökade säkerhetsarrangemang även i vårt land. Främst märker vi det på våra flygplatser. Allt bagage

  Inlämnad
  2001-10-17
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Åtgärder mot svarttaxi

  Motion 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T429 av Tomas Eneroth m.fl. s Åtgärder mot svarttaxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera effekterna av 1998 års skärpta lag mot olaga yrkesmässig trafik samt överväga ytterligare åtgärder för att förhindra

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Aggressiva hundar

  Motion 2001/02:MJ360 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ360 av Lars Wegendal m.fl. s Aggressiva hundar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dels överföra bestämmelsen i 19 a djurskyddsförordningen 1988:539 till lagen 1943:459 om tillsyn över hundar och katter, dels ändra

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Reviderade återvinningsmål för förpackningar

  Motion 2001/02:MJ359 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ359 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Reviderade återvinningsmål för förpackningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa målen för insamling/återvinning av förpackningar. Motivering Producentansvarslagen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kunskap om den sociala ekonomin

  Motion 2001/02:N356 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N356 av Eva Arvidsson m.fl. s Kunskap om den sociala ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kunskap om den sociala ekonomin. Motivering I Sverige är begreppet social ekonomi inte helt enkelt att förklara.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förlustgarantier för idrottsevenemang

  Motion 2001/02:N282 av Annika Nilsson och Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:N282 av Annika Nilsson och Lars Wegendal s Förlustgarantier för idrottsevenemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förlustgarantier vid stora internationella idrottsevenemang inom ramen för statens insatser i turistpolitiken.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Dispenser i strandskyddet

  Motion 2001/02:MJ488 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ488 av Tomas Eneroth m.fl. s Dispenser i strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av de nu gällande dispensreglerna inom strandskyddet. Motivering Frågan om strandskyddets utformning

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Forskning om social ekonomi

  Motion 2001/02:Ub504 av Karin Jeppsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub504 av Karin Jeppsson m.fl. s Forskning om social ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av forskning om social ekonomi. Motivering Social ekonomi är ett begrepp som kommer att bli allt mer använt inom

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ungdomars studieresor till huvudstaden

  Motion 2001/02:Ub375 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub375 av Lars Wegendal s Ungdomars studieresor till huvudstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning i syfte att finna ett bidragssystem som underlättar för skolklasser från hela landet att en gång under grundskoletiden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger

  Motion 2001/02:So393 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So393 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en nationell kampanj om farorna med missbruk av droger. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger

  Motion 2001/02:So565 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So565 av Lars Wegendal m.fl. s Nationell kampanj om farorna med missbruk av droger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en nationell kampanj om farorna med missbruk av droger. Motivering Missbruket av droger

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Giftormar

  Motion 2001/02:So539 av Lars Wegendal m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:So539 av Lars Wegendal m.fl. s Giftormar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk kommunal tillståndsplikt och tillsyn över giftormar. Motivering Att inneha reptiler av olika slag har blivit alltmer populärt.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Omvandling av åretruntbostäder till fritidshus

  Motion 2001/02:Bo259 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo259 av Lars Wegendal s Omvandling av åretruntbostäder till fritidshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att motverka omvandlingen av åretruntbostäder till fritidsbostäder i de mindre tätorterna i södra Sverige. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Aktivitetsytor i närmiljön

  Motion 2001/02:Bo254 av Lars Wegendal och Eva Johansson (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo254 av Lars Wegendal och Eva Johansson s Aktivitetsytor i närmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av aktivitetsytor i bostadsområden och deras närhet. Motivering I det moderna samhället finns en paradox

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Mobiltelefonimaster

  Motion 2001/02:Bo253 av Lars Wegendal (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo253 av Lars Wegendal s Mobiltelefonimaster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begränsa antalet master vid utbyggnaden av tredje generationens mobiltelefonisystem. Motivering Utbyggnaden av tredje generationens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Medborgarkontor

  Motion 2001/02:K335 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:K335 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Medborgarkontor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stimulera utbyggnaden av medborgarkontor i hela landet. Motivering Med syfte att följa och stödja utvecklingsarbetet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Synskadade och färdtjänst

  Motion 2001/02:T348 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T348 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Synskadade och färdtjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av färdtjänstlagen. Motivering Dagens samhälle är på alla sätt beroende av fungerande transporter.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter