Lars Ohly (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Tågmästare
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2014-09-29

Vänsterpartiet

Gruppledare
2010-10-04 – 2010-10-04
Partiledare
2004-02-20 – 2012-01-06

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-10-26 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-24 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-26 – 2006-10-02
Ledamot
2002-10-08 – 2004-03-17
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
2012-03-02 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2013-12-12 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2003-06-11 – 2003-06-12
Suppleant
2002-12-03 – 2002-12-18
Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2003-02-18 – 2003-11-20
Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Ledamot
2012-01-26 – 2014-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2004-04-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2012-02-13
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14

OSSE-delegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-03-23

Utrikesnämnden

Ledamot
2010-10-12 – 2012-02-13
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-12
Ledamot
2004-05-05 – 2006-10-10
Suppleant
1998-10-20 – 2004-05-05

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2011-10-12 – 2012-03-19
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04
Suppleant
2004-12-16 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna

  Motion 1999/2000:U21 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U21 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:130 Sverige i Förenta nationerna 1 Inledning Det finns anledning att notera en rad positiva förändringar och en betydelsefull framgång i FN-arbetet. Dit hör den alltmer förändrade inriktningen när det gäller FN:s och Världsbankens

  Inlämnad
  2000-06-09
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:UU10 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999

  Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud

  Inlämnad
  2000-04-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • krigsmaterielexport till Indien

  Interpellation 1999/2000:81 av Ohly, Lars (v)

  den 12 november Interpellation 1999/2000:81 av Lars Ohly v till statsrådet Leif Pagrotsky om krigsmaterielexport till Indien Enligt uppgifter på Dagens Nyheters debattsida den 5 november har Bofors fått klartecken från regeringen att exportera ammunition och reservdelar för granatgeväret Carl Gustaf till Indien. Detta

  Inlämnad
  1999-11-12
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen

  Motion 1999/2000:U7 av andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U7 av Zetterberg, Eva v med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Vänsterpartiet lämnade under allmänna motionstiden hösten 1999 in en riksdagsmotion om det svenska östsamarbetet där ett antal punkter uppmärksammades. I samband med den nu

  Inlämnad
  1999-10-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Järnvägspolitik

  Motion 1999/2000:T217 av Sture Arnesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T217 av Arnesson, Sture v Järnvägspolitik Inledning Järnvägens existens är nödvändig i ett ekologiskt hållbart samhälle. För att nå ekologisk hållbarhet måste vi dels minska den totala transportmängden, dels föra över gods- och persontransporter till hållbara transportslag. Järnvägen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Anslag till forskning utan djurförsök

  Motion 1999/2000:MJ532 av Lennart Värmby m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ532 av Värmby, Lennart v Anslag till forskning utan djurförsök Bakgrund Ända sedan antiken har vi människor använt oss av levande djur i experiment. I vår egen nutid har omfattningen av dessa experiment och forskningen vuxit enormt. Samtidigt har alltfler människor engagerat sig

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel

  Motion 1999/2000:MJ404 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ404 av Söderdahl, Willy v Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel Havet och de stora sjöarna har dessvärre under långa tider använts som en plats där man kan dumpa sådant som upplevts alltför farligt att ha kvar på land. Enligt rapporter från Försvarsmakten och Helsingforskommissionen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Den framtida sjukvården

  Motion 1999/2000:So355 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So355 av Schyman, Gudrun v Den framtida sjukvården 1 Inledning Det talas och skrivs mycket om problem och brister inom sjukvården. Problemen visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar samt underbemanning, förslitning och utbrändhet när det gäller vårdpersonal.

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So490 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So490 av Schyman, Gudrun v Handikappolitiken 1 Inledning De handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet måste förankras i hela samhället. För att i grunden förändra attityderna till människor med funktionshinder krävs det kraftfulla politiska initiativ. Riksdag och regering

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2000/01:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Östeuropasamarbetet

  Motion 1999/2000:U802 av Andre vice talman Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U802 av Zetterberg, Eva v Östeuropasamarbetet 1 Bakgrund Omställnings- och reformarbetet i Östeuropa har en genomgripande betydelse för Sverige på många sätt. Det ger oss nya möjligheter inom näringslivet, möjligheter att åtgärda gemensamma miljöproblem och att skapa ökade kulturella

