Lars Ohly (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Tågmästare
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2014-09-29

Vänsterpartiet

Gruppledare
2010-10-04 – 2010-10-04
Partiledare
2004-02-20 – 2012-01-06

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-10-26 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-26 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2004-03-17
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
2012-03-02 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2013-12-12 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-11-20
Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
2012-01-26 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2004-04-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2012-02-13
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

OSSE-delegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-03-23

Utrikesnämnden

Ledamot
2010-10-12 – 2012-02-13
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamot
2004-05-05 – 2006-10-10
Suppleant
1998-10-20 – 2004-05-05

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2011-10-12 – 2012-03-19
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2004-12-16 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan

  Motion 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U25 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
  Inlämnad
  2004-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät

  Motion 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Bo5 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad information till medborgarna
  Inlämnad
  2004-04-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U22 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU:s uppförandekod borde
  Inlämnad
  2004-04-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:UU13
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf42 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på samlade generella insatser som
  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 2 bifall,
 • en demokratisk utveckling i Eritrea

  Skriftlig fråga 2003/04:573 av Ohly, Lars (v)

  den 20 januari Fråga 2003/04:573 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om en demokratisk utveckling i Eritrea År 2001 firade Eritrea tioårsminnet av sin nationella självständighet. Landet stod också inför övergång från regimen under president Ysaiha Afewerkis ledning till ett styrelseskick med demokratiska
  Inlämnad
  2004-01-20
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • avvisningen till Egypten

  Skriftlig fråga 2003/04:526 av Ohly, Lars (v)

  den 22 december Fråga 2003/04:526 av Lars Ohly v till statsrådet Barbro Holmberg om avvisningen till Egypten Det känns en smula egendomligt att i juletid ställa en fråga till ministern om ett beslut om en avvisning till Egypten. Den gäller Hanan Attia och hennes fem barn. Hanan Attias make Ahmad Hussein Mustafa Kamil
  Inlämnad
  2003-12-22
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären

  reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären

  Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)

  den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
  Inlämnad
  2003-11-21
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • krigsmaterielexporten till Sydafrika

  Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)

  den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
  Inlämnad
  2003-11-21
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • samstämmighet i fattigdomsbekämpningen

  Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)

  den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så
  Inlämnad
  2003-11-21
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • delegationsbesök i Nigeria

  Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)

  den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
  Inlämnad
  2003-11-18
  Besvarare
  Gunnar Lund (S)
 • colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar

  Skriftlig fråga 2003/04:115 av Ohly, Lars (v)

  den 22 oktober Fråga 2003/04:115 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar Den 11 november förra året fick en fyrabarnsmamma och ordföranden i det colombianska lärarfacket i regionen Casanare besked från Invandrarverket att hon hade fått asyl i
  Inlämnad
  2003-10-22
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Konventets uppdrag och arbetssätt 5 5 Unionens struktur 5 6 Konstitutionella problem 6
  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
 • Totalförsvarsbudgeten för år 2004

  Motion 2003/04:Fö219 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fö219 av Berit Jóhannesson m.fl. v Totalförsvarsbudgeten för år 2004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av samordning vid internationella insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Diskriminering och mångfald inom försvaret

  Motion 2003/04:Fö218 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fö218 av Berit Jóhannesson m.fl. v Diskriminering och mångfald inom försvaret 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en könsneutral allmän värnplikt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU3 2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Ökad status för värnplikten

  Motion 2003/04:Ub247 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub247 av Berit Jóhannesson m.fl. v Ökad status för värnplikten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen får i uppdrag att låter utreda frågan om regler och bestämmelser för ersättning i samband med komvuxstudier för värnpliktiga i syfte att göra det möjligt för värnpliktiga
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU3 2003/04:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Norra Irak/irakiska Kurdistan

  Motion 2003/04:U301 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U301 av Lars Ohly m.fl. v Norra Irak/irakiska Kurdistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige understödjer kravet på att norra Irak/irakiska Kurdistan bör ingå i en federation med övriga Irak. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:KU1 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • FN:s roll i Papua

  Motion 2003/04:U265 av Lotta N Hedström (mp) och Lars Ohly (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U265 av Lotta N Hedström mp och Lars Ohly v FN:s roll i Papua Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall agera för att FN tar initiativ till en oberoende granskning av FN:s roll i Papua under 1960-talet. Bakgrund
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Arbetsmarknadsfrågor för homosexuella, bisexuella och transpersoner

  Motion 2003/04:A306 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, v, c, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:A306 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, v, c, mp Arbetsmarknadsfrågor för homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regelverket om diskriminering på grund av sexuell läggning även skall
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU9 2004/05:AU5
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Äldres säkerhet

  Motion 2003/04:So294 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:So294 av Berit Jóhannesson m.fl. v Äldres säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell strategi för äldres säkerhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillsättandet
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Internationellt bindande regler för transnationella företag

  Motion 2003/04:U253 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2003/04:U253 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v Internationellt bindande regler för transnationella företag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bindande regelverk för transnationella företag. 1 Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:NU12 2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter