Lars Ohly (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Tågmästare
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2014-09-29

Vänsterpartiet

Gruppledare
2010-10-04 – 2010-10-04
Partiledare
2004-02-20 – 2012-01-06

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-10-26 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-26 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2004-03-17
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
2012-03-02 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2013-12-12 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-11-20
Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
2012-01-26 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2004-04-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2012-02-13
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

OSSE-delegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-03-23

Utrikesnämnden

Ledamot
2010-10-12 – 2012-02-13
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamot
2004-05-05 – 2006-10-10
Suppleant
1998-10-20 – 2004-05-05

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2011-10-12 – 2012-03-19
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2004-12-16 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Anställningsskydd

  Motion 2004/05:A269 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:A269 av Lars Ohly m.fl. v Anställningsskydd 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar upphäva beslutet att arbetsgivare i företag med färre än 10 anställda ensidigt kan undanta två personer från turordningslista vid uppsägning. Riksdagen beslutar att uppsägningstiden för föräldraledig

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:AU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Flykting- och immigrationspolitiken

  Motion 2004/05:Sf266 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf266 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sveriges medlemskap i IOM 8 4.1 IOM:s roll i program som går ut på att hindra människor att fly 9 4.2 IOM:s administration

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:UU2 2004/05:UU6
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 26 avslag
 • Rättvisa pensioner

  Motion 2004/05:Sf362 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf362 av Lars Ohly m.fl. v Rättvisa pensioner 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det nya pensionssystemet 3 4.1 EU-samarbetets inverkan på pensionerna 4 4.2 Jämlika kvalifikationsmöjligheter 5 4.3 Förlorarna i det nya systemet 5

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU6 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • Psykiatrisk hälso- och sjukvård

  Motion 2004/05:So410 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:So410 av Lars Ohly m.fl. v Psykiatrisk hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Psykiatrisk hälso- och sjukvård 4 5 Prevention 6 6 Ett meningsfullt liv 7 7 Kvinnor och män i psykiatrin 8 8 Barn i psykiatrin 9

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11 2005/06:SoU1 2005/06:SoU22 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 28 avslag
 • Kulturpolitiken

  Motion 2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr274 av Lars Ohly m.fl. v Kulturpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Klass och kultur 3 5 Könsmakts- och HBT-perspektiv 4 6 Den etniska aspekten 5 6.1 Nationella minoriteter 5 6.2 Invandrade minoriteter 6 6.3 Mångkultur 7

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU1 2005/06:KrU16 2005/06:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Alkoholpolitik

  Motion 2004/05:So517 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:So517 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom ramen för EU-samarbetet skall arbeta för höjda minimiskatter på alkohol.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU25 2004/05:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,
 • Tobinskatt

  Motion 2004/05:Fi220 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi220 av Lars Ohly m.fl. v Tobinskatt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 3.1 Spekulation drabbar kvinnor och män olika 3 3.2 Folkstyret minskar 3 4 Bromsa spekulationsekonomin 3 4.1 Inför en Tobinskatt 3 4.2 Det krävs politisk

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:UU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Ekonomisk barnpolitik för ökad jämställdhet

  Motion 2004/05:Sf263 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf263 av Lars Ohly m.fl. v Ekonomisk barnpolitik för ökad jämställdhet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Från ekonomisk familjepolitik till ekonomisk barnpolitik 2 5 Ändrad målformulering för starkare jämställdhetsperspektiv 2

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Tvångsmedel och medborgarnas fri- och rättigheter

  Motion 2004/05:Ju317 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju317 av Lars Ohly m.fl. v Tvångsmedel och medborgarnas fri- och rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla tvångsmedel som i dag används skall vara reglerade i lag. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU19 2004/05:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Rättvist rättsväsende

  Motion 2004/05:Ju316 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju316 av Lars Ohly m.fl. v Rättvist rättsväsende 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om attdet skall göras en jämförande studie angående skillnader i rättstillämpning när det gäller personer med invandrar- eller minoritetsbakgrund

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2005/06:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • En svensk Europarådspolitik

  Motion 2004/05:U259 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:U259 av Lars Ohly m.fl. v En svensk Europarådspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en sammanhållen och långsiktig Europarådspolitik, förankrad i riksdagen. 2 Bakgrund Europarådet har under mer än

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Europeiska unionen

  Motion 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. v Europeiska unionen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Sverige efter folkomröstningen om EMU 4 4.1 Riksbankens ställning och styrning 5 5 EU:s nya grundlag 6 5.1 Bakgrund 6 5.2 Konstitutionella

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU23 2004/05:NU14 2005/06:KU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna

  Motion 1999/2000:U21 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U21 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Det finns anledning att notera en rad positiva förändringar och en betydelsefull framgång i FN-arbetet. Dit hör den alltmer förändrade inriktningen när det gäller FN:s och Världsbankens

  Inlämnad
  2000-06-09
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:UU10 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999

  Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud

  Inlämnad
  2000-04-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • krigsmaterielexport till Indien

  Interpellation 1999/2000:81 av Ohly, Lars (v)

  den 12 november Interpellation 1999/2000:81 av Lars Ohly v till statsrådet Leif Pagrotsky om krigsmaterielexport till Indien Enligt uppgifter på Dagens Nyheters debattsida den 5 november har Bofors fått klartecken från regeringen att exportera ammunition och reservdelar för granatgeväret Carl Gustaf till Indien. Detta

  Inlämnad
  1999-11-12
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen

  Motion 1999/2000:U7 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U7 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Vänsterpartiet lämnade under allmänna motionstiden hösten 1999 in en riksdagsmotion om det svenska östsamarbetet där ett antal punkter uppmärksammades. I samband med den nu

  Inlämnad
  1999-10-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Järnvägspolitik

  Motion 1999/2000:T217 av Sture Arnesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T217 av Arnesson, Sture v Järnvägspolitik Inledning Järnvägens existens är nödvändig i ett ekologiskt hållbart samhälle. För att nå ekologisk hållbarhet måste vi dels minska den totala transportmängden, dels föra över gods- och persontransporter till hållbara transportslag. Järnvägen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Anslag till forskning utan djurförsök

  Motion 1999/2000:MJ532 av Lennart Värmby m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ532 av Värmby, Lennart v Anslag till forskning utan djurförsök Bakgrund Ända sedan antiken har vi människor använt oss av levande djur i experiment. I vår egen nutid har omfattningen av dessa experiment och forskningen vuxit enormt. Samtidigt har alltfler människor engagerat sig

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel

  Motion 1999/2000:MJ404 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ404 av Söderdahl, Willy v Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel Havet och de stora sjöarna har dessvärre under långa tider använts som en plats där man kan dumpa sådant som upplevts alltför farligt att ha kvar på land. Enligt rapporter från Försvarsmakten och Helsingforskommissionen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Den framtida sjukvården

  Motion 1999/2000:So355 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So355 av Schyman, Gudrun v Den framtida sjukvården 1 Inledning Det talas och skrivs mycket om problem och brister inom sjukvården. Problemen visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar samt underbemanning, förslitning och utbrändhet när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter