Lars Engsund (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 328
Född år
1968
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2022/23:KU20

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden och statsråds tjänsteutövning.

  Granskningen debatterades

  Anföranden och repliker
  37, 193 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-09
  Debatt
  2023-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

  Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

  Betänkande 2022/23:KU35

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya regler för situationer då en myndighet lämnar ut uppgifter i syfte att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna hos annan part

  Enligt regeringens förslag ska myndigheter kunna lämna ut uppgifter som omfattas

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 17 minuter
  Justering
  2023-05-23
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Innehållsvillkor för public service på internet

  Innehållsvillkor för public service på internet

  Betänkande 2022/23:KU34

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i radio- och tv-lagen. Lagändringarna innebär att regeringen kan besluta om villkor för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av public service-företagen genom tråd.

  Villkoren

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 23 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Försvarsminister Pål Jonson M Civilminister Erik Slottner KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi- och näringsminister

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

  Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

  Betänkande 2022/23:KU16

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att sekretess ska gälla när Försäkringskassan handlägger ärenden om elstöd till elanvändare. Sekretess ska gälla för elanvändares personliga förhållanden och för uppgifter som används för att identifiera elektriska anläggningar.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 71 minuter
  Justering
  2023-01-24
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

  Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

  Betänkande 2022/23:KU13

  Regeringen har lämnat förslag om ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag. Riksdagen sa ja till förslagen.

  Förslagen innebär att fler leverantörer av medietjänster ska lämna information till mottagarna och att omfattningen av den information som ska lämnas utökas jämfört med vad som gäller i dag.

  Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2023.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 15 minuter
  Justering
  2022-11-15
  Bordläggning
  2022-11-22
  Debatt
  2022-11-23
  Beslut
  2022-11-23
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Klimat, miljö och energipolitik

  Klimat, miljö och energipolitik

  Klimat, miljö och

Filter