Lars Elinderson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns östra
Titel
Ekonomie magister
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-04-13 – 2004-08-06

Finansutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-13 – 2004-08-06

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2004-04-13 – 2004-08-06

Kulturutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2011-04-05
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Riksdagens överklagandenämnd

Ledamot
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan

  Motion 1999/2000:Ju26 av Lars Elinderson och Lars Hjertén (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju26 av Elinderson, Lars m med anledning av skr. 1999/2000:106 Reformering av domstolsväsendet en handlingsplan Regeringen presenterar i sin skrivelse ett antal olika principer som grund för en reformering av domstolsväsendet. Med utgångspunkt från dessa principer redovisar man förslag

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi34 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi34 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen föreslår regeringen under utgiftsområde 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg ett stort antal förändringar gällande innevarande budgetår 2000. De anslag som föreslås

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi33 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi33 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Förbättra högkostnadsskyddet i tandvården nu I vårpropositionen föreslås en förstärkning av anslagen till tandvård. An- slaget ökar med 200 miljoner kronor år 2002 och med ytterligare 300

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi29 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi29 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att vissa planerade åtgärder i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras under perioden 2001-2003. Det är mycket

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi21 av Lars Hjertén och Lars Elinderson (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi21 av Hjertén, Lars m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Vårpropositionens innehåll när det gäller en nödvändig förbättring av vägnätet blev en stor besvikelse. Vi kan konstatera att det bristande underhåll av vägarna som präglat de senaste åren

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.

  Motion 1999/2000:T16 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T16 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Finansiering via trafikantavgifter var ett av de bärande argumenten när beslutet togs 1991 om att bygga Öresundsbron. Kostnaden för överfarten skulle

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So32 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So32 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Inledning Människor med funktionshinder är individer med varierade och särpräglade behov och önskemål. Det var den bärande tanken bakom den handikappreform

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

  Motion 1999/2000:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T14 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. 1 Inledning Propositionen 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. där m.m.behandlar transportpolitiska frågor av skiftande slag. Statens järnvägar föreslås ombildas från affärsverk till aktiebolag

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • destruktion av slakteriavfall

  Interpellation 1999/2000:281 av Elinderson, Lars (m)

  den 7 mars Interpellation 1999/2000:281 av Lars Elinderson m till miljöminister Kjell Larsson om destruktion av slakteriavfall Konvex anläggning i Stenstorp i Falköpings kommun är i dag den enda destruktionsanläggning i landet som utöver slakteriavfall, självdöda eller sanitetsslaktade djur från jordbruket m.m. också

  Inlämnad
  2000-03-08
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:56 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor

  Motion 1999/2000:So22 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So22 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:56 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor Förskrivningsrätt för sjuksköterskor Mot bakgrund av de positiva erfarenheter av förskrivningsrätt för sjuk- sköterskor som Socialstyrelsen redovisat välkomnar vi förslaget om en breddad förskrivningsrätt.

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:44 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  Motion 1999/2000:So20 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So20 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:44 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård I den psykiatriska vården räcker det tyvärr inte alltid med insatser som baseras på frivillighet. Tvångsvård är förvisso ett stort ingrepp i den enskildes liv, men ibland också

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • narkotikaklassning av drogen GHB

  Interpellation 1999/2000:155 av Elinderson, Lars (m)

  den 16 december Interpellation 1999/2000:155 av Lars Elinderson m till socialminister Lars Engqvist om narkotikaklassning av drogen GHB Den s.k. partydrogen GHB omfattas varken av narkotikastrafflagen eller dopningslagen. Trots ett flertal dödsfall och ett ökande antal akuta fall av allvarlig kramp, andnings- och hjärtstillestånd

  Inlämnad
  1999-12-16
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000

  Motion 1999/2000:So18 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So18 av Heister, Chris m med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000 Att få god vård och vård i tid borde vara en självklarhet. Så är det inte överallt i dag. Vi har ett monopol

  Inlämnad
  1999-11-18
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • inskrivningsverksamheten

  Interpellation 1999/2000:58 av Elinderson, Lars (m)

  den 3 november Interpellation 1999/2000:58 av Lars Elinderson m till justitieminister Laila Freivalds om inskrivningsverksamheten Regeringen föreslår i budgetpropositionen att inskrivningsverksamheten skall koncentreras till ett mindre antal tingsrätter och att bouppteckningsverksamheten förs över från domstolsväsendet

  Inlämnad
  1999-11-02
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön

  Motion 1999/2000:T3 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T3 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön Miljöaspekter vid väg och järnvägsinvesteringar Vägverket och Banverket är enligt väglagen respektive lagen om byggande av järnväg skyldiga att upprätta

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:TU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • ungdomshem för kriminella

  Interpellation 1999/2000:36 av Elinderson, Lars (m)

  den 20 oktober Interpellation 1999/2000:36 av Lars Elinderson m till socialminister Lars Engqvist om ungdomshem för kriminella Enligt TV-programmet Striptease har flera grovt kriminellt belastade personer under en längre tid arbetat som vårdare på ett av statens speciella ungdomshem för unga brottslingar, Hammargården

  Inlämnad
  1999-10-20
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • privata inslag i vården

  Interpellation 1999/2000:35 av Elinderson, Lars (m)

  den 20 oktober Interpellation 1999/2000:35 av Lars Elinderson m till socialminister Lars Engqvist om privata inslag i vården I ett svar på en interpellation i januari i år angående försäljning av landstingsägda sjukhus, svarade socialministern bl.a. att han välkomnar alternativ till den traditionella driften i offentlig

  Inlämnad
  1999-10-20
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Moderat luftfartspolitik

  Motion 1999/2000:T617 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T617 av Molén, Per-Richard m Moderat luftfartspolitik 1 Flygtrafiken fortsätter att öka IATA The International Airline Association bedömer att passagerar- trafiken inom flyget kommer att öka med 20 procent fram till år 2002. År 2017 bedöms den ha tredubblats. Resorna blir allt längre

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 1999/2000:T616 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T616 av Molén, Per-Richard m Sjöfartspolitiken 1 Inledning Sveriges geografiska läge kräver en väl fungerande sjöfart. I jämförelse med många andra länder har Sverige en mycket internationellt verksam industri och en mycket stor utrikeshandel. Praktiskt taget hela denna utrikeshandel

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1999/2000:AU5 1999/2000:SkU14 1999/2000:TU1 2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Järnvägspolitik

  Motion 1999/2000:T549 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T549 av Molén, Per-Richard m Järnvägspolitik 1 Konkurrensen om spåren Staten är i dag ägare av den absoluta merparten av det svenska järnvägsnätet. Ägarens ansvar bör enligt vår mening vara att effektivt utnyttja gjorda investeringar samt även underhålla och göra nyinvesteringar på

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter