Lars Mejern Larsson (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län, plats 133
Titel
Ombudsman.
Född år
1965
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kulturutskottet

Ledamot

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2005-03-01 – 2005-05-26

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2005-03-01 – 2005-05-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2005-03-01 – 2005-05-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-12-03 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04
Suppleant
2011-06-13 – 2014-10-07

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2023-10-31
Suppleant
2015-06-22 – 2018-10-09

Valberedningen

Suppleant
2010-10-04 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 05 (ersättare 050301-050526) och 06-. Ledamot trafikutskottet 10-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 05, socialutskottet 05, kulturutskottet 06-10, trafikutskottet 06-10, arbetsmarknadsutskottet 10- och EU-nämnden 11-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-. Suppleant riksdagens valberedning 10-18 och Nordiska rådets svenska delegation 15-18.

Föräldrar

Metallarbetaren Lars-Göran Larsson och bibliotekskanslisten Henny Högberg, f. Johansson.

Utbildning

Gymnasieskola, bygg och anläggning, Karlstad, slutår 83.

Anställningar

Posten, Tomteboda och Karlstad 85-87. Snickare, Diös/Siab i Karlstad 87-95. Ombudsman, Bygg 29:an i Värmland 95-06.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Karlstad 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen 02-06. Ersättare, kollektivtrafiknämnden 95-98 och tillväxtutskottet. Ledamot, fritidsnämnden 99-02 och arbetsgruppen för demokratifrågor 99-01. Ordförande, tekniska nämnden 03-. Ersättare, Region Värmland kommunalförbund 03. Suppleant, Karlstad Stadshus AB och Helax bränsleutveckling AB 05-06. Ledamot, Karlstad-Grums vattenförbund och Stiftelsen Karlstads studentbostäder 03.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Socialdemokraterna i Norrstrand i Karlstad och Byggfackens Socialdemokratiska förening. Ledamot, Socialdemokraterna i Värmlands distriktsstyrelse. Styrelseledamot, Bygg 29:an Värmland, LO Värmland, Värmlands Folkblad AB, Riksbyggen Värmland, TBM Utbildning AB, RYK Värmland, Byggarbetsnämnden Värmland, Byggnads förbundsfullmäktige, VVS-branchens yrkeskommitté och NTF Värmland.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

  Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

  Utlåtande 2010/11:TU22

  Trafikutskottet har granskat EU-kommissionens vitbok om en färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde. Färdplanen innehåller visioner och målsättningar för att åstadkomma ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem. Utskottet instämmer i huvudsak i de mål och initiativ som kommissionen

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 74 minuter
  Beredning
  2011-05-12
  Justering
  2011-05-31
  Debatt
  2011-06-13
  Beslut
  2011-06-15
 • med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar

  Motion 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T19 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar S20008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omedelbart bör

  Inlämnad
  2011-06-01
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2011/12:TU1 2011/12:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Oseriösa arbetsgivare inom fas 3

  Skriftlig fråga 2010/11:564 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 1 juni Fråga 2010/11:564 Oseriösa arbetsgivare inom fas 3 av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Debatten om fas 3 har varit ihållande under våren, och under den senaste tiden har det rapporterats om hur personer inom fas 3 har använts som privat gratisarbete. Värmlandsnytt har

  Inlämnad
  2011-06-01
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen

  Skriftlig fråga 2010/11:551 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 26 maj Fråga 2010/11:551 Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen av Lars Mejern Larsson S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Den senaste tiden har elnätsbolagens nättariffer varit ett hett debattämne. Å ena sidan står konsumenterna med behovet av långsiktiga spelregler för hushållsekonomin. Å

  Inlämnad
  2011-05-26
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Obligatorisk riskutbildning

  Skriftlig fråga 2010/11:539 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 20 maj Fråga 2010/11:539 Obligatorisk riskutbildning av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket och Transportstyrelsen föreslår regeringen att det införs krav på vinterdäck för tunga fordons drivaxel. Bakgrunden till förslaget är att man vill minska olyckor och trafikstörningar

  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Catharina Elmsäter-Svärd (M)
 • Yrkestrafikens regler om gott anseende

  Skriftlig fråga 2010/11:481 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 5 maj Fråga 2010/11:481 Yrkestrafikens regler om gott anseende av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sedan början av 1990-talet innehåller den svenska yrkestrafiklagen, YTL, regler som ställer krav på att åkerier ska agera i enlighet med kraven på gott anseende för att erhålla

  Inlämnad
  2011-05-05
  Besvarare
  Catharina Elmsäter-Svärd (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2010/11:TU18

  En av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor vid bilkörning är förarens koncentration. Samtal i mobilen under bilkörning är enligt många undersökningar en riskfaktor. Riksdagen har därför beslutat att regeringen ska granska aktuell forskning om mobiltelefoni och trafiksäkerhet. Regeringen ska

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  28, 95 minuter
  Justering
  2011-04-05
  Debatt
  2011-04-13
  Beslut
  2011-04-14
 • Förnyad kontakt med NAV utland

  Skriftlig fråga 2010/11:441 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 7 april Fråga 2010/11:441 Förnyad kontakt med NAV utland av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Jag har valt att ställa ytterligare en fråga till arbetsmarknadsministern angående den långa handläggningstiden för blankett E301 och NAV. Enligt Grensetjänsten i Morokulien ringer

  Inlämnad
  2011-04-07
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer

  Motion 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T14 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ny lydelse av 6 kap. 18 lagen om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation. Motivering I proposition

  Inlämnad
  2011-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2010/11:TU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Väntetider för arbetslöshetsersättningen

  Skriftlig fråga 2010/11:389 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 17 mars Fråga 2010/11:389 Väntetider för arbetslöshetsersättningen av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M En stor grupp svenskar söker sig västerut när jobben i Sverige minskar. Norge har blivit en tillflyktsort för många ungdomar i sin strävan att göra rätt för sig, jobba,

  Inlämnad
  2011-03-17
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kostnadskontroll i stora väginvesteringar

  Kostnadskontroll i stora väginvesteringar

  Betänkande 2010/11:TU14

  Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i stora väginvesteringar mellan 2005 och 2009. Granskningen visar att regeringen och Trafikverket (tidigare Vägverket) inte har gjort tillräckligt för att garantera en bra kontroll av kostnader vid genomförandet av stora väginvesteringar. Satsningar inom

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 70 minuter
  Justering
  2011-03-03
  Debatt
  2011-03-16
  Beslut
  2011-03-17
 • med anledning av framst. 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar

  Motion 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T11 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av framst. 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar S20006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen

  Inlämnad
  2011-02-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2010/11:TU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Problem med fas 3

  Skriftlig fråga 2010/11:181 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 16 december Fråga 2010/11:181 Problem med fas 3 av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Under veckan har det rapporterats från olika medier om fas 3, den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt Arbetsförmedlingen befinner sig för tillfället 24 000 personer i fas 3 varav

  Inlämnad
  2010-12-16
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkolås efter rattfylleri

  Alkolås efter rattfylleri

  Betänkande 2010/11:TU7

  Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri blir permanent. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 73 minuter
  Justering
  2010-11-25
  Debatt
  2010-12-08
  Beslut
  2010-12-09
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden

  Arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden

  Interpellation 2010/11:54 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 12 november Interpellation 2010/11:54 Arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Jag ställde nyligen en skriftlig fråga till statsrådet om hur utländsk arbetskraft behandlas i Sverige. Bakgrunden var hur oseriösa företagare agerar

  Inlämnad
  2010-11-12
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet

  Motion 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T7 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ekonomiska styrmedel för att effektivisera nyttjandet

  Inlämnad
  2010-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2010/11:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri

  Motion 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter attfylleri S20004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alkolås införs i alla nya personbilar samt i bussar och lastbilar

  Inlämnad
  2010-11-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2010/11:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet

  Motion 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T4 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad analys och utvärdering av hur de många kostnadsfördyrande

  Inlämnad
  2010-11-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2010/11:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Utländsk arbetskrafts villkor i Sverige

  Skriftlig fråga 2010/11:23 av Larsson, Lars Mejern (S)

  den 27 oktober Fråga 2010/11:23 Utländsk arbetskrafts villkor i Sverige av Lars Mejern Larsson S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Från Värmland kommer rapporter om hur illa utländsk arbetskraft blir behandlad. Jag välkomnar utländsk arbetskraft. Men inte att de blir exploaterade av oseriösa arbetsgivare.

  Inlämnad
  2010-10-27
  Besvarare
  Hillevi Engström (M)
 • Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen

  Motion 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. S Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen S20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att omedelbart ta fram ett samlat åtgärdsprogram för förbättrad vinterberedskap

  Inlämnad
  2010-10-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2010/11:TU13
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter

Valda filter