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:UU2 1999/2000:UU6 2000/01:UU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Filippinerna

  Motion 1999/2000:U652 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U652 av Artin, Murad v Filippinerna 1 Inledning Filippinerna är visserligen relativt sett ett höglöneland om man jämför med andra länder i Sydostasien som Vietnam, Kina och Indonesien. Även om Filippinerna efter diktatorn Marcos fall på mycket formella grunder betraktas som en demokrati

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:UU11 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kriget mellan Etiopien och Eritrea

  Motion 1999/2000:U623 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U623 av Artin, Murad v Kriget mellan Etiopien och Eritrea 1 Kriget mellan Eritrea och Etiopien Det råder åter krigstillstånd mellan Eritrea och Etiopien. Detta krig tycks oss än mer meningslöst än det som utspelades under Haile Selassies och Menguistos tid vid makten. Då handlade det

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Konflikten mellan Israel och Palestina

  Motion 1999/2000:U622 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U622 av Artin, Murad v Konflikten mellan Israel och Palestina 1 Konflikten mellan Israel och Palestina Det är uppenbart att den bosättningspolitik som Israel inledde efter sexdagarskriget 1967 efter hand blivit ett alltmer explosivt sprängstoff. Det finns unga israeler som är födda och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Turkar och kurder i Turkiet

  Motion 1999/2000:U613 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U613 av Artin, Murad v Turkar och kurder i Turkiet 1 Det kurdiska folket Det kurdiska folket har funnits i sydöstra Turkiet i över 4 000 år, vilket betyder att det var etablerat i området långt innan turkarna anlände på 1100-talet. Det finns i dag mellan 24 och 27 miljoner kurder. Kurdistan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor i Afghanistan

  Motion 1999/2000:U612 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U612 av Ohly, Lars v Kvinnor i Afganistan Regeringen i Afghanistan försöker tvinga kvinnor tillbaka till medeltiden. Sedan talibanerna tog makten 1996 har kvinnor slagits och stenats offentligt för att de inte burit rätt klädsel eller dolt sina ansikten. Enligt uppgift har flera kvinnor

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kuba

  Motion 1999/2000:U611 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U611 av Ohly, Lars v Kuba 1 Blockaden Kuba har alltsedan revolutionen för 40 år sedan utsatts för ekonomisk krigföring. USA:s 38-åriga blockad har varit mycket negativ för landet, dess ekonomi och invånare. Det handlar om utpressning för att uppnå underkastelse. Genom blockaden fördyras

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:UU10 1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Sanktionerna mot Irak

  Motion 1999/2000:U610 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U610 av Artin, Murad v Sanktionerna mot Irak 1 FN-sanktioner, Saddam Hussein och det irakiska folket I nio år efter Gulfkrigets slut har FN utsatt Irak för en ekonomisk blockad. Syftet med blockaden har varit att framtvinga eftergifter från den irakiska ledningen avseende vapeninspektionen

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ilisu-projektet i turkiska Kurdistan

  Motion 1999/2000:U609 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U609 av Artin, Murad v Ilisu-projektet i turkiska Kurdistan 1 Ett kulturarv för kurderna, Europa och för mänskligheten Den europeiska civilisationens vagga återfinns i länder utanför Europa, i Mesopotamien, Egypten, kring Svarta havet och i Mindre Asien. Där finner vi inte bara de

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU11 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Mänskilga rättigheter i Mexiko

  Motion 1999/2000:U608 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U608 av Ohly, Lars v Mänskliga rättigheter i Mexiko 1 Inledning Mexiko är inne i en omvandling från enpartistat till demokrati. Vägen är lång och krokig, omgärdas av bakslag och försvåras av gamla makthavares försök att behålla sina positioner. Det finns dock en möjlighet till demokratisk

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Minor

  Motion 1999/2000:U408 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U408 av Jóhannesson, Berit v Minor Lång tid efter en väpnad konflikt, när fredsavtal skrivits under och när medieintresset har svalnat finns det ett dödligt hot kvar minor. Antipersonella minor är ett av de största hindren för återgång till ett normalt liv. Återuppbyggnad av infrastrukturer

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU12 2001/02:UU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter