Lars Ohly (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Tågmästare
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2014-09-29

Vänsterpartiet

Gruppledare
2010-10-04 – 2010-10-04
Partiledare
2004-02-20 – 2012-01-06

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-10-26 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-26 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2004-03-17
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
2012-03-02 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2013-12-12 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-11-20
Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
2012-01-26 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2004-04-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2012-02-13
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

OSSE-delegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-03-23

Utrikesnämnden

Ledamot
2010-10-12 – 2012-02-13
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamot
2004-05-05 – 2006-10-10
Suppleant
1998-10-20 – 2004-05-05

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2011-10-12 – 2012-03-19
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2004-12-16 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2004/05:54 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04

  Motion 2004/05:Fi4 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi4 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2004/05:54 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Insyn
  Inlämnad
  2005-02-11
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2004/05:UU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från
  Datum
  2005-01-19
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: anfallet på Falluja

  anfallet på Falluja

  Interpellation 2004/05:129 av Ohly, Lars (v)

  den 8 november Interpellation 2004/05:129 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om anfallet på Falluja Enligt en vetenskaplig studie publicerad i oktober 2004 i den ansedda brittiska medicintidskriften Lancet har omkring 100 000 civila irakier dödats av USA:s och Storbritanniens militär sedan kriget mot Irak
  Inlämnad
  2004-11-08
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Partiledardebatt: Partiledardebatt

  Partiledardebatt

  Datum
  2004-10-13
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Säkerhetspolitisk grund 4 5 EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik 5 6 Civil och förebyggande krishantering 6
  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  -2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 23 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Sveaskog

  Motion 2004/05:N443 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:N443 av Lars Ohly m.fl. v Sveaskog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sveaskog inom sitt skogsinnehav skall verka för uppfyllandet av miljömålet Levande skogar, dvs. att skogsområden med höga naturvärden skall
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:NU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statens ansvar för mäns våld mot kvinnor

  Motion 2004/05:Fi260 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi260 av Lars Ohly m.fl. v Statens ansvar för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla och genomföra en nationell kostnadsberäkning på mäns våld mot kvinnor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU2 2004/05:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner

  Motion 2004/05:Ju490 av Martin Andreasson m.fl. (fp, s, m, kd, v, c, mp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju490 av Martin Andreasson m.fl. fp, s, m, kd, v, c, mp Hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samlade insatser mot hatbrott riktade mot homosexuella, bisexuella och
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utredning av strukturell diskriminering

  Motion 2004/05:A290 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A290 av Lars Ohly m.fl. v Utredning av strukturell diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismerna bakom strukturell könsdiskriminering i Sverige samt föreslååtgärder för att motverka
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Allas rätt till bostad

  Motion 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. v Allas rätt till bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen och Boverket tillsammans skall kartlägga hemlösheten minst vart tredje år.1 Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU10 2004/05:BoU2 2004/05:JuU17 2004/05:SoU1 2005/06:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 7 avslag, 5 bifall,
 • Jämställdhet inom vård och omsorg

  Motion 2004/05:So411 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:So411 av Lars Ohly m.fl. v Jämställdhet inom vård och omsorg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera tandvården ur ett genusperspektiv. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10 2005/06:SoU21 2005/06:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 2004/05:A322 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A322 av Lars Ohly m.fl. v Kvinnors arbetsmarknad 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Invandrade kvinnor 3 5 Löneklyftan 4 5.1 Arbetsdelning 4 5.2 Arbetstid 4 5.3 Diskriminering 5 5.4 Formerna samverkar 6 6 Könsperspektiv
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • IMF och Världsbanken

  Motion 2004/05:U279 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:U279 av Lars Ohly m.fl. v IMF och Världsbanken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i internationella sammanhang bör verka för att hindra IMF och Världsbanken från att försöka påtvinga enskilda länder en viss
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2 2004/05:UU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Kriminalvården

  Motion 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. v Kriminalvården 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 3 4 Nulägesbeskrivning 3 5 Grundläggande ståndpunkter 4 6 Häkten 5 6.1 Restriktioner 6 6.2 Motivationsarbete 6 6.3 Kvinnor i häkte 7 6.4 Dömda
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling

  Motion 2004/05:A307 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A307 av Lars Ohly m.fl. v Arbetslöshetsförsäkringens roll och utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättningsregler för aktivitetsersättning. Riksdagen beslutar om slopandet av kravet för medlemskap i arbetslöshetskassa
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU4
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Från jämställdhet till feminism

  Motion 2004/05:A291 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A291 av Lars Ohly m.fl. v Från jämställdhet till feminism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att jämställdhetspolitiken bör förändras i feministisk riktning i enlighet med vad i motionen anförs om feministisk strategi för att utmana könsmaktsordningen.
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Aktiv arbetsmarknadspolitik

  Motion 2004/05:A289 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A289 av Lars Ohly m.fl. v Aktiv arbetsmarknadspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning för översyn av arbetsmarknadspolitikens mål och medel. 2 Aktivlinjen Arbetslinjen är grundläggande
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En försäkran om social trygghet för alla

  Motion 2004/05:Sf389 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf389 av Lars Ohly m.fl. v En försäkran om social trygghet för alla 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Regeringens översyn av socialförsäkringssystemet 3 5 Generell välfärd ett samhällskontrakt 3 5.1 Inkomstbortfallsprincipen 4
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet

  Motion 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. v Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 3.1 Heteronormativitet och lesbisk feminism 5 4 Internationellt HBT-arbete 6 4.1 FN-konvention
 • Ändring av jämställdhetslagen

  Motion 2004/05:A271 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A271 av Lars Ohly m.fl. v Ändring av jämställdhetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förtydligande och skärpning vad gäller krav på kartläggning och analys i 10 jämställdhetslagen. Riksdagen begär att regeringen
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag

Filter

Valda filter