Lars Elinderson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns östra
Titel
Ekonomie magister
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-04-13 – 2004-08-06

Finansutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-13 – 2004-08-06

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2004-04-13 – 2004-08-06

Kulturutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2011-04-05
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Riksdagens överklagandenämnd

Ledamot
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Botniabanan Den totala kostnaden för Botniabanan är ännu inte redovisad, vilket gör det omöjligt att politiskt ställa detta järnvägsprojekt mot andra angelägna infra- strukturinvesteringar.
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.

  Motion 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Inledning Under 1990-talet har statens och landstingens kostnader för läkemedel enligt offentlig statistik stigit dramatiskt. Den genomsnittliga kostnadsökningen har enligt denna
  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m.

  Motion 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till särlevande föräldrar m.m. Propositionen I föreliggande proposition görs en analys av underhållsstödet som infördes 1997. Analyserna visar klart att underlagen
  Inlämnad
  1999-03-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m.

  Motion 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar vad gäller rehabiliteringsarbetet inom den allmänna försäkringen. Det gäller dels bl.a. organisatoriska förändringar
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

  Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Det är av största vikt att den svenska marknaden för telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter och företag. Hösten
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:TU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur

  Motion 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning Regeringens proposition rörande postal infrastruktur innehåller en rad förslag, som är av stor principiell betydelse för alla de postbefordringsföretag, vilka tillkommit efter det att
  Inlämnad
  1999-03-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:TU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration

  Motion 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Riksdagens revisorer har granskat socialförsäkringens administration under 1998/1999. Rapporten 1998:99:1 Socialförsäkringens administration kostnader
  Inlämnad
  1999-03-16
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m.

  Motion 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. Propositionen föreslår att företag som i sin verksamhet utför transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, eller lastning eller lossning i samband
  Inlämnad
  1999-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000

  Motion 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Regeringen har inte tagit Y2K Year 2000 på allvar I skrivelsen redogör regeringen för vidtagna och planerade åtgärder inför tusenårsskiftet samt hur arbetet med
  Inlämnad
  1998-12-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående primärvården

  Motion 1998/99:So17 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So17 av Chris Heister m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående primärvården Riksdagens revisorer har i sin rapport 1998/99:RR2 granskat primärvården och behandlat frågor om primärvårdens ställning, uppföljning och utvärdering. Dessutom har man
  Inlämnad
  1998-11-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Nytt universitet i Västsverige

  Motion 1998/99:Ub405 av Tom Heyman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub405 av Tom Heyman m.fl. m Nytt universitet i Västsverige En hög kompetens hos den yrkesverksamma delen av befolkningen är viktig för Sveriges utveckling och framtida konkurrenskraft. Internationella jämförelser visar att Sveriges konkurrenskraft har minskat under senare år. En bidragande
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Obligatorisk hälsoförsäkring

  Motion 1998/99:So257 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So257 av Ulf Kristersson m.fl. m Obligatorisk hälsoförsäkring Inledning I motionen föreslås införande av en obligatorisk hälsoförsäkring. Ett samlat grepp tas över alla de resurser som berör sjukdom och hälsa och resurserna samordnas. Försäkringen skall omfatta alla medborgare och landstingsskattens
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:SfU1 1998/99:SoU1 1998/99:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • En reformerad tandvårdsförsäkring

  Motion 1998/99:So244 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So244 av Ulf Kristersson m.fl. m En reformerad tandvårdsförsäkring Inledning Tandvårdsförsäkringen har under hela 90-talet varit föremål för olika utredningar som i sin tur följts av förslag och propositioner om nya regler som dock inte kunnat förverkligas i alla delar. Orsaken till
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1998/99:SoU1 1999/2000:SoU1 2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 1 avslag, , 10 saknar beslutsinformation
 • En modern äldrepolitik

  Motion 1998/99:So230 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So230 av Ulf Kristersson m.fl. m En modern äldrepolitik Inledning Att ta tillvara äldre människors kunskap, erfarenheter och kompetens är centralt för ett samhälle som tar individuella hänsyn och som sätter den enskildes bästa i centrum. Så sker inte i Socialdemokraternas Sverige. Tvärtom
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Patientens rättigheter och ställning

  Motion 1998/99:So224 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So224 av Ulf Kristersson m.fl. m Patientens rättigheter och ställning Inledning Den svenske patientens ställning har varit och är, trots förbättringar, svag. Detta har flera orsaker. Det svenska samhället har varit hårt auktoritetsbundet och det har varit svårt att ifrågasätta överhet
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:SoU10 1998/99:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänsten

  Motion 1998/99:So223 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So223 av Ulf Kristersson m.fl. m Socialtjänsten Utgångspunkter Grunden för våra tankar och förslag är uppfattningen att socialtjänstlagen skall vara ett stöd och komplement till enskilda individers självklara ansvar och till de naturliga nätverk som skapas av familj, vänner, arbetskollegor
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1998/99:SoU7 1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Åklagarmyndighetens organisation

  Motion 1998/99:Ju301 av Lars Elinderson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju301 av Lars Elinderson m Åklagarmyndighetens organisation Ett väl fungerande rättsväsende förutsätter ett kontinuerligt samarbete mellan polisen, åklagarmyndigheten och tingsrätterna. Nära kontakter mellan åklagare och polis är ofta en nödvändighet för att en brottsutredning skall lyckas.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skövde garnison i framtiden

  Motion 1998/99:Fö314 av Lars Hjertén och Lars Elinderson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö314 av Lars Hjertén och Lars Elinderson m Skövde garnison i framtiden Skövde garnison spelar en viktig roll i Västra Götalands län och inom organisationen Marinkommando Väst/Försvarsområde 32-MKV/Fo 32. Efter nedläggningen av Fo 35 finns i Skövde följande enheter: En modern mekaniserad
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Monopolet på den statliga pensionsadministrationen

  Motion 1998/99:A601 av Lars Elinderson (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:A601 av Lars Elinderson m Monopolet på den statliga pensionsadministrationen Sedan några år råder inom den kommunala sektorn fri konkurrens vad avser pensions- och kapitalförvaltning och försäkring av tjänstepensionsavtal. Inom ramen för lagen om offentlig upphandling kan kommuner, landsting
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Invandrare och flyktingar

  Motion 1998/99:Sf627 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sf627 av Ulf Kristersson m.fl. m Invandrare och flyktingar Utgiftsområde 8, Invandrare och flyktingar 1999 2000 2001 4 182 184 3 974 400 3 889 100 B2 Särskilda insatser i utsatta bostadsområden 0 0 0 Anslag B, Integrationspolitik Regeringen väljer att anslå budgetmedel för
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter