Lars Ohly (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Tågmästare
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2014-09-29

Vänsterpartiet

Gruppledare
2010-10-04 – 2010-10-04
Partiledare
2004-02-20 – 2012-01-06

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-10-26 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-26 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2004-03-17
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
2012-03-02 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2013-12-12 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-11-20
Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
2012-01-26 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2004-04-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2012-02-13
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

OSSE-delegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-03-23

Utrikesnämnden

Ledamot
2010-10-12 – 2012-02-13
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamot
2004-05-05 – 2006-10-10
Suppleant
1998-10-20 – 2004-05-05

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2011-10-12 – 2012-03-19
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2004-12-16 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Betänkande 2001/02:KU18

  Riksdagen beslutade att det i regeringsformen ska stå att riksdagen kan godkänna en överenskommelse inom ramen för samarbetet i EU även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Riksdagen beslutade också om ändring i regeringsformens bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  95, 201 minuter
  Beredning
  2002-01-29
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Betänkande 2001/02:UFÖU3

  Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 20 december 2002. Insatsen utgör en direkt uppföljning
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 42 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kritik mot Sverige från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

  kritik mot Sverige från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

  Interpellation 2001/02:414 av Ohly, Lars (v)

  den 25 april Interpellation 2001/02:414 av Lars Ohly v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I början av april 2002 lämnade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en rapport om tillståndet för dessa rättigheter i Sverige. Kritiken mot Sverige är stundtals
  Inlämnad
  2002-04-25
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv

  granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv

  Interpellation 2001/02:407 av Ohly, Lars (v)

  den 24 april Interpellation 2001/02:407 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om granskning av terrorbekämpning ur MR-perspektiv Mänskliga och demokratiska rättigheter har trängts tillbaka den senaste tiden. Demokratiska beslutsprocesser har satts åt sidan, människor även svenska medborgare har utsatts för
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: assyrierna/syrianerna i Turkiet

  assyrierna/syrianerna i Turkiet

  Interpellation 2001/02:401 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 april Interpellation 2001/02:401 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna/syrianerna i Turkiet Turkiet redovisade förra året de ändringar man ämnade göra i sitt anpassningsprogram för inträde i EU. Då den första tidsfristen gick ut den 20 mars 2002 kunde konstateras att ingen reell
  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna

  Interpellation 2001/02:419 av Ohly, Lars (v)

  den 26 april Interpellation 2001/02:419 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna När Turkiet antogs som kandidatland till EU krävde man att situationen när det gällde mänskliga rättigheter måste förbättras. Hur denna förbättring skulle se ut och i vilken takt den
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de anslag som hittills anvisats för höjd beredskap också skall kunna användas för insatser som stärker
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Motion 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår utkastet till proposition 2001/02:86 Sveriges antagande
  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • konflikten i Bolivia

  Skriftlig fråga 2001/02:581 av Ohly, Lars (v)

  den 23 januari Fråga 2001/02:581 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om konflikten i Bolivia Den 1419 januari genomförde bönder i Chapare, Bolivia, omfattande demonstrationer, som riktade sig mot regeringens totalförbud, dekret 264 15, att odla koka. Därmed tog regeringen brödet ur munnen på bönderna utan
  Inlämnad
  2002-01-23
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • egyptiska regeringen

  Skriftlig fråga 2001/02:471 av Ohly, Lars (v)

  den 21 december Fråga 2001/02:471 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om egyptiska regeringen Regeringen har den 18 december 2001 beslutat att avvisa ett antal personer till Egypten. De har vägrats asyl med hänvisning till rikets säkerhet trots att de är flyktingar. Regeringen uppger att den erhållit skriftliga
  Inlämnad
  2001-12-21
  Besvarare
  statsrådet Anna Lindh (S)
 • Egyptier

  Skriftlig fråga 2001/02:470 av Ohly, Lars (v)

  den 21 december Fråga 2001/02:470 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om egyptier Regeringen har den 18 december 2001 beslutat att avvisa ett antal personer till Egypten. De har vägrats asyl med hänvisning till rikets säkerhet trots att de är flyktingar. Regeringen uppger att den erhållit skriftliga garantier
  Inlämnad
  2001-12-21
  Besvarare
  statsrådet Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Betänkande 2001/02:UU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationell samverkan på totalt 1 162 miljoner kronor för 2002. De största anslagen rör bidrag till internationella organisationer (500 miljoner kronor), Nordiska ministerrådet (297 miljoner kronor) och fredsfrämjande verksamhet (152 miljoner kronor).
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 1 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-22
  Debatt
  2001-12-10
  Beslut
  2001-12-11
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: USA:s specialdomstolar

  USA:s specialdomstolar

  Interpellation 2001/02:82 av Ohly, Lars (v)

  den 16 november Interpellation 2001/02:82 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om USA:s specialdomstolar Misstänkta terrorister kan i hemlighet dömas till döden var som helst i världen. Från och med igår tisdag kan den amerikanska militären i hemlighet fånga och döma misstänkta terrorister till döden var
  Inlämnad
  2001-11-16
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Turkiet och de mänskliga rättigheterna

  Turkiet och de mänskliga rättigheterna

  Interpellation 2001/02:81 av Ohly, Lars (v)

  den 16 november Interpellation 2001/02:81 av Lars Ohly v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiet och de mänskliga rättigheterna För ett år sedan interpellerade Vänsterpartiet när det gällde situationen i Turkiet. Då handlade det om politiska fångars kamp mot införandet av de s.k. F-typ-fängelserna med ensamceller
  Inlämnad
  2001-11-16
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga

  Motion 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att allmän värnplikt skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att denna
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Inledning 9 Konfliktförebyggande åtgärder 10 Det civila försvarets finansiering i en breddad hotbild 11
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:FöU7 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall följa sina internationella åtaganden och vad Organisationen för säkerhet och samarbete
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Dammar och exportkrediter

  Motion 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. v Dammar och exportkrediter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de sekretessbestämmelser som gällt för Exportkreditnämnden måste ses över och att nämndens verksamhet blir öppnare. 1 Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU38 2001/02:NU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel

  Motion 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. v Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till lag som ger de svenska fiskarna ersättning för utgifter i samband med att krigsmateriel fångas i redskapen. Ersättning
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter